เวลาพระอาทิตย์ตก แหลมพรหมเทพ, ภูเก็ต, ประเทศไทย | กันยายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก แหลมพรหมเทพ, ภูเก็ต, ประเทศไทย | กันยายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ภูเก็ต เวลาพระอาทิตย์ตก, แหลมพรหมเทพ เวลาพระอาทิตย์ตก, ภูเก็ต จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ภูเก็ต พระอาทิตย์ตก, แหลมพรหมเทพ พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันอาทิตย์
26 กันยายน 2564
06:20:32 PM
อีก 10 ชั่วโมง 15 นาที 15 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 05 นาที

วันจันทร์
27 กันยายน 2564
06:19:59 PM
อีก 1 วัน 10 ชั่วโมง 14 นาที 42 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 04 นาที

วันอังคาร
28 กันยายน 2564
06:19:26 PM
อีก 2 วัน 10 ชั่วโมง 14 นาที 9 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 04 นาที

วันพุธ
29 กันยายน 2564
06:18:53 PM
อีก 3 วัน 10 ชั่วโมง 13 นาที 36 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 03 นาที

กันยายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
1 กันยายน
06:18 AM 06:34 PM 05:57 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 15 นาที 12:26 PM 05:33 AM 07:20 PM 05:08 AM 07:44 PM
วันพฤหัสบดี
2 กันยายน
06:18 AM 06:33 PM 05:57 AM 06:54 PM 19 ชั่วโมง, 15 นาที 12:26 PM 05:33 AM 07:19 PM 05:08 AM 07:44 PM
วันศุกร์
3 กันยายน
06:18 AM 06:33 PM 05:57 AM 06:54 PM 19 ชั่วโมง, 14 นาที 12:25 PM 05:33 AM 07:18 PM 05:08 AM 07:43 PM
วันเสาร์
4 กันยายน
06:18 AM 06:32 PM 05:57 AM 06:53 PM 19 ชั่วโมง, 14 นาที 12:25 PM 05:32 AM 07:18 PM 05:08 AM 07:42 PM
วันอาทิตย์
5 กันยายน
06:18 AM 06:32 PM 05:57 AM 06:53 PM 19 ชั่วโมง, 14 นาที 12:25 PM 05:32 AM 07:17 PM 05:08 AM 07:42 PM
วันจันทร์
6 กันยายน
06:18 AM 06:31 PM 05:57 AM 06:52 PM 19 ชั่วโมง, 13 นาที 12:24 PM 05:32 AM 07:17 PM 05:08 AM 07:41 PM
วันอังคาร
7 กันยายน
06:18 AM 06:31 PM 05:57 AM 06:52 PM 19 ชั่วโมง, 13 นาที 12:24 PM 05:32 AM 07:16 PM 05:08 AM 07:41 PM
วันพุธ
8 กันยายน
06:17 AM 06:30 PM 05:56 AM 06:51 PM 19 ชั่วโมง, 12 นาที 12:24 PM 05:32 AM 07:15 PM 05:08 AM 07:40 PM
วันพฤหัสบดี
9 กันยายน
06:17 AM 06:30 PM 05:56 AM 06:51 PM 19 ชั่วโมง, 12 นาที 12:23 PM 05:32 AM 07:15 PM 05:08 AM 07:39 PM
วันศุกร์
10 กันยายน
06:17 AM 06:29 PM 05:56 AM 06:50 PM 19 ชั่วโมง, 11 นาที 12:23 PM 05:32 AM 07:14 PM 05:07 AM 07:39 PM
วันเสาร์
11 กันยายน
06:17 AM 06:29 PM 05:56 AM 06:49 PM 19 ชั่วโมง, 11 นาที 12:23 PM 05:32 AM 07:14 PM 05:07 AM 07:38 PM
วันอาทิตย์
12 กันยายน
06:17 AM 06:28 PM 05:56 AM 06:49 PM 19 ชั่วโมง, 11 นาที 12:22 PM 05:32 AM 07:13 PM 05:07 AM 07:37 PM
วันจันทร์
13 กันยายน
06:17 AM 06:27 PM 05:56 AM 06:48 PM 19 ชั่วโมง, 10 นาที 12:22 PM 05:32 AM 07:13 PM 05:07 AM 07:37 PM
วันอังคาร
14 กันยายน
06:17 AM 06:27 PM 05:56 AM 06:48 PM 19 ชั่วโมง, 10 นาที 12:22 PM 05:31 AM 07:12 PM 05:07 AM 07:36 PM
วันพุธ
15 กันยายน
06:16 AM 06:26 PM 05:56 AM 06:47 PM 19 ชั่วโมง, 09 นาที 12:21 PM 05:31 AM 07:11 PM 05:07 AM 07:36 PM
วันพฤหัสบดี
16 กันยายน
06:16 AM 06:26 PM 05:55 AM 06:47 PM 19 ชั่วโมง, 09 นาที 12:21 PM 05:31 AM 07:11 PM 05:07 AM 07:35 PM
วันศุกร์
17 กันยายน
06:16 AM 06:25 PM 05:55 AM 06:46 PM 19 ชั่วโมง, 09 นาที 12:21 PM 05:31 AM 07:10 PM 05:07 AM 07:34 PM
วันเสาร์
18 กันยายน
06:16 AM 06:25 PM 05:55 AM 06:45 PM 19 ชั่วโมง, 08 นาที 12:20 PM 05:31 AM 07:10 PM 05:07 AM 07:34 PM
วันอาทิตย์
19 กันยายน
06:16 AM 06:24 PM 05:55 AM 06:45 PM 19 ชั่วโมง, 08 นาที 12:20 PM 05:31 AM 07:09 PM 05:07 AM 07:33 PM
วันจันทร์
20 กันยายน
06:16 AM 06:23 PM 05:55 AM 06:44 PM 19 ชั่วโมง, 07 นาที 12:20 PM 05:31 AM 07:08 PM 05:06 AM 07:33 PM
วันอังคาร
21 กันยายน
06:16 AM 06:23 PM 05:55 AM 06:44 PM 19 ชั่วโมง, 07 นาที 12:19 PM 05:31 AM 07:08 PM 05:06 AM 07:32 PM
วันพุธ
22 กันยายน
06:15 AM 06:22 PM 05:55 AM 06:43 PM 19 ชั่วโมง, 06 นาที 12:19 PM 05:30 AM 07:07 PM 05:06 AM 07:32 PM
วันพฤหัสบดี
23 กันยายน
06:15 AM 06:22 PM 05:54 AM 06:43 PM 19 ชั่วโมง, 06 นาที 12:18 PM 05:30 AM 07:07 PM 05:06 AM 07:31 PM
วันศุกร์
24 กันยายน
06:15 AM 06:21 PM 05:54 AM 06:42 PM 19 ชั่วโมง, 06 นาที 12:18 PM 05:30 AM 07:06 PM 05:06 AM 07:30 PM
วันเสาร์
25 กันยายน
06:15 AM 06:21 PM 05:54 AM 06:41 PM 19 ชั่วโมง, 05 นาที 12:18 PM 05:30 AM 07:06 PM 05:06 AM 07:30 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอาทิตย์
26 กันยายน
06:15 AM 06:20 PM 05:54 AM 06:41 PM 19 ชั่วโมง, 05 นาที 12:17 PM 05:30 AM 07:05 PM 05:06 AM 07:29 PM
วันจันทร์
27 กันยายน
06:15 AM 06:19 PM 05:54 AM 06:40 PM 19 ชั่วโมง, 04 นาที 12:17 PM 05:30 AM 07:05 PM 05:05 AM 07:29 PM
วันอังคาร
28 กันยายน
06:15 AM 06:19 PM 05:54 AM 06:40 PM 19 ชั่วโมง, 04 นาที 12:17 PM 05:30 AM 07:04 PM 05:05 AM 07:28 PM
วันพุธ
29 กันยายน
06:14 AM 06:18 PM 05:54 AM 06:39 PM 19 ชั่วโมง, 03 นาที 12:16 PM 05:29 AM 07:03 PM 05:05 AM 07:28 PM
วันพฤหัสบดี
30 กันยายน
06:14 AM 06:18 PM 05:54 AM 06:39 PM 19 ชั่วโมง, 03 นาที 12:16 PM 05:29 AM 07:03 PM 05:05 AM 07:27 PM