เวลาพระอาทิตย์ตก เพชรบุรี, เพชรบุรี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก เพชรบุรี, เพชรบุรี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เพชรบุรี เวลาพระอาทิตย์ตก, เพชรบุรี เวลาพระอาทิตย์ตก, เพชรบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เพชรบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เพชรบุรี พระอาทิตย์ตก, เพชรบุรี พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันอาทิตย์
20 มิถุนายน 2564
06:50:04 PM
อีก 18 ชั่วโมง 3 นาที 31 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 53 นาที

วันจันทร์
21 มิถุนายน 2564
06:50:18 PM
อีก 1 วัน 18 ชั่วโมง 3 นาที 45 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 53 นาที

วันอังคาร
22 มิถุนายน 2564
06:50:30 PM
อีก 2 วัน 18 ชั่วโมง 3 นาที 57 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 53 นาที

วันพุธ
23 มิถุนายน 2564
06:50:42 PM
อีก 3 วัน 18 ชั่วโมง 4 นาที 9 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 53 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:54 AM 06:44 PM 05:31 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:19 PM 05:03 AM 07:35 PM 04:36 AM 08:03 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:54 AM 06:45 PM 05:31 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:19 PM 05:03 AM 07:35 PM 04:36 AM 08:03 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:54 AM 06:45 PM 05:31 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:19 PM 05:03 AM 07:35 PM 04:36 AM 08:03 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:54 AM 06:45 PM 05:31 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:20 PM 05:03 AM 07:36 PM 04:36 AM 08:04 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:54 AM 06:46 PM 05:31 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:20 PM 05:03 AM 07:36 PM 04:35 AM 08:04 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:54 AM 06:46 PM 05:31 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:20 PM 05:03 AM 07:36 PM 04:35 AM 08:04 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:54 AM 06:46 PM 05:31 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:20 PM 05:03 AM 07:37 PM 04:35 AM 08:05 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:54 AM 06:46 PM 05:31 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:20 PM 05:04 AM 07:37 PM 04:36 AM 08:05 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:54 AM 06:47 PM 05:31 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:21 PM 05:04 AM 07:37 PM 04:36 AM 08:05 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:54 AM 06:47 PM 05:31 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:21 PM 05:04 AM 07:38 PM 04:36 AM 08:06 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:55 AM 06:47 PM 05:31 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:21 PM 05:04 AM 07:38 PM 04:36 AM 08:06 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:55 AM 06:48 PM 05:31 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:21 PM 05:04 AM 07:38 PM 04:36 AM 08:06 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:55 AM 06:48 PM 05:32 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:21 PM 05:04 AM 07:39 PM 04:36 AM 08:07 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:55 AM 06:48 PM 05:32 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:22 PM 05:04 AM 07:39 PM 04:36 AM 08:07 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:55 AM 06:48 PM 05:32 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:22 PM 05:04 AM 07:39 PM 04:36 AM 08:07 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:55 AM 06:49 PM 05:32 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:22 PM 05:04 AM 07:40 PM 04:36 AM 08:08 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:56 AM 06:49 PM 05:32 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:22 PM 05:05 AM 07:40 PM 04:36 AM 08:08 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:56 AM 06:49 PM 05:32 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:22 PM 05:05 AM 07:40 PM 04:37 AM 08:08 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:56 AM 06:49 PM 05:33 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:23 PM 05:05 AM 07:40 PM 04:37 AM 08:08 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:56 AM 06:50 PM 05:33 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:23 PM 05:05 AM 07:41 PM 04:37 AM 08:09 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:56 AM 06:50 PM 05:33 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:23 PM 05:05 AM 07:41 PM 04:37 AM 08:09 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:57 AM 06:50 PM 05:33 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:23 PM 05:06 AM 07:41 PM 04:38 AM 08:09 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:57 AM 06:50 PM 05:33 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:24 PM 05:06 AM 07:41 PM 04:38 AM 08:09 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:57 AM 06:50 PM 05:34 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:24 PM 05:06 AM 07:41 PM 04:38 AM 08:09 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:57 AM 06:51 PM 05:34 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:24 PM 05:06 AM 07:41 PM 04:38 AM 08:10 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:58 AM 06:51 PM 05:34 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:24 PM 05:07 AM 07:42 PM 04:39 AM 08:10 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:58 AM 06:51 PM 05:34 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:24 PM 05:07 AM 07:42 PM 04:39 AM 08:10 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:58 AM 06:51 PM 05:35 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:25 PM 05:07 AM 07:42 PM 04:39 AM 08:10 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:58 AM 06:51 PM 05:35 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:25 PM 05:08 AM 07:42 PM 04:39 AM 08:10 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:59 AM 06:51 PM 05:35 AM 07:15 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:25 PM 05:08 AM 07:42 PM 04:40 AM 08:10 PM