เวลาพระอาทิตย์ตก เชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก เชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เชียงใหม่ เวลาพระอาทิตย์ตก, เชียงใหม่ เวลาพระอาทิตย์ตก, เชียงใหม่ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เชียงใหม่ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เชียงใหม่ พระอาทิตย์ตก, เชียงใหม่ พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
07:02:42 PM
อีก 20 ชั่วโมง 34 นาที 50 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 15 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
07:02:57 PM
อีก 1 วัน 20 ชั่วโมง 35 นาที 5 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 15 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
07:03:12 PM
อีก 2 วัน 20 ชั่วโมง 35 นาที 20 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 15 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
07:03:27 PM
อีก 3 วัน 20 ชั่วโมง 35 นาที 35 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 15 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:46 AM 06:57 PM 05:22 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:21 PM 04:53 AM 07:50 PM 04:24 AM 08:19 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:46 AM 06:58 PM 05:22 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:22 PM 04:53 AM 07:50 PM 04:24 AM 08:20 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:46 AM 06:58 PM 05:22 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:22 PM 04:53 AM 07:51 PM 04:24 AM 08:20 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:46 AM 06:58 PM 05:22 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:22 PM 04:53 AM 07:51 PM 04:23 AM 08:21 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:46 AM 06:59 PM 05:22 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:22 PM 04:53 AM 07:51 PM 04:23 AM 08:21 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:46 AM 06:59 PM 05:21 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:22 PM 04:53 AM 07:52 PM 04:23 AM 08:21 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:46 AM 06:59 PM 05:22 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:23 PM 04:53 AM 07:52 PM 04:23 AM 08:22 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:46 AM 07:00 PM 05:22 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:23 PM 04:53 AM 07:53 PM 04:23 AM 08:22 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:46 AM 07:00 PM 05:22 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:23 PM 04:53 AM 07:53 PM 04:23 AM 08:23 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:46 AM 07:00 PM 05:22 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:23 PM 04:53 AM 07:53 PM 04:23 AM 08:23 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:46 AM 07:01 PM 05:22 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:23 PM 04:53 AM 07:54 PM 04:23 AM 08:23 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:46 AM 07:01 PM 05:22 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:24 PM 04:53 AM 07:54 PM 04:23 AM 08:24 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:46 AM 07:01 PM 05:22 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:24 PM 04:53 AM 07:54 PM 04:23 AM 08:24 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:46 AM 07:02 PM 05:22 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:24 PM 04:53 AM 07:55 PM 04:23 AM 08:25 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:46 AM 07:02 PM 05:22 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:24 PM 04:53 AM 07:55 PM 04:24 AM 08:25 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:47 AM 07:02 PM 05:22 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:24 PM 04:53 AM 07:55 PM 04:24 AM 08:25 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:47 AM 07:02 PM 05:22 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:25 PM 04:54 AM 07:56 PM 04:24 AM 08:25 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:47 AM 07:03 PM 05:23 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:25 PM 04:54 AM 07:56 PM 04:24 AM 08:26 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:47 AM 07:03 PM 05:23 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:25 PM 04:54 AM 07:56 PM 04:24 AM 08:26 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:47 AM 07:03 PM 05:23 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:25 PM 04:54 AM 07:56 PM 04:24 AM 08:26 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:48 AM 07:03 PM 05:23 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:25 PM 04:54 AM 07:57 PM 04:25 AM 08:26 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:48 AM 07:04 PM 05:24 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:26 PM 04:55 AM 07:57 PM 04:25 AM 08:27 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:48 AM 07:04 PM 05:24 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:26 PM 04:55 AM 07:57 PM 04:25 AM 08:27 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:48 AM 07:04 PM 05:24 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:26 PM 04:55 AM 07:57 PM 04:25 AM 08:27 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:49 AM 07:04 PM 05:24 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:26 PM 04:55 AM 07:57 PM 04:26 AM 08:27 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:49 AM 07:04 PM 05:25 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:27 PM 04:56 AM 07:57 PM 04:26 AM 08:27 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:49 AM 07:04 PM 05:25 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:27 PM 04:56 AM 07:58 PM 04:26 AM 08:27 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:49 AM 07:05 PM 05:25 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:27 PM 04:56 AM 07:58 PM 04:27 AM 08:27 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:50 AM 07:05 PM 05:25 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:27 PM 04:57 AM 07:58 PM 04:27 AM 08:27 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:50 AM 07:05 PM 05:26 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:27 PM 04:57 AM 07:58 PM 04:27 AM 08:27 PM