เวลาพระอาทิตย์ตก เชียงราย, เชียงราย, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก เชียงราย, เชียงราย, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เชียงราย เวลาพระอาทิตย์ตก, เชียงราย เวลาพระอาทิตย์ตก, เชียงราย จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เชียงราย จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เชียงราย พระอาทิตย์ตก, เชียงราย พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
07:03:17 PM
อีก 20 ชั่วโมง 38 นาที 52 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 20 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
07:03:26 PM
อีก 1 วัน 20 ชั่วโมง 39 นาที 1 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 20 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
07:03:35 PM
อีก 2 วัน 20 ชั่วโมง 39 นาที 10 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 19 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
07:03:43 PM
อีก 3 วัน 20 ชั่วโมง 39 นาที 18 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 19 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:40 AM 06:56 PM 05:16 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:18 PM 04:47 AM 07:49 PM 04:17 AM 08:19 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:40 AM 06:56 PM 05:16 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:18 PM 04:47 AM 07:49 PM 04:17 AM 08:19 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:40 AM 06:57 PM 05:16 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:18 PM 04:47 AM 07:50 PM 04:17 AM 08:20 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:40 AM 06:57 PM 05:16 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:19 PM 04:47 AM 07:50 PM 04:17 AM 08:20 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:40 AM 06:57 PM 05:16 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:19 PM 04:47 AM 07:51 PM 04:17 AM 08:21 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:40 AM 06:58 PM 05:16 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:19 PM 04:47 AM 07:51 PM 04:17 AM 08:21 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:40 AM 06:58 PM 05:16 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 18 นาที 12:19 PM 04:47 AM 07:52 PM 04:17 AM 08:22 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:40 AM 06:59 PM 05:16 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 18 นาที 12:19 PM 04:47 AM 07:52 PM 04:17 AM 08:22 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:40 AM 06:59 PM 05:16 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 18 นาที 12:19 PM 04:47 AM 07:52 PM 04:17 AM 08:22 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:40 AM 06:59 PM 05:16 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:20 PM 04:47 AM 07:53 PM 04:17 AM 08:23 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:40 AM 07:00 PM 05:16 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:20 PM 04:47 AM 07:53 PM 04:17 AM 08:23 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:40 AM 07:00 PM 05:16 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:20 PM 04:47 AM 07:53 PM 04:17 AM 08:24 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:40 AM 07:00 PM 05:16 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:20 PM 04:47 AM 07:54 PM 04:17 AM 08:24 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:41 AM 07:00 PM 05:16 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:21 PM 04:47 AM 07:54 PM 04:17 AM 08:24 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:41 AM 07:01 PM 05:16 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:21 PM 04:47 AM 07:54 PM 04:17 AM 08:25 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:41 AM 07:01 PM 05:16 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:21 PM 04:47 AM 07:55 PM 04:17 AM 08:25 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:41 AM 07:01 PM 05:17 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:21 PM 04:47 AM 07:55 PM 04:17 AM 08:25 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:41 AM 07:02 PM 05:17 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:21 PM 04:48 AM 07:55 PM 04:17 AM 08:25 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:41 AM 07:02 PM 05:17 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:22 PM 04:48 AM 07:55 PM 04:17 AM 08:26 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:42 AM 07:02 PM 05:17 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:22 PM 04:48 AM 07:56 PM 04:18 AM 08:26 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:42 AM 07:02 PM 05:17 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:22 PM 04:48 AM 07:56 PM 04:18 AM 08:26 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:42 AM 07:02 PM 05:18 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:22 PM 04:48 AM 07:56 PM 04:18 AM 08:26 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:42 AM 07:03 PM 05:18 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:22 PM 04:49 AM 07:56 PM 04:18 AM 08:27 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:43 AM 07:03 PM 05:18 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:23 PM 04:49 AM 07:56 PM 04:19 AM 08:27 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:43 AM 07:03 PM 05:18 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:23 PM 04:49 AM 07:57 PM 04:19 AM 08:27 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:43 AM 07:03 PM 05:19 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:23 PM 04:49 AM 07:57 PM 04:19 AM 08:27 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:43 AM 07:03 PM 05:19 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:23 PM 04:50 AM 07:57 PM 04:20 AM 08:27 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:44 AM 07:03 PM 05:19 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:24 PM 04:50 AM 07:57 PM 04:20 AM 08:27 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:44 AM 07:03 PM 05:20 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:24 PM 04:50 AM 07:57 PM 04:20 AM 08:27 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:44 AM 07:04 PM 05:20 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:24 PM 04:51 AM 07:57 PM 04:21 AM 08:27 PM