เวลาพระอาทิตย์ตก เขื่อนลำตะคอง, นครราชสีมา, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก เขื่อนลำตะคอง, นครราชสีมา, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

นครราชสีมา เวลาพระอาทิตย์ตก, เขื่อนลำตะคอง เวลาพระอาทิตย์ตก, นครราชสีมา จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เขื่อนลำตะคอง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, นครราชสีมา พระอาทิตย์ตก, เขื่อนลำตะคอง พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
06:44:46 PM
อีก 18 ชั่วโมง 33 นาที 35 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 00 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
06:45:01 PM
อีก 1 วัน 18 ชั่วโมง 33 นาที 50 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 00 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
06:45:15 PM
อีก 2 วัน 18 ชั่วโมง 34 นาที 4 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 00 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
06:45:29 PM
อีก 3 วัน 18 ชั่วโมง 34 นาที 18 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 00 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:43 AM 06:40 PM 05:19 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:11 PM 04:52 AM 07:31 PM 04:23 AM 07:59 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:43 AM 06:40 PM 05:19 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:11 PM 04:52 AM 07:31 PM 04:23 AM 07:59 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:43 AM 06:40 PM 05:19 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:12 PM 04:51 AM 07:32 PM 04:23 AM 08:00 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:43 AM 06:41 PM 05:19 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:12 PM 04:51 AM 07:32 PM 04:23 AM 08:00 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:43 AM 06:41 PM 05:19 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:12 PM 04:51 AM 07:32 PM 04:23 AM 08:01 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:43 AM 06:41 PM 05:19 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:12 PM 04:51 AM 07:33 PM 04:23 AM 08:01 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:43 AM 06:42 PM 05:19 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:12 PM 04:51 AM 07:33 PM 04:23 AM 08:01 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:43 AM 06:42 PM 05:19 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:12 PM 04:52 AM 07:33 PM 04:23 AM 08:02 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:43 AM 06:42 PM 05:19 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:13 PM 04:52 AM 07:34 PM 04:23 AM 08:02 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:43 AM 06:43 PM 05:20 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:13 PM 04:52 AM 07:34 PM 04:23 AM 08:02 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:43 AM 06:43 PM 05:20 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:13 PM 04:52 AM 07:34 PM 04:23 AM 08:03 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:43 AM 06:43 PM 05:20 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:13 PM 04:52 AM 07:35 PM 04:23 AM 08:03 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:43 AM 06:43 PM 05:20 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:13 PM 04:52 AM 07:35 PM 04:23 AM 08:04 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:44 AM 06:44 PM 05:20 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:14 PM 04:52 AM 07:35 PM 04:23 AM 08:04 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:44 AM 06:44 PM 05:20 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:14 PM 04:52 AM 07:36 PM 04:24 AM 08:04 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:44 AM 06:44 PM 05:20 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:14 PM 04:52 AM 07:36 PM 04:24 AM 08:04 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:44 AM 06:45 PM 05:20 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:14 PM 04:53 AM 07:36 PM 04:24 AM 08:05 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:44 AM 06:45 PM 05:21 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:15 PM 04:53 AM 07:36 PM 04:24 AM 08:05 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:44 AM 06:45 PM 05:21 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:15 PM 04:53 AM 07:37 PM 04:24 AM 08:05 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:45 AM 06:45 PM 05:21 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:15 PM 04:53 AM 07:37 PM 04:24 AM 08:05 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:45 AM 06:45 PM 05:21 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:15 PM 04:53 AM 07:37 PM 04:25 AM 08:06 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:45 AM 06:46 PM 05:22 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:15 PM 04:54 AM 07:37 PM 04:25 AM 08:06 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:45 AM 06:46 PM 05:22 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:16 PM 04:54 AM 07:37 PM 04:25 AM 08:06 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:46 AM 06:46 PM 05:22 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:16 PM 04:54 AM 07:38 PM 04:25 AM 08:06 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:46 AM 06:46 PM 05:22 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:16 PM 04:54 AM 07:38 PM 04:26 AM 08:06 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:46 AM 06:46 PM 05:23 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:16 PM 04:55 AM 07:38 PM 04:26 AM 08:06 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:46 AM 06:47 PM 05:23 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:16 PM 04:55 AM 07:38 PM 04:26 AM 08:07 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:47 AM 06:47 PM 05:23 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:17 PM 04:55 AM 07:38 PM 04:27 AM 08:07 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:47 AM 06:47 PM 05:23 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:17 PM 04:55 AM 07:38 PM 04:27 AM 08:07 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:47 AM 06:47 PM 05:24 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:17 PM 04:56 AM 07:38 PM 04:27 AM 08:07 PM