เวลาพระอาทิตย์ตก อุดรธานี, อุดรธานี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก อุดรธานี, อุดรธานี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

อุดรธานี เวลาพระอาทิตย์ตก, อุดรธานี เวลาพระอาทิตย์ตก, อุดรธานี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, อุดรธานี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, อุดรธานี พระอาทิตย์ตก, อุดรธานี พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
06:45:04 PM
อีก 19 ชั่วโมง 38 นาที 59 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
06:45:19 PM
อีก 1 วัน 19 ชั่วโมง 39 นาที 14 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
06:45:34 PM
อีก 2 วัน 19 ชั่วโมง 39 นาที 29 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
06:45:49 PM
อีก 3 วัน 19 ชั่วโมง 39 นาที 44 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:33 AM 06:40 PM 05:10 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:07 PM 04:41 AM 07:32 PM 04:12 AM 08:01 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:33 AM 06:40 PM 05:10 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:07 PM 04:41 AM 07:32 PM 04:12 AM 08:01 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:33 AM 06:41 PM 05:09 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:07 PM 04:41 AM 07:33 PM 04:12 AM 08:02 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:33 AM 06:41 PM 05:09 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:07 PM 04:41 AM 07:33 PM 04:12 AM 08:02 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:33 AM 06:41 PM 05:09 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:07 PM 04:41 AM 07:33 PM 04:12 AM 08:02 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:33 AM 06:42 PM 05:09 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:07 PM 04:41 AM 07:34 PM 04:12 AM 08:03 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:33 AM 06:42 PM 05:09 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:08 PM 04:41 AM 07:34 PM 04:12 AM 08:03 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:33 AM 06:42 PM 05:10 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:08 PM 04:41 AM 07:34 PM 04:12 AM 08:04 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:34 AM 06:43 PM 05:10 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:08 PM 04:41 AM 07:35 PM 04:12 AM 08:04 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:34 AM 06:43 PM 05:10 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:08 PM 04:41 AM 07:35 PM 04:12 AM 08:04 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:34 AM 06:43 PM 05:10 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:08 PM 04:41 AM 07:36 PM 04:12 AM 08:05 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:34 AM 06:43 PM 05:10 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:09 PM 04:41 AM 07:36 PM 04:12 AM 08:05 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:34 AM 06:44 PM 05:10 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:09 PM 04:41 AM 07:36 PM 04:12 AM 08:06 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:34 AM 06:44 PM 05:10 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:09 PM 04:42 AM 07:37 PM 04:12 AM 08:06 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:34 AM 06:44 PM 05:10 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:09 PM 04:42 AM 07:37 PM 04:12 AM 08:06 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:34 AM 06:45 PM 05:10 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:09 PM 04:42 AM 07:37 PM 04:13 AM 08:06 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:35 AM 06:45 PM 05:11 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:10 PM 04:42 AM 07:37 PM 04:13 AM 08:07 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:35 AM 06:45 PM 05:11 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:10 PM 04:42 AM 07:38 PM 04:13 AM 08:07 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:35 AM 06:45 PM 05:11 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:10 PM 04:42 AM 07:38 PM 04:13 AM 08:07 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:35 AM 06:46 PM 05:11 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:10 PM 04:43 AM 07:38 PM 04:13 AM 08:07 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:35 AM 06:46 PM 05:11 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:11 PM 04:43 AM 07:38 PM 04:13 AM 08:08 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:36 AM 06:46 PM 05:12 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:11 PM 04:43 AM 07:39 PM 04:14 AM 08:08 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:36 AM 06:46 PM 05:12 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:11 PM 04:43 AM 07:39 PM 04:14 AM 08:08 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:36 AM 06:46 PM 05:12 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:11 PM 04:44 AM 07:39 PM 04:14 AM 08:08 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:36 AM 06:47 PM 05:12 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:11 PM 04:44 AM 07:39 PM 04:14 AM 08:08 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:37 AM 06:47 PM 05:13 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:12 PM 04:44 AM 07:39 PM 04:15 AM 08:09 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:37 AM 06:47 PM 05:13 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:12 PM 04:44 AM 07:39 PM 04:15 AM 08:09 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:37 AM 06:47 PM 05:13 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:12 PM 04:45 AM 07:39 PM 04:15 AM 08:09 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:37 AM 06:47 PM 05:13 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:12 PM 04:45 AM 07:39 PM 04:16 AM 08:09 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:38 AM 06:47 PM 05:14 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:12 PM 04:45 AM 07:40 PM 04:16 AM 08:09 PM