เวลาพระอาทิตย์ตก อำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก อำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

อำนาจเจริญ เวลาพระอาทิตย์ตก, อำนาจเจริญ เวลาพระอาทิตย์ตก, อำนาจเจริญ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, อำนาจเจริญ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, อำนาจเจริญ พระอาทิตย์ตก, อำนาจเจริญ พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
06:36:08 PM
อีก 20 ชั่วโมง 2 นาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 04 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
06:36:19 PM
อีก 1 วัน 20 ชั่วโมง 2 นาที 11 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 04 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
06:36:28 PM
อีก 2 วัน 20 ชั่วโมง 2 นาที 20 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 04 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
06:36:37 PM
อีก 3 วัน 20 ชั่วโมง 2 นาที 29 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 03 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:28 AM 06:29 PM 05:05 AM 06:53 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 11:59 AM 04:37 AM 07:21 PM 04:09 AM 07:49 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:28 AM 06:30 PM 05:05 AM 06:53 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 11:59 AM 04:37 AM 07:21 PM 04:09 AM 07:50 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:28 AM 06:30 PM 05:05 AM 06:54 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 11:59 AM 04:37 AM 07:21 PM 04:08 AM 07:50 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:28 AM 06:30 PM 05:05 AM 06:54 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 11:59 AM 04:37 AM 07:22 PM 04:08 AM 07:50 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:29 AM 06:31 PM 05:05 AM 06:54 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:00 PM 04:37 AM 07:22 PM 04:08 AM 07:51 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:29 AM 06:31 PM 05:05 AM 06:55 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:00 PM 04:37 AM 07:23 PM 04:08 AM 07:51 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:29 AM 06:31 PM 05:05 AM 06:55 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:00 PM 04:37 AM 07:23 PM 04:08 AM 07:52 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:29 AM 06:32 PM 05:05 AM 06:55 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:00 PM 04:37 AM 07:23 PM 04:08 AM 07:52 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:29 AM 06:32 PM 05:05 AM 06:56 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:00 PM 04:37 AM 07:24 PM 04:08 AM 07:52 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:29 AM 06:32 PM 05:05 AM 06:56 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:01 PM 04:37 AM 07:24 PM 04:08 AM 07:53 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:29 AM 06:32 PM 05:05 AM 06:56 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:01 PM 04:37 AM 07:24 PM 04:08 AM 07:53 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:29 AM 06:33 PM 05:05 AM 06:56 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:01 PM 04:37 AM 07:25 PM 04:08 AM 07:53 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:29 AM 06:33 PM 05:06 AM 06:57 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:01 PM 04:37 AM 07:25 PM 04:09 AM 07:54 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:29 AM 06:33 PM 05:06 AM 06:57 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:01 PM 04:38 AM 07:25 PM 04:09 AM 07:54 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:30 AM 06:34 PM 05:06 AM 06:57 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:02 PM 04:38 AM 07:25 PM 04:09 AM 07:54 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:30 AM 06:34 PM 05:06 AM 06:58 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:02 PM 04:38 AM 07:26 PM 04:09 AM 07:55 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:30 AM 06:34 PM 05:06 AM 06:58 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:02 PM 04:38 AM 07:26 PM 04:09 AM 07:55 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:30 AM 06:34 PM 05:06 AM 06:58 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:02 PM 04:38 AM 07:26 PM 04:09 AM 07:55 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:30 AM 06:35 PM 05:07 AM 06:58 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:02 PM 04:38 AM 07:27 PM 04:09 AM 07:55 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:30 AM 06:35 PM 05:07 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:03 PM 04:39 AM 07:27 PM 04:10 AM 07:56 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:31 AM 06:35 PM 05:07 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:03 PM 04:39 AM 07:27 PM 04:10 AM 07:56 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:31 AM 06:35 PM 05:07 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:03 PM 04:39 AM 07:27 PM 04:10 AM 07:56 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:31 AM 06:35 PM 05:07 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:03 PM 04:39 AM 07:27 PM 04:10 AM 07:56 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:31 AM 06:36 PM 05:08 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:28 PM 04:11 AM 07:56 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:32 AM 06:36 PM 05:08 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:28 PM 04:11 AM 07:57 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:32 AM 06:36 PM 05:08 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:28 PM 04:11 AM 07:57 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:32 AM 06:36 PM 05:08 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:28 PM 04:11 AM 07:57 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:32 AM 06:36 PM 05:09 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:04 PM 04:41 AM 07:28 PM 04:12 AM 07:57 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:33 AM 06:36 PM 05:09 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:05 PM 04:41 AM 07:28 PM 04:12 AM 07:57 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:33 AM 06:36 PM 05:09 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:05 PM 04:41 AM 07:28 PM 04:12 AM 07:57 PM