เวลาพระอาทิตย์ตก หนองคาย, หนองคาย, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก หนองคาย, หนองคาย, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

หนองคาย เวลาพระอาทิตย์ตก, หนองคาย เวลาพระอาทิตย์ตก, หนองคาย จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, หนองคาย จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, หนองคาย พระอาทิตย์ตก, หนองคาย พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
06:47:33 PM
อีก 21 ชั่วโมง 24 นาที 37 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 12 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
06:47:43 PM
อีก 1 วัน 21 ชั่วโมง 24 นาที 47 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 11 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
06:47:52 PM
อีก 2 วัน 21 ชั่วโมง 24 นาที 56 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 11 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
06:48:01 PM
อีก 3 วัน 21 ชั่วโมง 25 นาที 5 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 11 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:32 AM 06:40 PM 05:09 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:06 PM 04:40 AM 07:33 PM 04:11 AM 08:02 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:32 AM 06:41 PM 05:08 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:07 PM 04:40 AM 07:33 PM 04:11 AM 08:02 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:32 AM 06:41 PM 05:08 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:07 PM 04:40 AM 07:33 PM 04:11 AM 08:03 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:32 AM 06:42 PM 05:08 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:07 PM 04:40 AM 07:34 PM 04:11 AM 08:03 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:32 AM 06:42 PM 05:08 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:07 PM 04:40 AM 07:34 PM 04:11 AM 08:03 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:32 AM 06:42 PM 05:08 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:07 PM 04:40 AM 07:35 PM 04:11 AM 08:04 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:32 AM 06:43 PM 05:08 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:07 PM 04:40 AM 07:35 PM 04:11 AM 08:04 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:32 AM 06:43 PM 05:08 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:08 PM 04:40 AM 07:35 PM 04:11 AM 08:05 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:32 AM 06:43 PM 05:08 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:08 PM 04:40 AM 07:36 PM 04:11 AM 08:05 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:33 AM 06:44 PM 05:09 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:08 PM 04:40 AM 07:36 PM 04:11 AM 08:05 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:33 AM 06:44 PM 05:09 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:08 PM 04:40 AM 07:36 PM 04:11 AM 08:06 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:33 AM 06:44 PM 05:09 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:08 PM 04:40 AM 07:37 PM 04:11 AM 08:06 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:33 AM 06:44 PM 05:09 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:09 PM 04:40 AM 07:37 PM 04:11 AM 08:07 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:33 AM 06:45 PM 05:09 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:09 PM 04:40 AM 07:37 PM 04:11 AM 08:07 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:33 AM 06:45 PM 05:09 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:09 PM 04:40 AM 07:38 PM 04:11 AM 08:07 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:33 AM 06:45 PM 05:09 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:09 PM 04:41 AM 07:38 PM 04:11 AM 08:08 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:34 AM 06:46 PM 05:09 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:10 PM 04:41 AM 07:38 PM 04:11 AM 08:08 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:34 AM 06:46 PM 05:10 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:10 PM 04:41 AM 07:39 PM 04:11 AM 08:08 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:34 AM 06:46 PM 05:10 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:10 PM 04:41 AM 07:39 PM 04:12 AM 08:08 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:34 AM 06:46 PM 05:10 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:10 PM 04:41 AM 07:39 PM 04:12 AM 08:09 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:34 AM 06:46 PM 05:10 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:10 PM 04:42 AM 07:39 PM 04:12 AM 08:09 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:35 AM 06:47 PM 05:10 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:11 PM 04:42 AM 07:39 PM 04:12 AM 08:09 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:35 AM 06:47 PM 05:11 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:11 PM 04:42 AM 07:40 PM 04:13 AM 08:09 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:35 AM 06:47 PM 05:11 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:11 PM 04:42 AM 07:40 PM 04:13 AM 08:09 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:35 AM 06:47 PM 05:11 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:11 PM 04:43 AM 07:40 PM 04:13 AM 08:09 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:36 AM 06:47 PM 05:12 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:11 PM 04:43 AM 07:40 PM 04:13 AM 08:10 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:36 AM 06:48 PM 05:12 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:12 PM 04:43 AM 07:40 PM 04:14 AM 08:10 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:36 AM 06:48 PM 05:12 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:12 PM 04:43 AM 07:40 PM 04:14 AM 08:10 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:36 AM 06:48 PM 05:12 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:12 PM 04:44 AM 07:40 PM 04:14 AM 08:10 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:37 AM 06:48 PM 05:13 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:12 PM 04:44 AM 07:40 PM 04:15 AM 08:10 PM