เวลาพระอาทิตย์ตก สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

สุราษฎร์ธานี เวลาพระอาทิตย์ตก, สุราษฎร์ธานี เวลาพระอาทิตย์ตก, สุราษฎร์ธานี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, สุราษฎร์ธานี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, สุราษฎร์ธานี พระอาทิตย์ตก, สุราษฎร์ธานี พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
06:44:35 PM
อีก 21 ชั่วโมง 3 นาที 50 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 39 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
06:44:46 PM
อีก 1 วัน 21 ชั่วโมง 4 นาที 1 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 39 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
06:44:57 PM
อีก 2 วัน 21 ชั่วโมง 4 นาที 12 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 39 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
06:45:08 PM
อีก 3 วัน 21 ชั่วโมง 4 นาที 23 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 39 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
06:01 AM 06:38 PM 05:38 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 37 นาที 12:20 PM 05:12 AM 07:28 PM 04:45 AM 07:55 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
06:01 AM 06:39 PM 05:38 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 37 นาที 12:20 PM 05:12 AM 07:28 PM 04:45 AM 07:55 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
06:01 AM 06:39 PM 05:38 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 37 นาที 12:20 PM 05:12 AM 07:28 PM 04:45 AM 07:56 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
06:01 AM 06:39 PM 05:38 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 38 นาที 12:20 PM 05:12 AM 07:29 PM 04:45 AM 07:56 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
06:01 AM 06:40 PM 05:39 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 38 นาที 12:20 PM 05:12 AM 07:29 PM 04:45 AM 07:56 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
06:01 AM 06:40 PM 05:39 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 38 นาที 12:21 PM 05:12 AM 07:29 PM 04:45 AM 07:57 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
06:02 AM 06:40 PM 05:39 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 38 นาที 12:21 PM 05:12 AM 07:30 PM 04:45 AM 07:57 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
06:02 AM 06:40 PM 05:39 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 38 นาที 12:21 PM 05:12 AM 07:30 PM 04:45 AM 07:57 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
06:02 AM 06:41 PM 05:39 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 38 นาที 12:21 PM 05:12 AM 07:30 PM 04:45 AM 07:58 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
06:02 AM 06:41 PM 05:39 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 38 นาที 12:21 PM 05:12 AM 07:31 PM 04:45 AM 07:58 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
06:02 AM 06:41 PM 05:39 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:22 PM 05:12 AM 07:31 PM 04:45 AM 07:58 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
06:02 AM 06:41 PM 05:39 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:22 PM 05:12 AM 07:31 PM 04:45 AM 07:58 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
06:02 AM 06:42 PM 05:40 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:22 PM 05:13 AM 07:31 PM 04:45 AM 07:59 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
06:03 AM 06:42 PM 05:40 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:22 PM 05:13 AM 07:32 PM 04:45 AM 07:59 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
06:03 AM 06:42 PM 05:40 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:22 PM 05:13 AM 07:32 PM 04:46 AM 07:59 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
06:03 AM 06:42 PM 05:40 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:23 PM 05:13 AM 07:32 PM 04:46 AM 08:00 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
06:03 AM 06:43 PM 05:40 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:23 PM 05:13 AM 07:32 PM 04:46 AM 08:00 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
06:03 AM 06:43 PM 05:40 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:23 PM 05:13 AM 07:33 PM 04:46 AM 08:00 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
06:04 AM 06:43 PM 05:41 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:23 PM 05:14 AM 07:33 PM 04:46 AM 08:00 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
06:04 AM 06:43 PM 05:41 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:24 PM 05:14 AM 07:33 PM 04:46 AM 08:01 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
06:04 AM 06:43 PM 05:41 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:24 PM 05:14 AM 07:33 PM 04:47 AM 08:01 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
06:04 AM 06:44 PM 05:41 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:24 PM 05:14 AM 07:34 PM 04:47 AM 08:01 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
06:04 AM 06:44 PM 05:42 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:24 PM 05:15 AM 07:34 PM 04:47 AM 08:01 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
06:05 AM 06:44 PM 05:42 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:24 PM 05:15 AM 07:34 PM 04:47 AM 08:01 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
06:05 AM 06:44 PM 05:42 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:25 PM 05:15 AM 07:34 PM 04:48 AM 08:02 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
06:05 AM 06:44 PM 05:42 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:25 PM 05:15 AM 07:34 PM 04:48 AM 08:02 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
06:05 AM 06:45 PM 05:42 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:25 PM 05:16 AM 07:34 PM 04:48 AM 08:02 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
06:06 AM 06:45 PM 05:43 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:25 PM 05:16 AM 07:35 PM 04:48 AM 08:02 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
06:06 AM 06:45 PM 05:43 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 39 นาที 12:25 PM 05:16 AM 07:35 PM 04:49 AM 08:02 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
06:06 AM 06:45 PM 05:43 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 38 นาที 12:26 PM 05:16 AM 07:35 PM 04:49 AM 08:02 PM