เวลาพระอาทิตย์ตก สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ตก สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

สุราษฎร์ธานี เวลาพระอาทิตย์ตก, สุราษฎร์ธานี เวลาพระอาทิตย์ตก, สุราษฎร์ธานี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, สุราษฎร์ธานี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, สุราษฎร์ธานี พระอาทิตย์ตก, สุราษฎร์ธานี พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันจันทร์
17 มกราคม 2565
06:22:17 PM
อีก 4 ชั่วโมง 19 นาที 25 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 39 นาที

วันอังคาร
18 มกราคม 2565
06:22:45 PM
อีก 1 วัน 4 ชั่วโมง 19 นาที 53 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 39 นาที

วันพุธ
19 มกราคม 2565
06:23:12 PM
อีก 2 วัน 4 ชั่วโมง 20 นาที 20 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 40 นาที

วันพฤหัสบดี
20 มกราคม 2565
06:23:39 PM
อีก 3 วัน 4 ชั่วโมง 20 นาที 47 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 40 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:37 AM 06:14 PM 06:15 AM 06:36 PM 18 ชั่วโมง, 36 นาที 12:25 PM 05:49 AM 07:02 PM 05:22 AM 07:29 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:38 AM 06:14 PM 06:15 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 36 นาที 12:26 PM 05:49 AM 07:03 PM 05:23 AM 07:29 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:38 AM 06:15 PM 06:16 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 36 นาที 12:26 PM 05:49 AM 07:03 PM 05:23 AM 07:30 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:39 AM 06:15 PM 06:16 AM 06:38 PM 18 ชั่วโมง, 36 นาที 12:27 PM 05:50 AM 07:04 PM 05:24 AM 07:30 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:39 AM 06:16 PM 06:16 AM 06:38 PM 18 ชั่วโมง, 36 นาที 12:27 PM 05:50 AM 07:04 PM 05:24 AM 07:30 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:39 AM 06:16 PM 06:17 AM 06:39 PM 18 ชั่วโมง, 37 นาที 12:28 PM 05:51 AM 07:05 PM 05:25 AM 07:31 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:40 AM 06:17 PM 06:17 AM 06:39 PM 18 ชั่วโมง, 37 นาที 12:28 PM 05:51 AM 07:05 PM 05:25 AM 07:31 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:40 AM 06:17 PM 06:17 AM 06:40 PM 18 ชั่วโมง, 37 นาที 12:29 PM 05:51 AM 07:06 PM 05:25 AM 07:32 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:40 AM 06:18 PM 06:18 AM 06:40 PM 18 ชั่วโมง, 37 นาที 12:29 PM 05:52 AM 07:06 PM 05:26 AM 07:32 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:41 AM 06:18 PM 06:18 AM 06:41 PM 18 ชั่วโมง, 37 นาที 12:29 PM 05:52 AM 07:07 PM 05:26 AM 07:33 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:41 AM 06:19 PM 06:18 AM 06:41 PM 18 ชั่วโมง, 38 นาที 12:30 PM 05:52 AM 07:07 PM 05:27 AM 07:33 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:41 AM 06:19 PM 06:19 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 38 นาที 12:30 PM 05:53 AM 07:08 PM 05:27 AM 07:34 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:41 AM 06:20 PM 06:19 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 38 นาที 12:31 PM 05:53 AM 07:08 PM 05:27 AM 07:34 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:42 AM 06:20 PM 06:19 AM 06:43 PM 18 ชั่วโมง, 38 นาที 12:31 PM 05:53 AM 07:09 PM 05:28 AM 07:34 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:42 AM 06:21 PM 06:19 AM 06:43 PM 18 ชั่วโมง, 39 นาที 12:31 PM 05:54 AM 07:09 PM 05:28 AM 07:35 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:42 AM 06:21 PM 06:20 AM 06:44 PM 18 ชั่วโมง, 39 นาที 12:32 PM 05:54 AM 07:09 PM 05:28 AM 07:35 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันจันทร์
17 มกราคม
06:42 AM 06:22 PM 06:20 AM 06:44 PM 18 ชั่วโมง, 39 นาที 12:32 PM 05:54 AM 07:10 PM 05:28 AM 07:36 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
06:42 AM 06:22 PM 06:20 AM 06:44 PM 18 ชั่วโมง, 39 นาที 12:32 PM 05:54 AM 07:10 PM 05:29 AM 07:36 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:43 AM 06:23 PM 06:20 AM 06:45 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:33 PM 05:55 AM 07:11 PM 05:29 AM 07:36 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:43 AM 06:23 PM 06:21 AM 06:45 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:33 PM 05:55 AM 07:11 PM 05:29 AM 07:37 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:43 AM 06:24 PM 06:21 AM 06:46 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:33 PM 05:55 AM 07:11 PM 05:29 AM 07:37 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:43 AM 06:24 PM 06:21 AM 06:46 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:33 PM 05:55 AM 07:12 PM 05:30 AM 07:37 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:43 AM 06:24 PM 06:21 AM 06:46 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:34 PM 05:55 AM 07:12 PM 05:30 AM 07:38 PM
วันจันทร์
24 มกราคม
06:43 AM 06:25 PM 06:21 AM 06:47 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:34 PM 05:55 AM 07:12 PM 05:30 AM 07:38 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:43 AM 06:25 PM 06:21 AM 06:47 PM 18 ชั่วโมง, 42 นาที 12:34 PM 05:56 AM 07:13 PM 05:30 AM 07:38 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:43 AM 06:26 PM 06:21 AM 06:48 PM 18 ชั่วโมง, 42 นาที 12:34 PM 05:56 AM 07:13 PM 05:30 AM 07:39 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:43 AM 06:26 PM 06:21 AM 06:48 PM 18 ชั่วโมง, 42 นาที 12:35 PM 05:56 AM 07:13 PM 05:30 AM 07:39 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:43 AM 06:26 PM 06:21 AM 06:48 PM 18 ชั่วโมง, 43 นาที 12:35 PM 05:56 AM 07:14 PM 05:31 AM 07:39 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:43 AM 06:27 PM 06:21 AM 06:49 PM 18 ชั่วโมง, 43 นาที 12:35 PM 05:56 AM 07:14 PM 05:31 AM 07:39 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:43 AM 06:27 PM 06:21 AM 06:49 PM 18 ชั่วโมง, 43 นาที 12:35 PM 05:56 AM 07:14 PM 05:31 AM 07:40 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:43 AM 06:27 PM 06:21 AM 06:49 PM 18 ชั่วโมง, 44 นาที 12:35 PM 05:56 AM 07:15 PM 05:31 AM 07:40 PM