เวลาพระอาทิตย์ตก สุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก สุพรรณบุรี, สุพรรณบุรี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

สุพรรณบุรี เวลาพระอาทิตย์ตก, สุพรรณบุรี เวลาพระอาทิตย์ตก, สุพรรณบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, สุพรรณบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, สุพรรณบุรี พระอาทิตย์ตก, สุพรรณบุรี พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
06:49:47 PM
อีก 18 ชั่วโมง 42 นาที 59 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 58 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
06:50:03 PM
อีก 1 วัน 18 ชั่วโมง 43 นาที 15 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 59 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
06:50:17 PM
อีก 2 วัน 18 ชั่วโมง 43 นาที 29 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 59 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
06:50:31 PM
อีก 3 วัน 18 ชั่วโมง 43 นาที 43 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 59 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:49 AM 06:45 PM 05:26 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:17 PM 04:58 AM 07:36 PM 04:30 AM 08:04 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:49 AM 06:45 PM 05:26 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:17 PM 04:58 AM 07:36 PM 04:30 AM 08:04 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:49 AM 06:46 PM 05:26 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:17 PM 04:58 AM 07:36 PM 04:30 AM 08:05 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:49 AM 06:46 PM 05:26 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:17 PM 04:58 AM 07:37 PM 04:30 AM 08:05 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:49 AM 06:46 PM 05:26 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:18 PM 04:58 AM 07:37 PM 04:30 AM 08:05 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:49 AM 06:46 PM 05:26 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:18 PM 04:58 AM 07:38 PM 04:30 AM 08:06 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:49 AM 06:47 PM 05:26 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:18 PM 04:58 AM 07:38 PM 04:30 AM 08:06 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:49 AM 06:47 PM 05:26 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:18 PM 04:58 AM 07:38 PM 04:30 AM 08:07 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:49 AM 06:47 PM 05:26 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:18 PM 04:58 AM 07:39 PM 04:30 AM 08:07 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:49 AM 06:48 PM 05:26 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:19 PM 04:58 AM 07:39 PM 04:30 AM 08:07 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:50 AM 06:48 PM 05:26 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:19 PM 04:58 AM 07:39 PM 04:30 AM 08:08 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:50 AM 06:48 PM 05:26 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:19 PM 04:58 AM 07:40 PM 04:30 AM 08:08 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:50 AM 06:49 PM 05:26 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:19 PM 04:59 AM 07:40 PM 04:30 AM 08:08 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:50 AM 06:49 PM 05:27 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:19 PM 04:59 AM 07:40 PM 04:30 AM 08:09 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:50 AM 06:49 PM 05:27 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:20 PM 04:59 AM 07:40 PM 04:30 AM 08:09 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:50 AM 06:49 PM 05:27 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:20 PM 04:59 AM 07:41 PM 04:30 AM 08:09 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:51 AM 06:50 PM 05:27 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:20 PM 04:59 AM 07:41 PM 04:31 AM 08:09 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:51 AM 06:50 PM 05:27 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:20 PM 04:59 AM 07:41 PM 04:31 AM 08:10 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:51 AM 06:50 PM 05:27 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:20 PM 05:00 AM 07:41 PM 04:31 AM 08:10 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:51 AM 06:50 PM 05:28 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:21 PM 05:00 AM 07:42 PM 04:31 AM 08:10 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:51 AM 06:50 PM 05:28 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:21 PM 05:00 AM 07:42 PM 04:31 AM 08:10 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:52 AM 06:51 PM 05:28 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:21 PM 05:00 AM 07:42 PM 04:32 AM 08:11 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:52 AM 06:51 PM 05:28 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:21 PM 05:00 AM 07:42 PM 04:32 AM 08:11 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:52 AM 06:51 PM 05:29 AM 07:15 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:22 PM 05:01 AM 07:42 PM 04:32 AM 08:11 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:52 AM 06:51 PM 05:29 AM 07:15 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:22 PM 05:01 AM 07:43 PM 04:32 AM 08:11 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:53 AM 06:51 PM 05:29 AM 07:15 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:22 PM 05:01 AM 07:43 PM 04:33 AM 08:11 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:53 AM 06:52 PM 05:29 AM 07:15 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:22 PM 05:01 AM 07:43 PM 04:33 AM 08:11 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:53 AM 06:52 PM 05:30 AM 07:15 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:22 PM 05:02 AM 07:43 PM 04:33 AM 08:11 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:53 AM 06:52 PM 05:30 AM 07:15 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:23 PM 05:02 AM 07:43 PM 04:34 AM 08:12 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:54 AM 06:52 PM 05:30 AM 07:15 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:23 PM 05:02 AM 07:43 PM 04:34 AM 08:12 PM