เวลาพระอาทิตย์ตก สะพานมอญ สังขละบุรี, กาญจนบุรี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก สะพานมอญ สังขละบุรี, กาญจนบุรี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

กาญจนบุรี เวลาพระอาทิตย์ตก, สะพานมอญ สังขละบุรี เวลาพระอาทิตย์ตก, กาญจนบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, สะพานมอญ สังขละบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, กาญจนบุรี พระอาทิตย์ตก, สะพานมอญ สังขละบุรี พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
06:59:30 PM
อีก 22 ชั่วโมง 31 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 01 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
06:59:40 PM
อีก 1 วัน 22 ชั่วโมง 41 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 01 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
06:59:50 PM
อีก 2 วัน 22 ชั่วโมง 51 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 01 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
06:59:59 PM
อีก 3 วัน 22 ชั่วโมง 1 นาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 01 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:55 AM 06:53 PM 05:31 AM 07:16 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:24 PM 05:03 AM 07:44 PM 04:35 AM 08:12 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:55 AM 06:53 PM 05:31 AM 07:16 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:24 PM 05:03 AM 07:44 PM 04:35 AM 08:13 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:55 AM 06:53 PM 05:31 AM 07:17 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:24 PM 05:03 AM 07:45 PM 04:35 AM 08:13 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:55 AM 06:54 PM 05:31 AM 07:17 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:24 PM 05:03 AM 07:45 PM 04:35 AM 08:13 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:55 AM 06:54 PM 05:31 AM 07:18 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:24 PM 05:03 AM 07:45 PM 04:35 AM 08:14 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:55 AM 06:54 PM 05:31 AM 07:18 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:24 PM 05:03 AM 07:46 PM 04:35 AM 08:14 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:55 AM 06:55 PM 05:31 AM 07:18 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:25 PM 05:03 AM 07:46 PM 04:35 AM 08:15 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:55 AM 06:55 PM 05:31 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:25 PM 05:03 AM 07:46 PM 04:35 AM 08:15 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:55 AM 06:55 PM 05:31 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:25 PM 05:03 AM 07:47 PM 04:35 AM 08:15 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:55 AM 06:56 PM 05:31 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:25 PM 05:03 AM 07:47 PM 04:35 AM 08:16 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:55 AM 06:56 PM 05:31 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:25 PM 05:04 AM 07:47 PM 04:35 AM 08:16 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:55 AM 06:56 PM 05:32 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:26 PM 05:04 AM 07:48 PM 04:35 AM 08:16 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:55 AM 06:56 PM 05:32 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:26 PM 05:04 AM 07:48 PM 04:35 AM 08:17 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:55 AM 06:57 PM 05:32 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:26 PM 05:04 AM 07:48 PM 04:35 AM 08:17 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:56 AM 06:57 PM 05:32 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:26 PM 05:04 AM 07:49 PM 04:35 AM 08:17 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:56 AM 06:57 PM 05:32 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:27 PM 05:04 AM 07:49 PM 04:36 AM 08:18 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:56 AM 06:57 PM 05:32 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:27 PM 05:04 AM 07:49 PM 04:36 AM 08:18 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:56 AM 06:58 PM 05:33 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:27 PM 05:05 AM 07:49 PM 04:36 AM 08:18 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:56 AM 06:58 PM 05:33 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:27 PM 05:05 AM 07:50 PM 04:36 AM 08:18 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:57 AM 06:58 PM 05:33 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:27 PM 05:05 AM 07:50 PM 04:36 AM 08:19 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:57 AM 06:58 PM 05:33 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:28 PM 05:05 AM 07:50 PM 04:36 AM 08:19 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:57 AM 06:59 PM 05:33 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:28 PM 05:05 AM 07:50 PM 04:37 AM 08:19 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:57 AM 06:59 PM 05:34 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:28 PM 05:06 AM 07:50 PM 04:37 AM 08:19 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:58 AM 06:59 PM 05:34 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:28 PM 05:06 AM 07:51 PM 04:37 AM 08:19 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:58 AM 06:59 PM 05:34 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:28 PM 05:06 AM 07:51 PM 04:37 AM 08:19 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:58 AM 06:59 PM 05:34 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:29 PM 05:06 AM 07:51 PM 04:38 AM 08:20 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:58 AM 06:59 PM 05:35 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:29 PM 05:07 AM 07:51 PM 04:38 AM 08:20 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:59 AM 07:00 PM 05:35 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:29 PM 05:07 AM 07:51 PM 04:38 AM 08:20 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:59 AM 07:00 PM 05:35 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:29 PM 05:07 AM 07:51 PM 04:39 AM 08:20 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:59 AM 07:00 PM 05:36 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:29 PM 05:08 AM 07:51 PM 04:39 AM 08:20 PM