เวลาพระอาทิตย์ตก สระแก้ว, สระแก้ว, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ตก สระแก้ว, สระแก้ว, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

สระแก้ว เวลาพระอาทิตย์ตก, สระแก้ว เวลาพระอาทิตย์ตก, สระแก้ว จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, สระแก้ว จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, สระแก้ว พระอาทิตย์ตก, สระแก้ว พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันจันทร์
17 มกราคม 2565
06:04:04 PM
อีก 3 ชั่วโมง 1 นาที 3 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 24 นาที

วันอังคาร
18 มกราคม 2565
06:04:37 PM
อีก 1 วัน 3 ชั่วโมง 1 นาที 36 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 25 นาที

วันพุธ
19 มกราคม 2565
06:05:09 PM
อีก 2 วัน 3 ชั่วโมง 2 นาที 8 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 25 นาที

วันพฤหัสบดี
20 มกราคม 2565
06:05:41 PM
อีก 3 วัน 3 ชั่วโมง 2 นาที 40 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 26 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:35 AM 05:54 PM 06:12 AM 06:17 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:15 PM 05:45 AM 06:44 PM 05:19 AM 07:10 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:35 AM 05:55 PM 06:12 AM 06:18 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:15 PM 05:46 AM 06:45 PM 05:19 AM 07:11 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:35 AM 05:56 PM 06:12 AM 06:19 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:16 PM 05:46 AM 06:45 PM 05:20 AM 07:11 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:36 AM 05:56 PM 06:13 AM 06:19 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:16 PM 05:46 AM 06:46 PM 05:20 AM 07:12 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:36 AM 05:57 PM 06:13 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:16 PM 05:47 AM 06:46 PM 05:20 AM 07:13 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:36 AM 05:57 PM 06:13 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:17 PM 05:47 AM 06:47 PM 05:21 AM 07:13 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:37 AM 05:58 PM 06:14 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:17 PM 05:47 AM 06:47 PM 05:21 AM 07:14 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:37 AM 05:59 PM 06:14 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:18 PM 05:48 AM 06:48 PM 05:21 AM 07:14 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:37 AM 05:59 PM 06:14 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:18 PM 05:48 AM 06:48 PM 05:22 AM 07:15 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:37 AM 06:00 PM 06:15 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:19 PM 05:48 AM 06:49 PM 05:22 AM 07:15 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:38 AM 06:00 PM 06:15 AM 06:23 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:19 PM 05:49 AM 06:49 PM 05:22 AM 07:16 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:38 AM 06:01 PM 06:15 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:19 PM 05:49 AM 06:50 PM 05:23 AM 07:16 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:38 AM 06:01 PM 06:15 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:20 PM 05:49 AM 06:50 PM 05:23 AM 07:17 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:38 AM 06:02 PM 06:15 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:20 PM 05:49 AM 06:51 PM 05:23 AM 07:17 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:38 AM 06:02 PM 06:16 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:20 PM 05:49 AM 06:51 PM 05:23 AM 07:17 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:38 AM 06:03 PM 06:16 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:21 PM 05:50 AM 06:52 PM 05:24 AM 07:18 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันจันทร์
17 มกราคม
06:39 AM 06:04 PM 06:16 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:21 PM 05:50 AM 06:52 PM 05:24 AM 07:18 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
06:39 AM 06:04 PM 06:16 AM 06:27 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:21 PM 05:50 AM 06:53 PM 05:24 AM 07:19 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:39 AM 06:05 PM 06:16 AM 06:27 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:22 PM 05:50 AM 06:53 PM 05:24 AM 07:19 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:39 AM 06:05 PM 06:16 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:22 PM 05:50 AM 06:54 PM 05:24 AM 07:20 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:39 AM 06:06 PM 06:16 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:22 PM 05:50 AM 06:54 PM 05:24 AM 07:20 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:39 AM 06:06 PM 06:16 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 27 นาที 12:23 PM 05:50 AM 06:55 PM 05:25 AM 07:21 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:39 AM 06:07 PM 06:16 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 27 นาที 12:23 PM 05:50 AM 06:55 PM 05:25 AM 07:21 PM
วันจันทร์
24 มกราคม
06:39 AM 06:07 PM 06:16 AM 06:30 PM 18 ชั่วโมง, 28 นาที 12:23 PM 05:51 AM 06:56 PM 05:25 AM 07:21 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:39 AM 06:08 PM 06:16 AM 06:30 PM 18 ชั่วโมง, 28 นาที 12:23 PM 05:51 AM 06:56 PM 05:25 AM 07:22 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:39 AM 06:08 PM 06:16 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 29 นาที 12:24 PM 05:51 AM 06:56 PM 05:25 AM 07:22 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:39 AM 06:09 PM 06:16 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 30 นาที 12:24 PM 05:51 AM 06:57 PM 05:25 AM 07:22 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:39 AM 06:09 PM 06:16 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 30 นาที 12:24 PM 05:51 AM 06:57 PM 05:25 AM 07:23 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:38 AM 06:10 PM 06:16 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 31 นาที 12:24 PM 05:51 AM 06:58 PM 05:25 AM 07:23 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:38 AM 06:10 PM 06:16 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 31 นาที 12:24 PM 05:50 AM 06:58 PM 05:25 AM 07:24 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:38 AM 06:11 PM 06:16 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 32 นาที 12:24 PM 05:50 AM 06:58 PM 05:25 AM 07:24 PM