เวลาพระอาทิตย์ตก ราชบุรี, ราชบุรี, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ตก ราชบุรี, ราชบุรี, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ราชบุรี เวลาพระอาทิตย์ตก, ราชบุรี เวลาพระอาทิตย์ตก, ราชบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ราชบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ราชบุรี พระอาทิตย์ตก, ราชบุรี พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันจันทร์
17 มกราคม 2565
06:14:22 PM
อีก 3 ชั่วโมง 57 นาที 45 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 25 นาที

วันอังคาร
18 มกราคม 2565
06:14:55 PM
อีก 1 วัน 3 ชั่วโมง 58 นาที 18 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 26 นาที

วันพุธ
19 มกราคม 2565
06:15:26 PM
อีก 2 วัน 3 ชั่วโมง 58 นาที 49 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 26 นาที

วันพฤหัสบดี
20 มกราคม 2565
06:15:58 PM
อีก 3 วัน 3 ชั่วโมง 59 นาที 21 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 27 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:44 AM 06:05 PM 06:21 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:24 PM 05:55 AM 06:54 PM 05:28 AM 07:21 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:44 AM 06:05 PM 06:21 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:25 PM 05:55 AM 06:55 PM 05:29 AM 07:21 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:45 AM 06:06 PM 06:22 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:25 PM 05:55 AM 06:55 PM 05:29 AM 07:22 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:45 AM 06:07 PM 06:22 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:26 PM 05:56 AM 06:56 PM 05:29 AM 07:22 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:45 AM 06:07 PM 06:23 AM 06:30 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:26 PM 05:56 AM 06:57 PM 05:30 AM 07:23 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:46 AM 06:08 PM 06:23 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:27 PM 05:56 AM 06:57 PM 05:30 AM 07:23 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:46 AM 06:08 PM 06:23 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:27 PM 05:57 AM 06:58 PM 05:30 AM 07:24 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:46 AM 06:09 PM 06:23 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:28 PM 05:57 AM 06:58 PM 05:31 AM 07:24 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:47 AM 06:09 PM 06:24 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:28 PM 05:57 AM 06:59 PM 05:31 AM 07:25 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:47 AM 06:10 PM 06:24 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:28 PM 05:58 AM 06:59 PM 05:31 AM 07:25 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:47 AM 06:11 PM 06:24 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:29 PM 05:58 AM 07:00 PM 05:32 AM 07:26 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:47 AM 06:11 PM 06:25 AM 06:34 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:29 PM 05:58 AM 07:00 PM 05:32 AM 07:26 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:47 AM 06:12 PM 06:25 AM 06:34 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:30 PM 05:58 AM 07:01 PM 05:32 AM 07:27 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:48 AM 06:12 PM 06:25 AM 06:35 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:30 PM 05:59 AM 07:01 PM 05:33 AM 07:27 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:48 AM 06:13 PM 06:25 AM 06:35 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:30 PM 05:59 AM 07:02 PM 05:33 AM 07:28 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:48 AM 06:13 PM 06:25 AM 06:36 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:31 PM 05:59 AM 07:02 PM 05:33 AM 07:28 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันจันทร์
17 มกราคม
06:48 AM 06:14 PM 06:25 AM 06:36 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:31 PM 05:59 AM 07:03 PM 05:33 AM 07:29 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
06:48 AM 06:14 PM 06:26 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:31 PM 05:59 AM 07:03 PM 05:33 AM 07:29 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:48 AM 06:15 PM 06:26 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:32 PM 06:00 AM 07:04 PM 05:34 AM 07:29 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:48 AM 06:15 PM 06:26 AM 06:38 PM 18 ชั่วโมง, 27 นาที 12:32 PM 06:00 AM 07:04 PM 05:34 AM 07:30 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:48 AM 06:16 PM 06:26 AM 06:38 PM 18 ชั่วโมง, 27 นาที 12:32 PM 06:00 AM 07:04 PM 05:34 AM 07:30 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:48 AM 06:17 PM 06:26 AM 06:39 PM 18 ชั่วโมง, 28 นาที 12:32 PM 06:00 AM 07:05 PM 05:34 AM 07:31 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:48 AM 06:17 PM 06:26 AM 06:39 PM 18 ชั่วโมง, 28 นาที 12:33 PM 06:00 AM 07:05 PM 05:34 AM 07:31 PM
วันจันทร์
24 มกราคม
06:48 AM 06:18 PM 06:26 AM 06:40 PM 18 ชั่วโมง, 29 นาที 12:33 PM 06:00 AM 07:06 PM 05:34 AM 07:32 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:48 AM 06:18 PM 06:26 AM 06:40 PM 18 ชั่วโมง, 29 นาที 12:33 PM 06:00 AM 07:06 PM 05:34 AM 07:32 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:48 AM 06:18 PM 06:26 AM 06:41 PM 18 ชั่วโมง, 30 นาที 12:33 PM 06:00 AM 07:07 PM 05:34 AM 07:32 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:48 AM 06:19 PM 06:26 AM 06:41 PM 18 ชั่วโมง, 30 นาที 12:34 PM 06:00 AM 07:07 PM 05:34 AM 07:33 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:48 AM 06:19 PM 06:26 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 31 นาที 12:34 PM 06:00 AM 07:07 PM 05:34 AM 07:33 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:48 AM 06:20 PM 06:26 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 31 นาที 12:34 PM 06:00 AM 07:08 PM 05:34 AM 07:33 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:48 AM 06:20 PM 06:26 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 32 นาที 12:34 PM 06:00 AM 07:08 PM 05:34 AM 07:34 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:48 AM 06:21 PM 06:26 AM 06:43 PM 18 ชั่วโมง, 33 นาที 12:34 PM 06:00 AM 07:09 PM 05:34 AM 07:34 PM