เวลาพระอาทิตย์ตก ระยอง, ระยอง, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก ระยอง, ระยอง, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ระยอง เวลาพระอาทิตย์ตก, ระยอง เวลาพระอาทิตย์ตก, ระยอง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ระยอง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ระยอง พระอาทิตย์ตก, ระยอง พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
06:42:29 PM
อีก 19 ชั่วโมง 27 นาที 41 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 52 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
06:42:44 PM
อีก 1 วัน 19 ชั่วโมง 27 นาที 56 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 52 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
06:42:58 PM
อีก 2 วัน 19 ชั่วโมง 28 นาที 10 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 52 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
06:43:12 PM
อีก 3 วัน 19 ชั่วโมง 28 นาที 24 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 52 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:48 AM 06:38 PM 05:25 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:13 PM 04:58 AM 07:28 PM 04:30 AM 07:56 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:48 AM 06:38 PM 05:25 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:13 PM 04:58 AM 07:28 PM 04:30 AM 07:56 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:48 AM 06:38 PM 05:25 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:13 PM 04:58 AM 07:29 PM 04:30 AM 07:57 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:48 AM 06:39 PM 05:25 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:13 PM 04:58 AM 07:29 PM 04:30 AM 07:57 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:48 AM 06:39 PM 05:25 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:14 PM 04:58 AM 07:29 PM 04:30 AM 07:57 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:48 AM 06:39 PM 05:25 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:14 PM 04:58 AM 07:30 PM 04:30 AM 07:58 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:48 AM 06:40 PM 05:25 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:14 PM 04:58 AM 07:30 PM 04:30 AM 07:58 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:48 AM 06:40 PM 05:25 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:14 PM 04:58 AM 07:30 PM 04:30 AM 07:58 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:49 AM 06:40 PM 05:25 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:14 PM 04:58 AM 07:31 PM 04:30 AM 07:59 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:49 AM 06:40 PM 05:25 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:15 PM 04:58 AM 07:31 PM 04:30 AM 07:59 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:49 AM 06:41 PM 05:26 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:15 PM 04:58 AM 07:31 PM 04:30 AM 07:59 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:49 AM 06:41 PM 05:26 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:15 PM 04:58 AM 07:32 PM 04:30 AM 08:00 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:49 AM 06:41 PM 05:26 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:15 PM 04:58 AM 07:32 PM 04:30 AM 08:00 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:49 AM 06:41 PM 05:26 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:15 PM 04:58 AM 07:32 PM 04:30 AM 08:00 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:49 AM 06:42 PM 05:26 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:16 PM 04:59 AM 07:33 PM 04:31 AM 08:01 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:50 AM 06:42 PM 05:26 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:16 PM 04:59 AM 07:33 PM 04:31 AM 08:01 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:50 AM 06:42 PM 05:27 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:16 PM 04:59 AM 07:33 PM 04:31 AM 08:01 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:50 AM 06:42 PM 05:27 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:16 PM 04:59 AM 07:33 PM 04:31 AM 08:01 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:50 AM 06:43 PM 05:27 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:16 PM 04:59 AM 07:34 PM 04:31 AM 08:02 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:50 AM 06:43 PM 05:27 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:17 PM 05:00 AM 07:34 PM 04:31 AM 08:02 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:51 AM 06:43 PM 05:27 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:17 PM 05:00 AM 07:34 PM 04:32 AM 08:02 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:51 AM 06:43 PM 05:28 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:17 PM 05:00 AM 07:34 PM 04:32 AM 08:02 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:51 AM 06:44 PM 05:28 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:17 PM 05:00 AM 07:34 PM 04:32 AM 08:02 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:51 AM 06:44 PM 05:28 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:18 PM 05:01 AM 07:35 PM 04:32 AM 08:03 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:52 AM 06:44 PM 05:28 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:18 PM 05:01 AM 07:35 PM 04:33 AM 08:03 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:52 AM 06:44 PM 05:29 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:18 PM 05:01 AM 07:35 PM 04:33 AM 08:03 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:52 AM 06:44 PM 05:29 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:18 PM 05:01 AM 07:35 PM 04:33 AM 08:03 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:52 AM 06:44 PM 05:29 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:18 PM 05:02 AM 07:35 PM 04:34 AM 08:03 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:53 AM 06:45 PM 05:29 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:19 PM 05:02 AM 07:35 PM 04:34 AM 08:03 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:53 AM 06:45 PM 05:30 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:19 PM 05:02 AM 07:35 PM 04:34 AM 08:03 PM