เวลาพระอาทิตย์ตก ยโสธร, ยโสธร, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก ยโสธร, ยโสธร, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ยโสธร เวลาพระอาทิตย์ตก, ยโสธร เวลาพระอาทิตย์ตก, ยโสธร จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ยโสธร จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ยโสธร พระอาทิตย์ตก, ยโสธร พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
06:36:13 PM
อีก 19 ชั่วโมง 38 นาที 36 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 03 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
06:36:28 PM
อีก 1 วัน 19 ชั่วโมง 38 นาที 51 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 03 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
06:36:43 PM
อีก 2 วัน 19 ชั่วโมง 39 นาที 6 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 04 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
06:36:57 PM
อีก 3 วัน 19 ชั่วโมง 39 นาที 20 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 04 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:31 AM 06:31 PM 05:07 AM 06:55 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:01 PM 04:39 AM 07:22 PM 04:11 AM 07:51 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:31 AM 06:31 PM 05:07 AM 06:55 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:01 PM 04:39 AM 07:23 PM 04:11 AM 07:51 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:31 AM 06:32 PM 05:07 AM 06:55 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:01 PM 04:39 AM 07:23 PM 04:11 AM 07:52 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:31 AM 06:32 PM 05:07 AM 06:56 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:01 PM 04:39 AM 07:24 PM 04:11 AM 07:52 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:31 AM 06:32 PM 05:07 AM 06:56 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:02 PM 04:39 AM 07:24 PM 04:10 AM 07:53 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:31 AM 06:33 PM 05:07 AM 06:56 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:02 PM 04:39 AM 07:24 PM 04:10 AM 07:53 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:31 AM 06:33 PM 05:07 AM 06:57 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:02 PM 04:39 AM 07:25 PM 04:10 AM 07:53 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:31 AM 06:33 PM 05:07 AM 06:57 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:02 PM 04:39 AM 07:25 PM 04:10 AM 07:54 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:31 AM 06:34 PM 05:07 AM 06:57 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:02 PM 04:39 AM 07:25 PM 04:10 AM 07:54 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:31 AM 06:34 PM 05:07 AM 06:58 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:03 PM 04:39 AM 07:26 PM 04:11 AM 07:55 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:31 AM 06:34 PM 05:07 AM 06:58 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:03 PM 04:39 AM 07:26 PM 04:11 AM 07:55 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:31 AM 06:35 PM 05:08 AM 06:58 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:03 PM 04:39 AM 07:26 PM 04:11 AM 07:55 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:31 AM 06:35 PM 05:08 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:03 PM 04:40 AM 07:27 PM 04:11 AM 07:56 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:31 AM 06:35 PM 05:08 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:03 PM 04:40 AM 07:27 PM 04:11 AM 07:56 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:32 AM 06:35 PM 05:08 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:27 PM 04:11 AM 07:56 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:32 AM 06:36 PM 05:08 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:28 PM 04:11 AM 07:56 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:32 AM 06:36 PM 05:08 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:28 PM 04:11 AM 07:57 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:32 AM 06:36 PM 05:08 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:28 PM 04:11 AM 07:57 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:32 AM 06:36 PM 05:09 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:04 PM 04:40 AM 07:28 PM 04:12 AM 07:57 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:33 AM 06:37 PM 05:09 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:05 PM 04:41 AM 07:29 PM 04:12 AM 07:57 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:33 AM 06:37 PM 05:09 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:05 PM 04:41 AM 07:29 PM 04:12 AM 07:58 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:33 AM 06:37 PM 05:09 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:05 PM 04:41 AM 07:29 PM 04:12 AM 07:58 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:33 AM 06:37 PM 05:10 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:05 PM 04:41 AM 07:29 PM 04:13 AM 07:58 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:34 AM 06:37 PM 05:10 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:06 PM 04:42 AM 07:29 PM 04:13 AM 07:58 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:34 AM 06:38 PM 05:10 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:06 PM 04:42 AM 07:30 PM 04:13 AM 07:58 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:34 AM 06:38 PM 05:10 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:06 PM 04:42 AM 07:30 PM 04:13 AM 07:59 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:34 AM 06:38 PM 05:11 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:06 PM 04:42 AM 07:30 PM 04:14 AM 07:59 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:35 AM 06:38 PM 05:11 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:06 PM 04:43 AM 07:30 PM 04:14 AM 07:59 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:35 AM 06:38 PM 05:11 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:07 PM 04:43 AM 07:30 PM 04:14 AM 07:59 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:35 AM 06:38 PM 05:11 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:07 PM 04:43 AM 07:30 PM 04:15 AM 07:59 PM