เวลาพระอาทิตย์ตก ยอดภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ, เลย, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก ยอดภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ, เลย, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เลย เวลาพระอาทิตย์ตก, ยอดภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ เวลาพระอาทิตย์ตก, เลย จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ยอดภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เลย พระอาทิตย์ตก, ยอดภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูเรือ พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
06:52:28 PM
อีก 20 ชั่วโมง 17 นาที 42 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
06:52:38 PM
อีก 1 วัน 20 ชั่วโมง 17 นาที 52 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
06:52:47 PM
อีก 2 วัน 20 ชั่วโมง 18 นาที 1 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
06:52:56 PM
อีก 3 วัน 20 ชั่วโมง 18 นาที 10 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:39 AM 06:45 PM 05:15 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:12 PM 04:47 AM 07:37 PM 04:18 AM 08:06 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:39 AM 06:46 PM 05:15 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:12 PM 04:47 AM 07:38 PM 04:18 AM 08:07 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:39 AM 06:46 PM 05:15 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:12 PM 04:47 AM 07:38 PM 04:17 AM 08:07 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:39 AM 06:46 PM 05:15 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:13 PM 04:46 AM 07:39 PM 04:17 AM 08:08 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:39 AM 06:47 PM 05:15 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:13 PM 04:46 AM 07:39 PM 04:17 AM 08:08 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:39 AM 06:47 PM 05:15 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:13 PM 04:46 AM 07:39 PM 04:17 AM 08:09 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:39 AM 06:48 PM 05:15 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:13 PM 04:46 AM 07:40 PM 04:17 AM 08:09 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:39 AM 06:48 PM 05:15 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:13 PM 04:46 AM 07:40 PM 04:17 AM 08:09 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:39 AM 06:48 PM 05:15 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:13 PM 04:46 AM 07:41 PM 04:17 AM 08:10 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:39 AM 06:48 PM 05:15 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:14 PM 04:46 AM 07:41 PM 04:17 AM 08:10 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:39 AM 06:49 PM 05:15 AM 07:13 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:14 PM 04:47 AM 07:41 PM 04:17 AM 08:11 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:39 AM 06:49 PM 05:15 AM 07:13 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:14 PM 04:47 AM 07:42 PM 04:17 AM 08:11 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:39 AM 06:49 PM 05:15 AM 07:13 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:14 PM 04:47 AM 07:42 PM 04:17 AM 08:11 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:39 AM 06:50 PM 05:15 AM 07:14 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:15 PM 04:47 AM 07:42 PM 04:17 AM 08:12 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:40 AM 06:50 PM 05:16 AM 07:14 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:15 PM 04:47 AM 07:42 PM 04:18 AM 08:12 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:40 AM 06:50 PM 05:16 AM 07:14 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:15 PM 04:47 AM 07:43 PM 04:18 AM 08:12 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:40 AM 06:50 PM 05:16 AM 07:14 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:15 PM 04:47 AM 07:43 PM 04:18 AM 08:12 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:40 AM 06:51 PM 05:16 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:15 PM 04:47 AM 07:43 PM 04:18 AM 08:13 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:40 AM 06:51 PM 05:16 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:16 PM 04:48 AM 07:44 PM 04:18 AM 08:13 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:40 AM 06:51 PM 05:16 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:16 PM 04:48 AM 07:44 PM 04:18 AM 08:13 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:41 AM 06:51 PM 05:17 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:16 PM 04:48 AM 07:44 PM 04:19 AM 08:13 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:41 AM 06:52 PM 05:17 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:16 PM 04:48 AM 07:44 PM 04:19 AM 08:14 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:41 AM 06:52 PM 05:17 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:16 PM 04:49 AM 07:44 PM 04:19 AM 08:14 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:41 AM 06:52 PM 05:17 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:17 PM 04:49 AM 07:45 PM 04:19 AM 08:14 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:42 AM 06:52 PM 05:18 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:17 PM 04:49 AM 07:45 PM 04:20 AM 08:14 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:42 AM 06:52 PM 05:18 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:17 PM 04:49 AM 07:45 PM 04:20 AM 08:14 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:42 AM 06:52 PM 05:18 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:17 PM 04:50 AM 07:45 PM 04:20 AM 08:14 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:42 AM 06:53 PM 05:18 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:18 PM 04:50 AM 07:45 PM 04:21 AM 08:14 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:43 AM 06:53 PM 05:19 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:18 PM 04:50 AM 07:45 PM 04:21 AM 08:14 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:43 AM 06:53 PM 05:19 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:18 PM 04:51 AM 07:45 PM 04:21 AM 08:15 PM