เวลาพระอาทิตย์ตก ภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก ภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ภูเก็ต เวลาพระอาทิตย์ตก, ภูเก็ต เวลาพระอาทิตย์ตก, ภูเก็ต จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ภูเก็ต จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ภูเก็ต พระอาทิตย์ตก, ภูเก็ต พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
06:46:49 PM
อีก 21 ชั่วโมง 30 นาที 2 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 35 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
06:47:00 PM
อีก 1 วัน 21 ชั่วโมง 30 นาที 13 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 35 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
06:47:11 PM
อีก 2 วัน 21 ชั่วโมง 30 นาที 24 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 35 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
06:47:22 PM
อีก 3 วัน 21 ชั่วโมง 30 นาที 35 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 35 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
06:07 AM 06:41 PM 05:45 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 33 นาที 12:24 PM 05:18 AM 07:30 PM 04:51 AM 07:57 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
06:07 AM 06:41 PM 05:45 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 33 นาที 12:24 PM 05:18 AM 07:30 PM 04:51 AM 07:57 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
06:08 AM 06:41 PM 05:45 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 33 นาที 12:24 PM 05:18 AM 07:31 PM 04:51 AM 07:58 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
06:08 AM 06:42 PM 05:45 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 33 นาที 12:25 PM 05:18 AM 07:31 PM 04:51 AM 07:58 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
06:08 AM 06:42 PM 05:45 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 34 นาที 12:25 PM 05:18 AM 07:31 PM 04:51 AM 07:58 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
06:08 AM 06:42 PM 05:45 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 34 นาที 12:25 PM 05:18 AM 07:31 PM 04:51 AM 07:58 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
06:08 AM 06:42 PM 05:45 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 34 นาที 12:25 PM 05:19 AM 07:32 PM 04:52 AM 07:59 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
06:08 AM 06:43 PM 05:45 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 34 นาที 12:25 PM 05:19 AM 07:32 PM 04:52 AM 07:59 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
06:08 AM 06:43 PM 05:45 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 34 นาที 12:26 PM 05:19 AM 07:32 PM 04:52 AM 07:59 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
06:08 AM 06:43 PM 05:46 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 34 นาที 12:26 PM 05:19 AM 07:33 PM 04:52 AM 08:00 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
06:09 AM 06:43 PM 05:46 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 34 นาที 12:26 PM 05:19 AM 07:33 PM 04:52 AM 08:00 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
06:09 AM 06:44 PM 05:46 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 34 นาที 12:26 PM 05:19 AM 07:33 PM 04:52 AM 08:00 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
06:09 AM 06:44 PM 05:46 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 34 นาที 12:26 PM 05:19 AM 07:33 PM 04:52 AM 08:01 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
06:09 AM 06:44 PM 05:46 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:27 PM 05:19 AM 07:34 PM 04:52 AM 08:01 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
06:09 AM 06:44 PM 05:46 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:27 PM 05:20 AM 07:34 PM 04:52 AM 08:01 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
06:09 AM 06:45 PM 05:47 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:27 PM 05:20 AM 07:34 PM 04:53 AM 08:01 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
06:10 AM 06:45 PM 05:47 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:27 PM 05:20 AM 07:34 PM 04:53 AM 08:02 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
06:10 AM 06:45 PM 05:47 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:27 PM 05:20 AM 07:35 PM 04:53 AM 08:02 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
06:10 AM 06:45 PM 05:47 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:28 PM 05:20 AM 07:35 PM 04:53 AM 08:02 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
06:10 AM 06:45 PM 05:47 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:28 PM 05:21 AM 07:35 PM 04:53 AM 08:02 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
06:10 AM 06:46 PM 05:48 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:28 PM 05:21 AM 07:35 PM 04:54 AM 08:03 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
06:11 AM 06:46 PM 05:48 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:28 PM 05:21 AM 07:36 PM 04:54 AM 08:03 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
06:11 AM 06:46 PM 05:48 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:29 PM 05:21 AM 07:36 PM 04:54 AM 08:03 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
06:11 AM 06:46 PM 05:48 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:29 PM 05:22 AM 07:36 PM 04:54 AM 08:03 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
06:11 AM 06:47 PM 05:49 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:29 PM 05:22 AM 07:36 PM 04:55 AM 08:03 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
06:12 AM 06:47 PM 05:49 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:29 PM 05:22 AM 07:36 PM 04:55 AM 08:03 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
06:12 AM 06:47 PM 05:49 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:29 PM 05:22 AM 07:36 PM 04:55 AM 08:04 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
06:12 AM 06:47 PM 05:49 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 34 นาที 12:30 PM 05:23 AM 07:37 PM 04:55 AM 08:04 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
06:12 AM 06:47 PM 05:50 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 34 นาที 12:30 PM 05:23 AM 07:37 PM 04:56 AM 08:04 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
06:13 AM 06:47 PM 05:50 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 34 นาที 12:30 PM 05:23 AM 07:37 PM 04:56 AM 08:04 PM