เวลาพระอาทิตย์ตก ภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ตก ภูเก็ต, ภูเก็ต, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ภูเก็ต เวลาพระอาทิตย์ตก, ภูเก็ต เวลาพระอาทิตย์ตก, ภูเก็ต จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ภูเก็ต จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ภูเก็ต พระอาทิตย์ตก, ภูเก็ต พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันจันทร์
17 มกราคม 2565
06:28:27 PM
อีก 4 ชั่วโมง 46 นาที 37 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 43 นาที

วันอังคาร
18 มกราคม 2565
06:28:53 PM
อีก 1 วัน 4 ชั่วโมง 47 นาที 3 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 43 นาที

วันพุธ
19 มกราคม 2565
06:29:20 PM
อีก 2 วัน 4 ชั่วโมง 47 นาที 30 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 43 นาที

วันพฤหัสบดี
20 มกราคม 2565
06:29:45 PM
อีก 3 วัน 4 ชั่วโมง 47 นาที 55 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 44 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:40 AM 06:20 PM 06:17 AM 06:43 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:30 PM 05:51 AM 07:09 PM 05:25 AM 07:35 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:40 AM 06:21 PM 06:18 AM 06:43 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:30 PM 05:51 AM 07:09 PM 05:25 AM 07:35 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:40 AM 06:21 PM 06:18 AM 06:44 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:31 PM 05:52 AM 07:10 PM 05:26 AM 07:36 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:41 AM 06:22 PM 06:18 AM 06:44 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:31 PM 05:52 AM 07:10 PM 05:26 AM 07:36 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:41 AM 06:22 PM 06:19 AM 06:45 PM 18 ชั่วโมง, 40 นาที 12:32 PM 05:53 AM 07:11 PM 05:27 AM 07:37 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:42 AM 06:23 PM 06:19 AM 06:45 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:32 PM 05:53 AM 07:11 PM 05:27 AM 07:37 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:42 AM 06:23 PM 06:20 AM 06:46 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:33 PM 05:53 AM 07:12 PM 05:28 AM 07:38 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:42 AM 06:24 PM 06:20 AM 06:46 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:33 PM 05:54 AM 07:12 PM 05:28 AM 07:38 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:43 AM 06:24 PM 06:20 AM 06:47 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:33 PM 05:54 AM 07:13 PM 05:28 AM 07:38 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:43 AM 06:25 PM 06:21 AM 06:47 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:34 PM 05:55 AM 07:13 PM 05:29 AM 07:39 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:43 AM 06:25 PM 06:21 AM 06:47 PM 18 ชั่วโมง, 41 นาที 12:34 PM 05:55 AM 07:13 PM 05:29 AM 07:39 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:44 AM 06:26 PM 06:21 AM 06:48 PM 18 ชั่วโมง, 42 นาที 12:35 PM 05:55 AM 07:14 PM 05:29 AM 07:40 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:44 AM 06:26 PM 06:21 AM 06:48 PM 18 ชั่วโมง, 42 นาที 12:35 PM 05:56 AM 07:14 PM 05:30 AM 07:40 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:44 AM 06:27 PM 06:22 AM 06:49 PM 18 ชั่วโมง, 42 นาที 12:35 PM 05:56 AM 07:15 PM 05:30 AM 07:40 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:44 AM 06:27 PM 06:22 AM 06:49 PM 18 ชั่วโมง, 42 นาที 12:36 PM 05:56 AM 07:15 PM 05:30 AM 07:41 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:44 AM 06:28 PM 06:22 AM 06:50 PM 18 ชั่วโมง, 43 นาที 12:36 PM 05:57 AM 07:15 PM 05:31 AM 07:41 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันจันทร์
17 มกราคม
06:45 AM 06:28 PM 06:23 AM 06:50 PM 18 ชั่วโมง, 43 นาที 12:36 PM 05:57 AM 07:16 PM 05:31 AM 07:42 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
06:45 AM 06:28 PM 06:23 AM 06:51 PM 18 ชั่วโมง, 43 นาที 12:37 PM 05:57 AM 07:16 PM 05:31 AM 07:42 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:45 AM 06:29 PM 06:23 AM 06:51 PM 18 ชั่วโมง, 43 นาที 12:37 PM 05:57 AM 07:17 PM 05:32 AM 07:42 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:45 AM 06:29 PM 06:23 AM 06:51 PM 18 ชั่วโมง, 44 นาที 12:37 PM 05:58 AM 07:17 PM 05:32 AM 07:43 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:45 AM 06:30 PM 06:23 AM 06:52 PM 18 ชั่วโมง, 44 นาที 12:38 PM 05:58 AM 07:17 PM 05:32 AM 07:43 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:46 AM 06:30 PM 06:23 AM 06:52 PM 18 ชั่วโมง, 44 นาที 12:38 PM 05:58 AM 07:18 PM 05:32 AM 07:43 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:46 AM 06:30 PM 06:24 AM 06:52 PM 18 ชั่วโมง, 44 นาที 12:38 PM 05:58 AM 07:18 PM 05:33 AM 07:43 PM
วันจันทร์
24 มกราคม
06:46 AM 06:31 PM 06:24 AM 06:53 PM 18 ชั่วโมง, 45 นาที 12:38 PM 05:58 AM 07:18 PM 05:33 AM 07:44 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:46 AM 06:31 PM 06:24 AM 06:53 PM 18 ชั่วโมง, 45 นาที 12:39 PM 05:58 AM 07:19 PM 05:33 AM 07:44 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:46 AM 06:32 PM 06:24 AM 06:54 PM 18 ชั่วโมง, 45 นาที 12:39 PM 05:59 AM 07:19 PM 05:33 AM 07:44 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:46 AM 06:32 PM 06:24 AM 06:54 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:39 PM 05:59 AM 07:19 PM 05:33 AM 07:45 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:46 AM 06:32 PM 06:24 AM 06:54 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:39 PM 05:59 AM 07:20 PM 05:33 AM 07:45 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:46 AM 06:33 PM 06:24 AM 06:54 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:39 PM 05:59 AM 07:20 PM 05:34 AM 07:45 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:46 AM 06:33 PM 06:24 AM 06:55 PM 18 ชั่วโมง, 47 นาที 12:39 PM 05:59 AM 07:20 PM 05:34 AM 07:45 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:46 AM 06:33 PM 06:24 AM 06:55 PM 18 ชั่วโมง, 47 นาที 12:40 PM 05:59 AM 07:20 PM 05:34 AM 07:45 PM