เวลาพระอาทิตย์ตก ภูทับเบิก, เลย, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ตก ภูทับเบิก, เลย, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เลย เวลาพระอาทิตย์ตก, ภูทับเบิก เวลาพระอาทิตย์ตก, เลย จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ภูทับเบิก จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เลย พระอาทิตย์ตก, ภูทับเบิก พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันจันทร์
24 มกราคม 2565
06:07:25 PM
อีก 19 ชั่วโมง 39 นาที 2 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 19 นาที

วันอังคาร
25 มกราคม 2565
06:07:59 PM
อีก 1 วัน 19 ชั่วโมง 39 นาที 36 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 19 นาที

วันพุธ
26 มกราคม 2565
06:08:32 PM
อีก 2 วัน 19 ชั่วโมง 40 นาที 9 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 20 นาที

วันพฤหัสบดี
27 มกราคม 2565
06:09:05 PM
อีก 3 วัน 19 ชั่วโมง 40 นาที 42 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 21 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:45 AM 05:53 PM 06:21 AM 06:17 PM 18 ชั่วโมง, 08 นาที 12:19 PM 05:54 AM 06:43 PM 05:28 AM 07:10 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:45 AM 05:54 PM 06:21 AM 06:17 PM 18 ชั่วโมง, 08 นาที 12:19 PM 05:55 AM 06:44 PM 05:28 AM 07:11 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:45 AM 05:54 PM 06:22 AM 06:18 PM 18 ชั่วโมง, 09 นาที 12:20 PM 05:55 AM 06:45 PM 05:28 AM 07:11 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:45 AM 05:55 PM 06:22 AM 06:18 PM 18 ชั่วโมง, 09 นาที 12:20 PM 05:55 AM 06:45 PM 05:29 AM 07:12 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:46 AM 05:56 PM 06:22 AM 06:19 PM 18 ชั่วโมง, 09 นาที 12:21 PM 05:56 AM 06:46 PM 05:29 AM 07:12 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:46 AM 05:56 PM 06:23 AM 06:19 PM 18 ชั่วโมง, 10 นาที 12:21 PM 05:56 AM 06:46 PM 05:29 AM 07:13 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:46 AM 05:57 PM 06:23 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 10 นาที 12:22 PM 05:56 AM 06:47 PM 05:30 AM 07:13 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:47 AM 05:57 PM 06:23 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 10 นาที 12:22 PM 05:56 AM 06:47 PM 05:30 AM 07:14 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:47 AM 05:58 PM 06:24 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 11 นาที 12:22 PM 05:57 AM 06:48 PM 05:30 AM 07:14 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:47 AM 05:59 PM 06:24 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 11 นาที 12:23 PM 05:57 AM 06:49 PM 05:31 AM 07:15 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:47 AM 05:59 PM 06:24 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:23 PM 05:57 AM 06:49 PM 05:31 AM 07:16 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:47 AM 06:00 PM 06:24 AM 06:23 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:24 PM 05:57 AM 06:50 PM 05:31 AM 07:16 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:47 AM 06:00 PM 06:24 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 13 นาที 12:24 PM 05:58 AM 06:50 PM 05:31 AM 07:17 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:48 AM 06:01 PM 06:24 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 13 นาที 12:24 PM 05:58 AM 06:51 PM 05:31 AM 07:17 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:48 AM 06:02 PM 06:25 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 14 นาที 12:25 PM 05:58 AM 06:51 PM 05:32 AM 07:18 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:48 AM 06:02 PM 06:25 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 14 นาที 12:25 PM 05:58 AM 06:52 PM 05:32 AM 07:18 PM
วันจันทร์
17 มกราคม
06:48 AM 06:03 PM 06:25 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:25 PM 05:58 AM 06:52 PM 05:32 AM 07:19 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
06:48 AM 06:03 PM 06:25 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:26 PM 05:58 AM 06:53 PM 05:32 AM 07:19 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:48 AM 06:04 PM 06:25 AM 06:27 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:26 PM 05:58 AM 06:53 PM 05:32 AM 07:20 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:48 AM 06:05 PM 06:25 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:26 PM 05:59 AM 06:54 PM 05:32 AM 07:20 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:48 AM 06:05 PM 06:25 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:27 PM 05:59 AM 06:54 PM 05:32 AM 07:21 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:48 AM 06:06 PM 06:25 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:27 PM 05:59 AM 06:55 PM 05:32 AM 07:21 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:48 AM 06:06 PM 06:25 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:27 PM 05:59 AM 06:55 PM 05:33 AM 07:22 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันจันทร์
24 มกราคม
06:48 AM 06:07 PM 06:25 AM 06:30 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:27 PM 05:59 AM 06:56 PM 05:33 AM 07:22 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:48 AM 06:07 PM 06:25 AM 06:30 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:28 PM 05:59 AM 06:56 PM 05:33 AM 07:22 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:47 AM 06:08 PM 06:25 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:28 PM 05:59 AM 06:57 PM 05:33 AM 07:23 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:47 AM 06:09 PM 06:25 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:28 PM 05:58 AM 06:57 PM 05:32 AM 07:23 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:47 AM 06:09 PM 06:25 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:28 PM 05:58 AM 06:58 PM 05:32 AM 07:24 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:47 AM 06:10 PM 06:24 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:28 PM 05:58 AM 06:58 PM 05:32 AM 07:24 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:47 AM 06:10 PM 06:24 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:28 PM 05:58 AM 06:59 PM 05:32 AM 07:25 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:47 AM 06:11 PM 06:24 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:29 PM 05:58 AM 06:59 PM 05:32 AM 07:25 PM