เวลาพระอาทิตย์ตก ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย, เชียงราย, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ตก ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย, เชียงราย, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เชียงราย เวลาพระอาทิตย์ตก, ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย เวลาพระอาทิตย์ตก, เชียงราย จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เชียงราย พระอาทิตย์ตก, ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันจันทร์
24 มกราคม 2565
06:05:28 PM
อีก 18 ชั่วโมง 35 นาที 37 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 10 นาที

วันอังคาร
25 มกราคม 2565
06:06:06 PM
อีก 1 วัน 18 ชั่วโมง 36 นาที 15 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 11 นาที

วันพุธ
26 มกราคม 2565
06:06:43 PM
อีก 2 วัน 18 ชั่วโมง 36 นาที 52 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 11 นาที

วันพฤหัสบดี
27 มกราคม 2565
06:07:20 PM
อีก 3 วัน 18 ชั่วโมง 37 นาที 29 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 12 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:53 AM 05:50 PM 06:29 AM 06:14 PM 17 ชั่วโมง, 57 นาที 12:21 PM 06:01 AM 06:41 PM 05:34 AM 07:08 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:53 AM 05:51 PM 06:29 AM 06:15 PM 17 ชั่วโมง, 57 นาที 12:22 PM 06:02 AM 06:42 PM 05:35 AM 07:09 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:53 AM 05:51 PM 06:29 AM 06:15 PM 17 ชั่วโมง, 58 นาที 12:22 PM 06:02 AM 06:43 PM 05:35 AM 07:10 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:53 AM 05:52 PM 06:30 AM 06:16 PM 17 ชั่วโมง, 58 นาที 12:23 PM 06:02 AM 06:43 PM 05:35 AM 07:10 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:54 AM 05:53 PM 06:30 AM 06:16 PM 17 ชั่วโมง, 58 นาที 12:23 PM 06:03 AM 06:44 PM 05:36 AM 07:11 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:54 AM 05:53 PM 06:30 AM 06:17 PM 17 ชั่วโมง, 59 นาที 12:24 PM 06:03 AM 06:44 PM 05:36 AM 07:11 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:54 AM 05:54 PM 06:30 AM 06:18 PM 17 ชั่วโมง, 59 นาที 12:24 PM 06:03 AM 06:45 PM 05:36 AM 07:12 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:54 AM 05:55 PM 06:31 AM 06:18 PM 18 ชั่วโมง, 00 นาที 12:24 PM 06:03 AM 06:45 PM 05:37 AM 07:12 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:55 AM 05:55 PM 06:31 AM 06:19 PM 18 ชั่วโมง, 00 นาที 12:25 PM 06:04 AM 06:46 PM 05:37 AM 07:13 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:55 AM 05:56 PM 06:31 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 01 นาที 12:25 PM 06:04 AM 06:47 PM 05:37 AM 07:14 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:55 AM 05:57 PM 06:31 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 01 นาที 12:26 PM 06:04 AM 06:47 PM 05:37 AM 07:14 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:55 AM 05:57 PM 06:31 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 02 นาที 12:26 PM 06:04 AM 06:48 PM 05:37 AM 07:15 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:55 AM 05:58 PM 06:32 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 02 นาที 12:26 PM 06:04 AM 06:48 PM 05:38 AM 07:15 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:55 AM 05:59 PM 06:32 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 03 นาที 12:27 PM 06:05 AM 06:49 PM 05:38 AM 07:16 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:55 AM 05:59 PM 06:32 AM 06:23 PM 18 ชั่วโมง, 04 นาที 12:27 PM 06:05 AM 06:50 PM 05:38 AM 07:16 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:55 AM 06:00 PM 06:32 AM 06:23 PM 18 ชั่วโมง, 04 นาที 12:28 PM 06:05 AM 06:50 PM 05:38 AM 07:17 PM
วันจันทร์
17 มกราคม
06:55 AM 06:00 PM 06:32 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 05 นาที 12:28 PM 06:05 AM 06:51 PM 05:38 AM 07:18 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
06:55 AM 06:01 PM 06:32 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 05 นาที 12:28 PM 06:05 AM 06:51 PM 05:38 AM 07:18 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:55 AM 06:02 PM 06:32 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 06 นาที 12:28 PM 06:05 AM 06:52 PM 05:38 AM 07:19 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:55 AM 06:02 PM 06:32 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 07 นาที 12:29 PM 06:05 AM 06:53 PM 05:38 AM 07:19 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:55 AM 06:03 PM 06:32 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 08 นาที 12:29 PM 06:05 AM 06:53 PM 05:38 AM 07:20 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:55 AM 06:04 PM 06:32 AM 06:27 PM 18 ชั่วโมง, 08 นาที 12:29 PM 06:05 AM 06:54 PM 05:38 AM 07:20 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:55 AM 06:04 PM 06:32 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 09 นาที 12:30 PM 06:05 AM 06:54 PM 05:38 AM 07:21 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันจันทร์
24 มกราคม
06:55 AM 06:05 PM 06:31 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 10 นาที 12:30 PM 06:05 AM 06:55 PM 05:38 AM 07:21 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:54 AM 06:06 PM 06:31 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 11 นาที 12:30 PM 06:05 AM 06:55 PM 05:38 AM 07:22 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:54 AM 06:06 PM 06:31 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 11 นาที 12:30 PM 06:05 AM 06:56 PM 05:38 AM 07:22 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:54 AM 06:07 PM 06:31 AM 06:30 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:30 PM 06:04 AM 06:56 PM 05:38 AM 07:23 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:54 AM 06:07 PM 06:31 AM 06:30 PM 18 ชั่วโมง, 13 นาที 12:31 PM 06:04 AM 06:57 PM 05:38 AM 07:23 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:54 AM 06:08 PM 06:31 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 14 นาที 12:31 PM 06:04 AM 06:58 PM 05:38 AM 07:24 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:53 AM 06:09 PM 06:30 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:31 PM 06:04 AM 06:58 PM 05:38 AM 07:24 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:53 AM 06:09 PM 06:30 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:31 PM 06:04 AM 06:59 PM 05:37 AM 07:25 PM