เวลาพระอาทิตย์ตก พิจิตร, พิจิตร, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก พิจิตร, พิจิตร, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

พิจิตร เวลาพระอาทิตย์ตก, พิจิตร เวลาพระอาทิตย์ตก, พิจิตร จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, พิจิตร จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, พิจิตร พระอาทิตย์ตก, พิจิตร พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
06:54:15 PM
อีก 20 ชั่วโมง 18 นาที 14 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 05 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
06:54:25 PM
อีก 1 วัน 20 ชั่วโมง 18 นาที 24 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 05 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
06:54:35 PM
อีก 2 วัน 20 ชั่วโมง 18 นาที 34 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 05 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
06:54:44 PM
อีก 3 วัน 20 ชั่วโมง 18 นาที 43 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 05 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:45 AM 06:47 PM 05:21 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:16 PM 04:54 AM 07:39 PM 04:25 AM 08:07 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:45 AM 06:48 PM 05:21 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:16 PM 04:54 AM 07:39 PM 04:25 AM 08:08 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:45 AM 06:48 PM 05:21 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:17 PM 04:53 AM 07:40 PM 04:25 AM 08:08 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:45 AM 06:48 PM 05:21 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:17 PM 04:53 AM 07:40 PM 04:25 AM 08:09 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:45 AM 06:49 PM 05:21 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:17 PM 04:53 AM 07:40 PM 04:25 AM 08:09 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:45 AM 06:49 PM 05:21 AM 07:13 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:17 PM 04:53 AM 07:41 PM 04:25 AM 08:10 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:45 AM 06:49 PM 05:21 AM 07:13 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:17 PM 04:53 AM 07:41 PM 04:25 AM 08:10 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:45 AM 06:50 PM 05:22 AM 07:13 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:17 PM 04:53 AM 07:42 PM 04:25 AM 08:10 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:45 AM 06:50 PM 05:22 AM 07:14 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:18 PM 04:53 AM 07:42 PM 04:25 AM 08:11 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:45 AM 06:50 PM 05:22 AM 07:14 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:18 PM 04:53 AM 07:42 PM 04:25 AM 08:11 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:46 AM 06:51 PM 05:22 AM 07:14 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:18 PM 04:54 AM 07:43 PM 04:25 AM 08:11 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:46 AM 06:51 PM 05:22 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:18 PM 04:54 AM 07:43 PM 04:25 AM 08:12 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:46 AM 06:51 PM 05:22 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:18 PM 04:54 AM 07:43 PM 04:25 AM 08:12 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:46 AM 06:51 PM 05:22 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:19 PM 04:54 AM 07:43 PM 04:25 AM 08:12 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:46 AM 06:52 PM 05:22 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:19 PM 04:54 AM 07:44 PM 04:25 AM 08:13 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:46 AM 06:52 PM 05:22 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:19 PM 04:54 AM 07:44 PM 04:25 AM 08:13 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:46 AM 06:52 PM 05:23 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:19 PM 04:54 AM 07:44 PM 04:25 AM 08:13 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:47 AM 06:52 PM 05:23 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:20 PM 04:55 AM 07:45 PM 04:26 AM 08:14 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:47 AM 06:53 PM 05:23 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:20 PM 04:55 AM 07:45 PM 04:26 AM 08:14 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:47 AM 06:53 PM 05:23 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:20 PM 04:55 AM 07:45 PM 04:26 AM 08:14 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:47 AM 06:53 PM 05:23 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:20 PM 04:55 AM 07:45 PM 04:26 AM 08:14 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:47 AM 06:53 PM 05:24 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:20 PM 04:55 AM 07:45 PM 04:26 AM 08:14 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:48 AM 06:54 PM 05:24 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:21 PM 04:56 AM 07:46 PM 04:27 AM 08:15 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:48 AM 06:54 PM 05:24 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:21 PM 04:56 AM 07:46 PM 04:27 AM 08:15 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:48 AM 06:54 PM 05:24 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:21 PM 04:56 AM 07:46 PM 04:27 AM 08:15 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:48 AM 06:54 PM 05:25 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:21 PM 04:56 AM 07:46 PM 04:27 AM 08:15 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:49 AM 06:54 PM 05:25 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:21 PM 04:57 AM 07:46 PM 04:28 AM 08:15 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:49 AM 06:54 PM 05:25 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:22 PM 04:57 AM 07:46 PM 04:28 AM 08:15 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:49 AM 06:54 PM 05:25 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:22 PM 04:57 AM 07:46 PM 04:28 AM 08:15 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:50 AM 06:55 PM 05:26 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:22 PM 04:58 AM 07:47 PM 04:29 AM 08:15 PM