เวลาพระอาทิตย์ตก ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, อุบลราชธานี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, อุบลราชธานี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

อุบลราชธานี เวลาพระอาทิตย์ตก, ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เวลาพระอาทิตย์ตก, อุบลราชธานี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, อุบลราชธานี พระอาทิตย์ตก, ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันอาทิตย์
20 มิถุนายน 2564
06:30:56 PM
อีก 17 ชั่วโมง 32 นาที 12 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 02 นาที

วันจันทร์
21 มิถุนายน 2564
06:31:09 PM
อีก 1 วัน 17 ชั่วโมง 32 นาที 25 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 02 นาที

วันอังคาร
22 มิถุนายน 2564
06:31:21 PM
อีก 2 วัน 17 ชั่วโมง 32 นาที 37 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 02 นาที

วันพุธ
23 มิถุนายน 2564
06:31:33 PM
อีก 3 วัน 17 ชั่วโมง 32 นาที 49 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 02 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:26 AM 06:25 PM 05:02 AM 06:48 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 11:55 AM 04:35 AM 07:16 PM 04:06 AM 07:44 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:26 AM 06:25 PM 05:02 AM 06:49 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 11:56 AM 04:35 AM 07:16 PM 04:06 AM 07:45 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:26 AM 06:26 PM 05:02 AM 06:49 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 11:56 AM 04:35 AM 07:17 PM 04:06 AM 07:45 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:26 AM 06:26 PM 05:02 AM 06:49 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 11:56 AM 04:35 AM 07:17 PM 04:06 AM 07:46 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:26 AM 06:26 PM 05:02 AM 06:50 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 11:56 AM 04:35 AM 07:18 PM 04:06 AM 07:46 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:26 AM 06:27 PM 05:02 AM 06:50 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 11:56 AM 04:35 AM 07:18 PM 04:06 AM 07:47 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:26 AM 06:27 PM 05:02 AM 06:50 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 11:56 AM 04:35 AM 07:18 PM 04:06 AM 07:47 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:26 AM 06:27 PM 05:02 AM 06:51 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 11:57 AM 04:35 AM 07:19 PM 04:06 AM 07:47 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:26 AM 06:28 PM 05:03 AM 06:51 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 11:57 AM 04:35 AM 07:19 PM 04:06 AM 07:48 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:26 AM 06:28 PM 05:03 AM 06:51 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 11:57 AM 04:35 AM 07:19 PM 04:06 AM 07:48 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:26 AM 06:28 PM 05:03 AM 06:52 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 11:57 AM 04:35 AM 07:20 PM 04:06 AM 07:48 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:26 AM 06:28 PM 05:03 AM 06:52 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 11:57 AM 04:35 AM 07:20 PM 04:06 AM 07:49 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:27 AM 06:29 PM 05:03 AM 06:52 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 11:58 AM 04:35 AM 07:20 PM 04:06 AM 07:49 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:27 AM 06:29 PM 05:03 AM 06:53 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 11:58 AM 04:35 AM 07:21 PM 04:06 AM 07:49 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:27 AM 06:29 PM 05:03 AM 06:53 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 11:58 AM 04:35 AM 07:21 PM 04:06 AM 07:50 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:27 AM 06:29 PM 05:03 AM 06:53 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 11:58 AM 04:35 AM 07:21 PM 04:07 AM 07:50 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:27 AM 06:30 PM 05:04 AM 06:53 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 11:59 AM 04:36 AM 07:21 PM 04:07 AM 07:50 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:27 AM 06:30 PM 05:04 AM 06:54 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 11:59 AM 04:36 AM 07:22 PM 04:07 AM 07:50 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:28 AM 06:30 PM 05:04 AM 06:54 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 11:59 AM 04:36 AM 07:22 PM 04:07 AM 07:51 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:28 AM 06:30 PM 05:04 AM 06:54 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 11:59 AM 04:36 AM 07:22 PM 04:07 AM 07:51 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:28 AM 06:31 PM 05:04 AM 06:54 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 11:59 AM 04:36 AM 07:22 PM 04:08 AM 07:51 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:28 AM 06:31 PM 05:05 AM 06:55 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:00 PM 04:37 AM 07:23 PM 04:08 AM 07:51 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:29 AM 06:31 PM 05:05 AM 06:55 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:00 PM 04:37 AM 07:23 PM 04:08 AM 07:52 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:29 AM 06:31 PM 05:05 AM 06:55 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:00 PM 04:37 AM 07:23 PM 04:08 AM 07:52 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:29 AM 06:31 PM 05:05 AM 06:55 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:00 PM 04:37 AM 07:23 PM 04:09 AM 07:52 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:29 AM 06:32 PM 05:06 AM 06:55 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:00 PM 04:38 AM 07:23 PM 04:09 AM 07:52 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:30 AM 06:32 PM 05:06 AM 06:55 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:01 PM 04:38 AM 07:23 PM 04:09 AM 07:52 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:30 AM 06:32 PM 05:06 AM 06:56 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:01 PM 04:38 AM 07:24 PM 04:09 AM 07:52 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:30 AM 06:32 PM 05:06 AM 06:56 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:01 PM 04:38 AM 07:24 PM 04:10 AM 07:52 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:30 AM 06:32 PM 05:07 AM 06:56 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:01 PM 04:39 AM 07:24 PM 04:10 AM 07:52 PM