เวลาพระอาทิตย์ตก บุรีรัมย์, บุรีรัมย์, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก บุรีรัมย์, บุรีรัมย์, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

บุรีรัมย์ เวลาพระอาทิตย์ตก, บุรีรัมย์ เวลาพระอาทิตย์ตก, บุรีรัมย์ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, บุรีรัมย์ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, บุรีรัมย์ พระอาทิตย์ตก, บุรีรัมย์ พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
06:40:34 PM
อีก 20 ชั่วโมง 45 นาที 48 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 00 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
06:40:45 PM
อีก 1 วัน 20 ชั่วโมง 45 นาที 59 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 00 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
06:40:55 PM
อีก 2 วัน 20 ชั่วโมง 46 นาที 9 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 00 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
06:41:04 PM
อีก 3 วัน 20 ชั่วโมง 46 นาที 18 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 00 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:36 AM 06:34 PM 05:13 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:05 PM 04:45 AM 07:25 PM 04:17 AM 07:53 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:36 AM 06:34 PM 05:13 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:05 PM 04:45 AM 07:25 PM 04:17 AM 07:54 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:36 AM 06:34 PM 05:13 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:05 PM 04:45 AM 07:26 PM 04:17 AM 07:54 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:36 AM 06:35 PM 05:13 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:05 PM 04:45 AM 07:26 PM 04:17 AM 07:54 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:36 AM 06:35 PM 05:13 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:06 PM 04:45 AM 07:26 PM 04:17 AM 07:55 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:36 AM 06:35 PM 05:13 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:06 PM 04:45 AM 07:27 PM 04:17 AM 07:55 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:36 AM 06:36 PM 05:13 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:06 PM 04:45 AM 07:27 PM 04:17 AM 07:56 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:36 AM 06:36 PM 05:13 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:06 PM 04:45 AM 07:27 PM 04:17 AM 07:56 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:36 AM 06:36 PM 05:13 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:06 PM 04:45 AM 07:28 PM 04:17 AM 07:56 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:37 AM 06:37 PM 05:13 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:07 PM 04:45 AM 07:28 PM 04:17 AM 07:57 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:37 AM 06:37 PM 05:13 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:07 PM 04:45 AM 07:28 PM 04:17 AM 07:57 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:37 AM 06:37 PM 05:13 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:07 PM 04:45 AM 07:29 PM 04:17 AM 07:57 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:37 AM 06:38 PM 05:13 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:07 PM 04:45 AM 07:29 PM 04:17 AM 07:58 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:37 AM 06:38 PM 05:14 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:07 PM 04:46 AM 07:29 PM 04:17 AM 07:58 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:37 AM 06:38 PM 05:14 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:08 PM 04:46 AM 07:30 PM 04:17 AM 07:58 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:37 AM 06:38 PM 05:14 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:08 PM 04:46 AM 07:30 PM 04:17 AM 07:59 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:38 AM 06:39 PM 05:14 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:08 PM 04:46 AM 07:30 PM 04:17 AM 07:59 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:38 AM 06:39 PM 05:14 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:08 PM 04:46 AM 07:30 PM 04:18 AM 07:59 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:38 AM 06:39 PM 05:14 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:09 PM 04:46 AM 07:31 PM 04:18 AM 07:59 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:38 AM 06:39 PM 05:15 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:09 PM 04:47 AM 07:31 PM 04:18 AM 08:00 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:38 AM 06:39 PM 05:15 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:09 PM 04:47 AM 07:31 PM 04:18 AM 08:00 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:39 AM 06:40 PM 05:15 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:09 PM 04:47 AM 07:31 PM 04:18 AM 08:00 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:39 AM 06:40 PM 05:15 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:09 PM 04:47 AM 07:31 PM 04:19 AM 08:00 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:39 AM 06:40 PM 05:16 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:10 PM 04:48 AM 07:32 PM 04:19 AM 08:00 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:39 AM 06:40 PM 05:16 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:10 PM 04:48 AM 07:32 PM 04:19 AM 08:00 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:40 AM 06:40 PM 05:16 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:10 PM 04:48 AM 07:32 PM 04:19 AM 08:01 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:40 AM 06:41 PM 05:16 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:10 PM 04:48 AM 07:32 PM 04:20 AM 08:01 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:40 AM 06:41 PM 05:17 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:10 PM 04:49 AM 07:32 PM 04:20 AM 08:01 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:40 AM 06:41 PM 05:17 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:11 PM 04:49 AM 07:32 PM 04:20 AM 08:01 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:41 AM 06:41 PM 05:17 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:11 PM 04:49 AM 07:32 PM 04:21 AM 08:01 PM