เวลาพระอาทิตย์ตก บุรีรัมย์, บุรีรัมย์, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ตก บุรีรัมย์, บุรีรัมย์, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

บุรีรัมย์ เวลาพระอาทิตย์ตก, บุรีรัมย์ เวลาพระอาทิตย์ตก, บุรีรัมย์ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, บุรีรัมย์ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, บุรีรัมย์ พระอาทิตย์ตก, บุรีรัมย์ พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันจันทร์
17 มกราคม 2565
05:58:19 PM
อีก 3 ชั่วโมง 43 นาที 36 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 21 นาที

วันอังคาร
18 มกราคม 2565
05:58:53 PM
อีก 1 วัน 3 ชั่วโมง 44 นาที 10 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 21 นาที

วันพุธ
19 มกราคม 2565
05:59:27 PM
อีก 2 วัน 3 ชั่วโมง 44 นาที 44 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 22 นาที

วันพฤหัสบดี
20 มกราคม 2565
06:00:00 PM
อีก 3 วัน 3 ชั่วโมง 45 นาที 17 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 22 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:33 AM 05:49 PM 06:10 AM 06:12 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:11 PM 05:43 AM 06:38 PM 05:17 AM 07:05 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:33 AM 05:49 PM 06:10 AM 06:12 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:11 PM 05:43 AM 06:39 PM 05:17 AM 07:05 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:34 AM 05:50 PM 06:11 AM 06:13 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:12 PM 05:44 AM 06:39 PM 05:17 AM 07:06 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:34 AM 05:50 PM 06:11 AM 06:13 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:12 PM 05:44 AM 06:40 PM 05:18 AM 07:06 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:34 AM 05:51 PM 06:11 AM 06:14 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:13 PM 05:45 AM 06:41 PM 05:18 AM 07:07 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:35 AM 05:51 PM 06:12 AM 06:14 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:13 PM 05:45 AM 06:41 PM 05:19 AM 07:07 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:35 AM 05:52 PM 06:12 AM 06:15 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:13 PM 05:45 AM 06:42 PM 05:19 AM 07:08 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:35 AM 05:53 PM 06:12 AM 06:16 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:14 PM 05:46 AM 06:42 PM 05:19 AM 07:09 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:35 AM 05:53 PM 06:12 AM 06:16 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:14 PM 05:46 AM 06:43 PM 05:19 AM 07:09 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:36 AM 05:54 PM 06:13 AM 06:17 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:15 PM 05:46 AM 06:43 PM 05:20 AM 07:10 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:36 AM 05:54 PM 06:13 AM 06:17 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:15 PM 05:46 AM 06:44 PM 05:20 AM 07:10 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:36 AM 05:55 PM 06:13 AM 06:18 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:15 PM 05:47 AM 06:44 PM 05:20 AM 07:11 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:36 AM 05:56 PM 06:13 AM 06:18 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:16 PM 05:47 AM 06:45 PM 05:21 AM 07:11 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:36 AM 05:56 PM 06:13 AM 06:19 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:16 PM 05:47 AM 06:45 PM 05:21 AM 07:12 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:36 AM 05:57 PM 06:14 AM 06:19 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:17 PM 05:47 AM 06:46 PM 05:21 AM 07:12 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:36 AM 05:57 PM 06:14 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:17 PM 05:47 AM 06:46 PM 05:21 AM 07:13 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันจันทร์
17 มกราคม
06:37 AM 05:58 PM 06:14 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:17 PM 05:48 AM 06:47 PM 05:21 AM 07:13 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
06:37 AM 05:58 PM 06:14 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:18 PM 05:48 AM 06:47 PM 05:22 AM 07:13 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:37 AM 05:59 PM 06:14 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:18 PM 05:48 AM 06:48 PM 05:22 AM 07:14 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:37 AM 06:00 PM 06:14 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:18 PM 05:48 AM 06:48 PM 05:22 AM 07:14 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:37 AM 06:00 PM 06:14 AM 06:23 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:18 PM 05:48 AM 06:49 PM 05:22 AM 07:15 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:37 AM 06:01 PM 06:14 AM 06:23 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:19 PM 05:48 AM 06:49 PM 05:22 AM 07:15 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:37 AM 06:01 PM 06:14 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:19 PM 05:48 AM 06:50 PM 05:22 AM 07:16 PM
วันจันทร์
24 มกราคม
06:37 AM 06:02 PM 06:14 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:19 PM 05:48 AM 06:50 PM 05:22 AM 07:16 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:37 AM 06:02 PM 06:14 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:19 PM 05:48 AM 06:51 PM 05:22 AM 07:17 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:37 AM 06:03 PM 06:14 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:20 PM 05:48 AM 06:51 PM 05:22 AM 07:17 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:36 AM 06:03 PM 06:14 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:20 PM 05:48 AM 06:52 PM 05:22 AM 07:17 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:36 AM 06:04 PM 06:14 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 27 นาที 12:20 PM 05:48 AM 06:52 PM 05:22 AM 07:18 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:36 AM 06:04 PM 06:14 AM 06:27 PM 18 ชั่วโมง, 27 นาที 12:20 PM 05:48 AM 06:52 PM 05:22 AM 07:18 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:36 AM 06:05 PM 06:14 AM 06:27 PM 18 ชั่วโมง, 28 นาที 12:20 PM 05:48 AM 06:53 PM 05:22 AM 07:18 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:36 AM 06:05 PM 06:14 AM 06:27 PM 18 ชั่วโมง, 29 นาที 12:21 PM 05:48 AM 06:53 PM 05:22 AM 07:19 PM