เวลาพระอาทิตย์ตก นราธิวาส, นราธิวาส, ประเทศไทย | กันยายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก นราธิวาส, นราธิวาส, ประเทศไทย | กันยายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

นราธิวาส เวลาพระอาทิตย์ตก, นราธิวาส เวลาพระอาทิตย์ตก, นราธิวาส จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, นราธิวาส จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, นราธิวาส พระอาทิตย์ตก, นราธิวาส พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันอังคาร
21 กันยายน 2564
06:09:03 PM
อีก 4 ชั่วโมง 44 นาที 43 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 07 นาที

วันพุธ
22 กันยายน 2564
06:08:31 PM
อีก 1 วัน 4 ชั่วโมง 44 นาที 11 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 06 นาที

วันพฤหัสบดี
23 กันยายน 2564
06:08:00 PM
อีก 2 วัน 4 ชั่วโมง 43 นาที 40 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 06 นาที

วันศุกร์
24 กันยายน 2564
06:07:28 PM
อีก 3 วัน 4 ชั่วโมง 43 นาที 8 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 06 นาที

กันยายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
1 กันยายน
06:05 AM 06:19 PM 05:44 AM 06:40 PM 19 ชั่วโมง, 14 นาที 12:12 PM 05:19 AM 07:04 PM 04:55 AM 07:29 PM
วันพฤหัสบดี
2 กันยายน
06:05 AM 06:18 PM 05:44 AM 06:39 PM 19 ชั่วโมง, 13 นาที 12:12 PM 05:19 AM 07:04 PM 04:55 AM 07:28 PM
วันศุกร์
3 กันยายน
06:05 AM 06:18 PM 05:44 AM 06:39 PM 19 ชั่วโมง, 13 นาที 12:11 PM 05:19 AM 07:03 PM 04:55 AM 07:28 PM
วันเสาร์
4 กันยายน
06:04 AM 06:17 PM 05:43 AM 06:38 PM 19 ชั่วโมง, 13 นาที 12:11 PM 05:19 AM 07:03 PM 04:55 AM 07:27 PM
วันอาทิตย์
5 กันยายน
06:04 AM 06:17 PM 05:43 AM 06:38 PM 19 ชั่วโมง, 12 นาที 12:11 PM 05:19 AM 07:02 PM 04:55 AM 07:27 PM
วันจันทร์
6 กันยายน
06:04 AM 06:16 PM 05:43 AM 06:37 PM 19 ชั่วโมง, 12 นาที 12:10 PM 05:19 AM 07:02 PM 04:54 AM 07:26 PM
วันอังคาร
7 กันยายน
06:04 AM 06:16 PM 05:43 AM 06:37 PM 19 ชั่วโมง, 12 นาที 12:10 PM 05:19 AM 07:01 PM 04:54 AM 07:26 PM
วันพุธ
8 กันยายน
06:04 AM 06:15 PM 05:43 AM 06:36 PM 19 ชั่วโมง, 11 นาที 12:10 PM 05:19 AM 07:01 PM 04:54 AM 07:25 PM
วันพฤหัสบดี
9 กันยายน
06:04 AM 06:15 PM 05:43 AM 06:36 PM 19 ชั่วโมง, 11 นาที 12:09 PM 05:18 AM 07:00 PM 04:54 AM 07:24 PM
วันศุกร์
10 กันยายน
06:03 AM 06:14 PM 05:43 AM 06:35 PM 19 ชั่วโมง, 11 นาที 12:09 PM 05:18 AM 06:59 PM 04:54 AM 07:24 PM
วันเสาร์
11 กันยายน
06:03 AM 06:14 PM 05:42 AM 06:35 PM 19 ชั่วโมง, 10 นาที 12:09 PM 05:18 AM 06:59 PM 04:54 AM 07:23 PM
วันอาทิตย์
12 กันยายน
06:03 AM 06:13 PM 05:42 AM 06:34 PM 19 ชั่วโมง, 10 นาที 12:08 PM 05:18 AM 06:58 PM 04:54 AM 07:23 PM
วันจันทร์
13 กันยายน
06:03 AM 06:13 PM 05:42 AM 06:34 PM 19 ชั่วโมง, 10 นาที 12:08 PM 05:18 AM 06:58 PM 04:54 AM 07:22 PM
วันอังคาร
14 กันยายน
06:03 AM 06:12 PM 05:42 AM 06:33 PM 19 ชั่วโมง, 09 นาที 12:07 PM 05:18 AM 06:57 PM 04:53 AM 07:22 PM
วันพุธ
15 กันยายน
06:02 AM 06:12 PM 05:42 AM 06:33 PM 19 ชั่วโมง, 09 นาที 12:07 PM 05:17 AM 06:57 PM 04:53 AM 07:21 PM
วันพฤหัสบดี
16 กันยายน
06:02 AM 06:11 PM 05:41 AM 06:32 PM 19 ชั่วโมง, 08 นาที 12:07 PM 05:17 AM 06:56 PM 04:53 AM 07:20 PM
วันศุกร์
17 กันยายน
06:02 AM 06:11 PM 05:41 AM 06:31 PM 19 ชั่วโมง, 08 นาที 12:06 PM 05:17 AM 06:56 PM 04:53 AM 07:20 PM
วันเสาร์
18 กันยายน
06:02 AM 06:10 PM 05:41 AM 06:31 PM 19 ชั่วโมง, 08 นาที 12:06 PM 05:17 AM 06:55 PM 04:53 AM 07:19 PM
วันอาทิตย์
19 กันยายน
06:02 AM 06:10 PM 05:41 AM 06:30 PM 19 ชั่วโมง, 07 นาที 12:06 PM 05:17 AM 06:55 PM 04:53 AM 07:19 PM
วันจันทร์
20 กันยายน
06:02 AM 06:09 PM 05:41 AM 06:30 PM 19 ชั่วโมง, 07 นาที 12:05 PM 05:17 AM 06:54 PM 04:52 AM 07:18 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
21 กันยายน
06:01 AM 06:09 PM 05:41 AM 06:29 PM 19 ชั่วโมง, 07 นาที 12:05 PM 05:16 AM 06:53 PM 04:52 AM 07:18 PM
วันพุธ
22 กันยายน
06:01 AM 06:08 PM 05:40 AM 06:29 PM 19 ชั่วโมง, 06 นาที 12:05 PM 05:16 AM 06:53 PM 04:52 AM 07:17 PM
วันพฤหัสบดี
23 กันยายน
06:01 AM 06:08 PM 05:40 AM 06:28 PM 19 ชั่วโมง, 06 นาที 12:04 PM 05:16 AM 06:52 PM 04:52 AM 07:17 PM
วันศุกร์
24 กันยายน
06:01 AM 06:07 PM 05:40 AM 06:28 PM 19 ชั่วโมง, 06 นาที 12:04 PM 05:16 AM 06:52 PM 04:52 AM 07:16 PM
วันเสาร์
25 กันยายน
06:01 AM 06:06 PM 05:40 AM 06:27 PM 19 ชั่วโมง, 05 นาที 12:04 PM 05:16 AM 06:51 PM 04:52 AM 07:16 PM
วันอาทิตย์
26 กันยายน
06:00 AM 06:06 PM 05:40 AM 06:27 PM 19 ชั่วโมง, 05 นาที 12:03 PM 05:16 AM 06:51 PM 04:51 AM 07:15 PM
วันจันทร์
27 กันยายน
06:00 AM 06:05 PM 05:40 AM 06:26 PM 19 ชั่วโมง, 05 นาที 12:03 PM 05:15 AM 06:50 PM 04:51 AM 07:14 PM
วันอังคาร
28 กันยายน
06:00 AM 06:05 PM 05:39 AM 06:26 PM 19 ชั่วโมง, 04 นาที 12:03 PM 05:15 AM 06:50 PM 04:51 AM 07:14 PM
วันพุธ
29 กันยายน
06:00 AM 06:04 PM 05:39 AM 06:25 PM 19 ชั่วโมง, 04 นาที 12:02 PM 05:15 AM 06:49 PM 04:51 AM 07:13 PM
วันพฤหัสบดี
30 กันยายน
06:00 AM 06:04 PM 05:39 AM 06:25 PM 19 ชั่วโมง, 04 นาที 12:02 PM 05:15 AM 06:49 PM 04:51 AM 07:13 PM