เวลาพระอาทิตย์ตก นราธิวาส, นราธิวาส, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ตก นราธิวาส, นราธิวาส, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

นราธิวาส เวลาพระอาทิตย์ตก, นราธิวาส เวลาพระอาทิตย์ตก, นราธิวาส จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, นราธิวาส จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, นราธิวาส พระอาทิตย์ตก, นราธิวาส พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันจันทร์
17 มกราคม 2565
06:16:38 PM
อีก 3 ชั่วโมง 6 นาที 27 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 47 นาที

วันอังคาร
18 มกราคม 2565
06:17:03 PM
อีก 1 วัน 3 ชั่วโมง 6 นาที 52 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 48 นาที

วันพุธ
19 มกราคม 2565
06:17:28 PM
อีก 2 วัน 3 ชั่วโมง 7 นาที 17 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 48 นาที

วันพฤหัสบดี
20 มกราคม 2565
06:17:52 PM
อีก 3 วัน 3 ชั่วโมง 7 นาที 41 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 48 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:23 AM 06:09 PM 06:00 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 45 นาที 12:16 PM 05:34 AM 06:57 PM 05:08 AM 07:23 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:23 AM 06:09 PM 06:01 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 45 นาที 12:16 PM 05:35 AM 06:58 PM 05:09 AM 07:24 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:24 AM 06:10 PM 06:01 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 45 นาที 12:17 PM 05:35 AM 06:58 PM 05:09 AM 07:24 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:24 AM 06:10 PM 06:02 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 45 นาที 12:17 PM 05:36 AM 06:58 PM 05:10 AM 07:25 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:25 AM 06:11 PM 06:02 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:18 PM 05:36 AM 06:59 PM 05:10 AM 07:25 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:25 AM 06:11 PM 06:03 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:18 PM 05:37 AM 06:59 PM 05:11 AM 07:25 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:25 AM 06:12 PM 06:03 AM 06:34 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:18 PM 05:37 AM 07:00 PM 05:11 AM 07:26 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:26 AM 06:12 PM 06:03 AM 06:34 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:19 PM 05:37 AM 07:00 PM 05:11 AM 07:26 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:26 AM 06:13 PM 06:04 AM 06:35 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:19 PM 05:38 AM 07:01 PM 05:12 AM 07:27 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:26 AM 06:13 PM 06:04 AM 06:35 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:20 PM 05:38 AM 07:01 PM 05:12 AM 07:27 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:27 AM 06:13 PM 06:04 AM 06:36 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:20 PM 05:38 AM 07:02 PM 05:13 AM 07:27 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:27 AM 06:14 PM 06:05 AM 06:36 PM 18 ชั่วโมง, 46 นาที 12:20 PM 05:39 AM 07:02 PM 05:13 AM 07:28 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:27 AM 06:14 PM 06:05 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 47 นาที 12:21 PM 05:39 AM 07:02 PM 05:13 AM 07:28 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:28 AM 06:15 PM 06:05 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 47 นาที 12:21 PM 05:40 AM 07:03 PM 05:14 AM 07:29 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:28 AM 06:15 PM 06:06 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 47 นาที 12:22 PM 05:40 AM 07:03 PM 05:14 AM 07:29 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:28 AM 06:16 PM 06:06 AM 06:38 PM 18 ชั่วโมง, 47 นาที 12:22 PM 05:40 AM 07:04 PM 05:14 AM 07:29 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันจันทร์
17 มกราคม
06:28 AM 06:16 PM 06:06 AM 06:38 PM 18 ชั่วโมง, 47 นาที 12:22 PM 05:40 AM 07:04 PM 05:15 AM 07:30 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
06:28 AM 06:17 PM 06:06 AM 06:39 PM 18 ชั่วโมง, 48 นาที 12:23 PM 05:41 AM 07:04 PM 05:15 AM 07:30 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:29 AM 06:17 PM 06:07 AM 06:39 PM 18 ชั่วโมง, 48 นาที 12:23 PM 05:41 AM 07:05 PM 05:15 AM 07:30 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:29 AM 06:17 PM 06:07 AM 06:39 PM 18 ชั่วโมง, 48 นาที 12:23 PM 05:41 AM 07:05 PM 05:16 AM 07:31 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:29 AM 06:18 PM 06:07 AM 06:40 PM 18 ชั่วโมง, 48 นาที 12:23 PM 05:41 AM 07:05 PM 05:16 AM 07:31 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:29 AM 06:18 PM 06:07 AM 06:40 PM 18 ชั่วโมง, 48 นาที 12:24 PM 05:42 AM 07:06 PM 05:16 AM 07:31 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:29 AM 06:19 PM 06:07 AM 06:40 PM 18 ชั่วโมง, 49 นาที 12:24 PM 05:42 AM 07:06 PM 05:16 AM 07:31 PM
วันจันทร์
24 มกราคม
06:29 AM 06:19 PM 06:08 AM 06:41 PM 18 ชั่วโมง, 49 นาที 12:24 PM 05:42 AM 07:06 PM 05:17 AM 07:32 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:30 AM 06:19 PM 06:08 AM 06:41 PM 18 ชั่วโมง, 49 นาที 12:24 PM 05:42 AM 07:06 PM 05:17 AM 07:32 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:30 AM 06:20 PM 06:08 AM 06:41 PM 18 ชั่วโมง, 49 นาที 12:25 PM 05:42 AM 07:07 PM 05:17 AM 07:32 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:30 AM 06:20 PM 06:08 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 50 นาที 12:25 PM 05:43 AM 07:07 PM 05:17 AM 07:32 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:30 AM 06:20 PM 06:08 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 50 นาที 12:25 PM 05:43 AM 07:07 PM 05:17 AM 07:33 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:30 AM 06:21 PM 06:08 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 50 นาที 12:25 PM 05:43 AM 07:07 PM 05:18 AM 07:33 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:30 AM 06:21 PM 06:08 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 50 นาที 12:25 PM 05:43 AM 07:08 PM 05:18 AM 07:33 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:30 AM 06:21 PM 06:08 AM 06:43 PM 18 ชั่วโมง, 51 นาที 12:25 PM 05:43 AM 07:08 PM 05:18 AM 07:33 PM