เวลาพระอาทิตย์ตก นครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก นครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

นครศรีธรรมราช เวลาพระอาทิตย์ตก, นครศรีธรรมราช เวลาพระอาทิตย์ตก, นครศรีธรรมราช จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, นครศรีธรรมราช จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, นครศรีธรรมราช พระอาทิตย์ตก, นครศรีธรรมราช พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
06:39:43 PM
อีก 19 ชั่วโมง 57 นาที 55 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 36 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
06:39:57 PM
อีก 1 วัน 19 ชั่วโมง 58 นาที 9 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 36 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
06:40:11 PM
อีก 2 วัน 19 ชั่วโมง 58 นาที 23 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 36 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
06:40:25 PM
อีก 3 วัน 19 ชั่วโมง 58 นาที 37 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 36 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
06:00 AM 06:35 PM 05:38 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:18 PM 05:11 AM 07:25 PM 04:44 AM 07:52 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
06:00 AM 06:36 PM 05:38 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:18 PM 05:11 AM 07:25 PM 04:44 AM 07:52 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
06:01 AM 06:36 PM 05:38 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:18 PM 05:11 AM 07:25 PM 04:44 AM 07:52 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
06:01 AM 06:36 PM 05:38 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:18 PM 05:11 AM 07:26 PM 04:44 AM 07:53 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
06:01 AM 06:36 PM 05:38 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:19 PM 05:11 AM 07:26 PM 04:44 AM 07:53 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
06:01 AM 06:37 PM 05:38 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:19 PM 05:11 AM 07:26 PM 04:44 AM 07:53 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
06:01 AM 06:37 PM 05:38 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 35 นาที 12:19 PM 05:11 AM 07:26 PM 04:44 AM 07:54 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
06:01 AM 06:37 PM 05:38 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:19 PM 05:12 AM 07:27 PM 04:44 AM 07:54 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
06:01 AM 06:37 PM 05:38 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:19 PM 05:12 AM 07:27 PM 04:45 AM 07:54 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
06:01 AM 06:38 PM 05:39 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:20 PM 05:12 AM 07:27 PM 04:45 AM 07:55 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
06:02 AM 06:38 PM 05:39 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:20 PM 05:12 AM 07:28 PM 04:45 AM 07:55 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
06:02 AM 06:38 PM 05:39 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:20 PM 05:12 AM 07:28 PM 04:45 AM 07:55 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
06:02 AM 06:38 PM 05:39 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:20 PM 05:12 AM 07:28 PM 04:45 AM 07:55 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
06:02 AM 06:39 PM 05:39 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:20 PM 05:12 AM 07:28 PM 04:45 AM 07:56 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
06:02 AM 06:39 PM 05:39 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:21 PM 05:13 AM 07:29 PM 04:45 AM 07:56 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
06:02 AM 06:39 PM 05:40 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:21 PM 05:13 AM 07:29 PM 04:45 AM 07:56 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
06:03 AM 06:39 PM 05:40 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:21 PM 05:13 AM 07:29 PM 04:46 AM 07:56 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
06:03 AM 06:40 PM 05:40 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:21 PM 05:13 AM 07:29 PM 04:46 AM 07:57 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
06:03 AM 06:40 PM 05:40 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:21 PM 05:13 AM 07:30 PM 04:46 AM 07:57 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
06:03 AM 06:40 PM 05:40 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:22 PM 05:14 AM 07:30 PM 04:46 AM 07:57 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
06:03 AM 06:40 PM 05:41 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:22 PM 05:14 AM 07:30 PM 04:46 AM 07:57 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
06:04 AM 06:41 PM 05:41 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:22 PM 05:14 AM 07:30 PM 04:47 AM 07:58 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
06:04 AM 06:41 PM 05:41 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:22 PM 05:14 AM 07:31 PM 04:47 AM 07:58 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
06:04 AM 06:41 PM 05:41 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:23 PM 05:14 AM 07:31 PM 04:47 AM 07:58 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
06:04 AM 06:41 PM 05:42 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:23 PM 05:15 AM 07:31 PM 04:47 AM 07:58 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
06:05 AM 06:41 PM 05:42 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:23 PM 05:15 AM 07:31 PM 04:48 AM 07:58 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
06:05 AM 06:42 PM 05:42 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:23 PM 05:15 AM 07:31 PM 04:48 AM 07:58 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
06:05 AM 06:42 PM 05:42 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:23 PM 05:15 AM 07:31 PM 04:48 AM 07:59 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
06:05 AM 06:42 PM 05:43 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:24 PM 05:16 AM 07:32 PM 04:48 AM 07:59 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
06:06 AM 06:42 PM 05:43 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 36 นาที 12:24 PM 05:16 AM 07:32 PM 04:49 AM 07:59 PM