เวลาพระอาทิตย์ตก นครราชสีมา, นครราชสีมา, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก นครราชสีมา, นครราชสีมา, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

นครราชสีมา เวลาพระอาทิตย์ตก, นครราชสีมา เวลาพระอาทิตย์ตก, นครราชสีมา จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, นครราชสีมา จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, นครราชสีมา พระอาทิตย์ตก, นครราชสีมา พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
06:44:40 PM
อีก 20 ชั่วโมง 41 นาที 6 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 00 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
06:44:50 PM
อีก 1 วัน 20 ชั่วโมง 41 นาที 16 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 00 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
06:45:00 PM
อีก 2 วัน 20 ชั่วโมง 41 นาที 26 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 00 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
06:45:09 PM
อีก 3 วัน 20 ชั่วโมง 41 นาที 35 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 00 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:40 AM 06:38 PM 05:17 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 57 นาที 12:09 PM 04:49 AM 07:29 PM 04:21 AM 07:57 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:40 AM 06:38 PM 05:17 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:09 PM 04:49 AM 07:29 PM 04:21 AM 07:58 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:40 AM 06:39 PM 05:17 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:09 PM 04:49 AM 07:30 PM 04:21 AM 07:58 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:40 AM 06:39 PM 05:17 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:10 PM 04:49 AM 07:30 PM 04:21 AM 07:58 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:40 AM 06:39 PM 05:17 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 58 นาที 12:10 PM 04:49 AM 07:30 PM 04:21 AM 07:59 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:40 AM 06:40 PM 05:17 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:10 PM 04:49 AM 07:31 PM 04:21 AM 07:59 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:40 AM 06:40 PM 05:17 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:10 PM 04:49 AM 07:31 PM 04:21 AM 08:00 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:41 AM 06:40 PM 05:17 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:10 PM 04:49 AM 07:31 PM 04:21 AM 08:00 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:41 AM 06:40 PM 05:17 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 59 นาที 12:11 PM 04:49 AM 07:32 PM 04:21 AM 08:00 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:41 AM 06:41 PM 05:17 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:11 PM 04:49 AM 07:32 PM 04:21 AM 08:01 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:41 AM 06:41 PM 05:17 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:11 PM 04:49 AM 07:32 PM 04:21 AM 08:01 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:41 AM 06:41 PM 05:17 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:11 PM 04:49 AM 07:33 PM 04:21 AM 08:01 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:41 AM 06:42 PM 05:17 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:11 PM 04:50 AM 07:33 PM 04:21 AM 08:02 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:41 AM 06:42 PM 05:18 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:12 PM 04:50 AM 07:33 PM 04:21 AM 08:02 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:41 AM 06:42 PM 05:18 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:12 PM 04:50 AM 07:34 PM 04:21 AM 08:02 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:42 AM 06:42 PM 05:18 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:12 PM 04:50 AM 07:34 PM 04:21 AM 08:03 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:42 AM 06:43 PM 05:18 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:12 PM 04:50 AM 07:34 PM 04:22 AM 08:03 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:42 AM 06:43 PM 05:18 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:12 PM 04:50 AM 07:34 PM 04:22 AM 08:03 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:42 AM 06:43 PM 05:19 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:13 PM 04:51 AM 07:35 PM 04:22 AM 08:03 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:42 AM 06:43 PM 05:19 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:13 PM 04:51 AM 07:35 PM 04:22 AM 08:04 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:43 AM 06:44 PM 05:19 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:13 PM 04:51 AM 07:35 PM 04:22 AM 08:04 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:43 AM 06:44 PM 05:19 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:13 PM 04:51 AM 07:35 PM 04:23 AM 08:04 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:43 AM 06:44 PM 05:19 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:14 PM 04:51 AM 07:36 PM 04:23 AM 08:04 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:43 AM 06:44 PM 05:20 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:14 PM 04:52 AM 07:36 PM 04:23 AM 08:04 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:44 AM 06:44 PM 05:20 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:14 PM 04:52 AM 07:36 PM 04:23 AM 08:05 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:44 AM 06:45 PM 05:20 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:14 PM 04:52 AM 07:36 PM 04:24 AM 08:05 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:44 AM 06:45 PM 05:20 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:14 PM 04:53 AM 07:36 PM 04:24 AM 08:05 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:44 AM 06:45 PM 05:21 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:15 PM 04:53 AM 07:36 PM 04:24 AM 08:05 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:45 AM 06:45 PM 05:21 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:15 PM 04:53 AM 07:36 PM 04:25 AM 08:05 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:45 AM 06:45 PM 05:21 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:15 PM 04:53 AM 07:37 PM 04:25 AM 08:05 PM