เวลาพระอาทิตย์ตก นครพนม, นครพนม, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก นครพนม, นครพนม, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

นครพนม เวลาพระอาทิตย์ตก, นครพนม เวลาพระอาทิตย์ตก, นครพนม จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, นครพนม จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, นครพนม พระอาทิตย์ตก, นครพนม พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
06:39:06 PM
อีก 19 ชั่วโมง 50 นาที 54 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
06:39:16 PM
อีก 1 วัน 19 ชั่วโมง 51 นาที 4 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
06:39:25 PM
อีก 2 วัน 19 ชั่วโมง 51 นาที 13 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
06:39:34 PM
อีก 3 วัน 19 ชั่วโมง 51 นาที 22 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 09 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:26 AM 06:32 PM 05:02 AM 06:56 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 11:59 AM 04:34 AM 07:24 PM 04:05 AM 07:53 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:26 AM 06:32 PM 05:02 AM 06:56 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 11:59 AM 04:34 AM 07:24 PM 04:05 AM 07:53 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:26 AM 06:33 PM 05:02 AM 06:57 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 11:59 AM 04:33 AM 07:25 PM 04:04 AM 07:54 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:26 AM 06:33 PM 05:02 AM 06:57 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 11:59 AM 04:33 AM 07:25 PM 04:04 AM 07:54 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:26 AM 06:33 PM 05:02 AM 06:57 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:00 PM 04:33 AM 07:26 PM 04:04 AM 07:55 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:26 AM 06:34 PM 05:02 AM 06:58 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:00 PM 04:33 AM 07:26 PM 04:04 AM 07:55 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:26 AM 06:34 PM 05:02 AM 06:58 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:00 PM 04:33 AM 07:26 PM 04:04 AM 07:56 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:26 AM 06:34 PM 05:02 AM 06:58 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:00 PM 04:33 AM 07:27 PM 04:04 AM 07:56 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:26 AM 06:35 PM 05:02 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:00 PM 04:33 AM 07:27 PM 04:04 AM 07:56 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:26 AM 06:35 PM 05:02 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:00 PM 04:33 AM 07:27 PM 04:04 AM 07:57 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:26 AM 06:35 PM 05:02 AM 06:59 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:01 PM 04:34 AM 07:28 PM 04:04 AM 07:57 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:26 AM 06:36 PM 05:02 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:01 PM 04:34 AM 07:28 PM 04:04 AM 07:57 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:26 AM 06:36 PM 05:02 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:01 PM 04:34 AM 07:28 PM 04:04 AM 07:58 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:26 AM 06:36 PM 05:02 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:01 PM 04:34 AM 07:29 PM 04:05 AM 07:58 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:26 AM 06:37 PM 05:02 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:02 PM 04:34 AM 07:29 PM 04:05 AM 07:58 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:27 AM 06:37 PM 05:03 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:02 PM 04:34 AM 07:29 PM 04:05 AM 07:59 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:27 AM 06:37 PM 05:03 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:02 PM 04:34 AM 07:30 PM 04:05 AM 07:59 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:27 AM 06:37 PM 05:03 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:02 PM 04:34 AM 07:30 PM 04:05 AM 07:59 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:27 AM 06:38 PM 05:03 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:02 PM 04:35 AM 07:30 PM 04:05 AM 08:00 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:27 AM 06:38 PM 05:03 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:03 PM 04:35 AM 07:30 PM 04:05 AM 08:00 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:28 AM 06:38 PM 05:04 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:03 PM 04:35 AM 07:31 PM 04:06 AM 08:00 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:28 AM 06:38 PM 05:04 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:03 PM 04:35 AM 07:31 PM 04:06 AM 08:00 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:28 AM 06:38 PM 05:04 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:03 PM 04:36 AM 07:31 PM 04:06 AM 08:00 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:28 AM 06:39 PM 05:04 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:03 PM 04:36 AM 07:31 PM 04:06 AM 08:01 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:29 AM 06:39 PM 05:05 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:04 PM 04:36 AM 07:31 PM 04:07 AM 08:01 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:29 AM 06:39 PM 05:05 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:04 PM 04:36 AM 07:31 PM 04:07 AM 08:01 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:29 AM 06:39 PM 05:05 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:04 PM 04:37 AM 07:32 PM 04:07 AM 08:01 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:29 AM 06:39 PM 05:05 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:04 PM 04:37 AM 07:32 PM 04:08 AM 08:01 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:30 AM 06:39 PM 05:06 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:05 PM 04:37 AM 07:32 PM 04:08 AM 08:01 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:30 AM 06:39 PM 05:06 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:05 PM 04:38 AM 07:32 PM 04:08 AM 08:01 PM