เวลาพระอาทิตย์ตก ตราด, ตราด, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก ตราด, ตราด, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ตราด เวลาพระอาทิตย์ตก, ตราด เวลาพระอาทิตย์ตก, ตราด จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ตราด จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ตราด พระอาทิตย์ตก, ตราด พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
06:35:59 PM
อีก 18 ชั่วโมง 24 นาที 13 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 50 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
06:36:13 PM
อีก 1 วัน 18 ชั่วโมง 24 นาที 27 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 50 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
06:36:28 PM
อีก 2 วัน 18 ชั่วโมง 24 นาที 42 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 50 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
06:36:42 PM
อีก 3 วัน 18 ชั่วโมง 24 นาที 56 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 50 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:43 AM 06:31 PM 05:20 AM 06:54 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:07 PM 04:53 AM 07:21 PM 04:25 AM 07:49 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:43 AM 06:32 PM 05:20 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:07 PM 04:53 AM 07:22 PM 04:25 AM 07:49 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:43 AM 06:32 PM 05:20 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:08 PM 04:53 AM 07:22 PM 04:25 AM 07:50 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:43 AM 06:32 PM 05:20 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:08 PM 04:53 AM 07:22 PM 04:25 AM 07:50 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:43 AM 06:32 PM 05:20 AM 06:56 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:08 PM 04:53 AM 07:23 PM 04:25 AM 07:51 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:44 AM 06:33 PM 05:20 AM 06:56 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:08 PM 04:53 AM 07:23 PM 04:25 AM 07:51 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:44 AM 06:33 PM 05:20 AM 06:56 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:08 PM 04:53 AM 07:23 PM 04:25 AM 07:51 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:44 AM 06:33 PM 05:21 AM 06:56 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:09 PM 04:53 AM 07:24 PM 04:25 AM 07:52 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:44 AM 06:34 PM 05:21 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:09 PM 04:53 AM 07:24 PM 04:25 AM 07:52 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:44 AM 06:34 PM 05:21 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:09 PM 04:53 AM 07:24 PM 04:25 AM 07:52 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:44 AM 06:34 PM 05:21 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:09 PM 04:53 AM 07:25 PM 04:26 AM 07:53 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:44 AM 06:34 PM 05:21 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:09 PM 04:54 AM 07:25 PM 04:26 AM 07:53 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:44 AM 06:35 PM 05:21 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:10 PM 04:54 AM 07:25 PM 04:26 AM 07:53 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:45 AM 06:35 PM 05:21 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:10 PM 04:54 AM 07:26 PM 04:26 AM 07:54 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:45 AM 06:35 PM 05:21 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:10 PM 04:54 AM 07:26 PM 04:26 AM 07:54 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:45 AM 06:35 PM 05:22 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:10 PM 04:54 AM 07:26 PM 04:26 AM 07:54 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:45 AM 06:36 PM 05:22 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:10 PM 04:54 AM 07:26 PM 04:26 AM 07:54 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:45 AM 06:36 PM 05:22 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:11 PM 04:55 AM 07:27 PM 04:27 AM 07:55 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:45 AM 06:36 PM 05:22 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:11 PM 04:55 AM 07:27 PM 04:27 AM 07:55 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:46 AM 06:36 PM 05:22 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:11 PM 04:55 AM 07:27 PM 04:27 AM 07:55 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:46 AM 06:37 PM 05:23 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:11 PM 04:55 AM 07:27 PM 04:27 AM 07:55 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:46 AM 06:37 PM 05:23 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:11 PM 04:55 AM 07:28 PM 04:27 AM 07:56 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:46 AM 06:37 PM 05:23 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:12 PM 04:56 AM 07:28 PM 04:28 AM 07:56 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:47 AM 06:37 PM 05:23 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:12 PM 04:56 AM 07:28 PM 04:28 AM 07:56 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:47 AM 06:37 PM 05:24 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:12 PM 04:56 AM 07:28 PM 04:28 AM 07:56 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:47 AM 06:38 PM 05:24 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:12 PM 04:56 AM 07:28 PM 04:28 AM 07:56 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:47 AM 06:38 PM 05:24 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:13 PM 04:57 AM 07:28 PM 04:29 AM 07:56 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:48 AM 06:38 PM 05:24 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:13 PM 04:57 AM 07:29 PM 04:29 AM 07:56 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:48 AM 06:38 PM 05:25 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:13 PM 04:57 AM 07:29 PM 04:29 AM 07:57 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:48 AM 06:38 PM 05:25 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:13 PM 04:58 AM 07:29 PM 04:30 AM 07:57 PM