เวลาพระอาทิตย์ตก ดอยอ่างขาง, เชียงใหม่, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก ดอยอ่างขาง, เชียงใหม่, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เชียงใหม่ เวลาพระอาทิตย์ตก, ดอยอ่างขาง เวลาพระอาทิตย์ตก, เชียงใหม่ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ดอยอ่างขาง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เชียงใหม่ พระอาทิตย์ตก, ดอยอ่างขาง พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันอาทิตย์
20 มิถุนายน 2564
07:05:30 PM
อีก 17 ชั่วโมง 57 นาที 47 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 20 นาที

วันจันทร์
21 มิถุนายน 2564
07:05:43 PM
อีก 1 วัน 17 ชั่วโมง 58 นาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 20 นาที

วันอังคาร
22 มิถุนายน 2564
07:05:55 PM
อีก 2 วัน 17 ชั่วโมง 58 นาที 12 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 20 นาที

วันพุธ
23 มิถุนายน 2564
07:06:06 PM
อีก 3 วัน 17 ชั่วโมง 58 นาที 23 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 19 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:43 AM 06:59 PM 05:19 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:21 PM 04:50 AM 07:52 PM 04:21 AM 08:22 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:43 AM 06:59 PM 05:19 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:21 PM 04:50 AM 07:52 PM 04:21 AM 08:22 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:43 AM 07:00 PM 05:19 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:22 PM 04:50 AM 07:53 PM 04:20 AM 08:23 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:43 AM 07:00 PM 05:19 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:22 PM 04:50 AM 07:53 PM 04:20 AM 08:23 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:43 AM 07:00 PM 05:19 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:22 PM 04:50 AM 07:54 PM 04:20 AM 08:24 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:43 AM 07:01 PM 05:19 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:22 PM 04:50 AM 07:54 PM 04:20 AM 08:24 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:43 AM 07:01 PM 05:19 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:22 PM 04:50 AM 07:55 PM 04:20 AM 08:25 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:43 AM 07:02 PM 05:19 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 18 นาที 12:22 PM 04:50 AM 07:55 PM 04:20 AM 08:25 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:43 AM 07:02 PM 05:19 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 18 นาที 12:23 PM 04:50 AM 07:55 PM 04:20 AM 08:25 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:43 AM 07:02 PM 05:19 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 18 นาที 12:23 PM 04:50 AM 07:56 PM 04:20 AM 08:26 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:44 AM 07:03 PM 05:19 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 18 นาที 12:23 PM 04:50 AM 07:56 PM 04:20 AM 08:26 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:44 AM 07:03 PM 05:19 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:23 PM 04:50 AM 07:56 PM 04:20 AM 08:27 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:44 AM 07:03 PM 05:19 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:23 PM 04:50 AM 07:57 PM 04:20 AM 08:27 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:44 AM 07:03 PM 05:19 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:24 PM 04:50 AM 07:57 PM 04:20 AM 08:27 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:44 AM 07:04 PM 05:20 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:24 PM 04:50 AM 07:57 PM 04:20 AM 08:28 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:44 AM 07:04 PM 05:20 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:24 PM 04:51 AM 07:58 PM 04:20 AM 08:28 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:44 AM 07:04 PM 05:20 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:24 PM 04:51 AM 07:58 PM 04:20 AM 08:28 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:45 AM 07:05 PM 05:20 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:25 PM 04:51 AM 07:58 PM 04:21 AM 08:28 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:45 AM 07:05 PM 05:20 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:25 PM 04:51 AM 07:58 PM 04:21 AM 08:29 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:45 AM 07:05 PM 05:20 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:25 PM 04:51 AM 07:59 PM 04:21 AM 08:29 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:45 AM 07:05 PM 05:21 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:25 PM 04:51 AM 07:59 PM 04:21 AM 08:29 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:45 AM 07:05 PM 05:21 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:25 PM 04:52 AM 07:59 PM 04:21 AM 08:29 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:46 AM 07:06 PM 05:21 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:26 PM 04:52 AM 07:59 PM 04:22 AM 08:29 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:46 AM 07:06 PM 05:21 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:26 PM 04:52 AM 07:59 PM 04:22 AM 08:30 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:46 AM 07:06 PM 05:22 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:26 PM 04:52 AM 08:00 PM 04:22 AM 08:30 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:46 AM 07:06 PM 05:22 AM 07:31 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:26 PM 04:53 AM 08:00 PM 04:23 AM 08:30 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:47 AM 07:06 PM 05:22 AM 07:31 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:26 PM 04:53 AM 08:00 PM 04:23 AM 08:30 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:47 AM 07:06 PM 05:23 AM 07:31 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:27 PM 04:53 AM 08:00 PM 04:23 AM 08:30 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:47 AM 07:06 PM 05:23 AM 07:31 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:27 PM 04:54 AM 08:00 PM 04:24 AM 08:30 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:48 AM 07:07 PM 05:23 AM 07:31 PM 20 ชั่วโมง, 18 นาที 12:27 PM 04:54 AM 08:00 PM 04:24 AM 08:30 PM