เวลาพระอาทิตย์ตก ดอยอินทนนท์, เชียงใหม่, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ตก ดอยอินทนนท์, เชียงใหม่, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เชียงใหม่ เวลาพระอาทิตย์ตก, ดอยอินทนนท์ เวลาพระอาทิตย์ตก, เชียงใหม่ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ดอยอินทนนท์ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เชียงใหม่ พระอาทิตย์ตก, ดอยอินทนนท์ พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันจันทร์
17 มกราคม 2565
06:10:58 PM
อีก 4 ชั่วโมง 21 นาที 24 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 09 นาที

วันอังคาร
18 มกราคม 2565
06:11:36 PM
อีก 1 วัน 4 ชั่วโมง 22 นาที 2 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 10 นาที

วันพุธ
19 มกราคม 2565
06:12:13 PM
อีก 2 วัน 4 ชั่วโมง 22 นาที 39 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 10 นาที

วันพฤหัสบดี
20 มกราคม 2565
06:12:50 PM
อีก 3 วัน 4 ชั่วโมง 23 นาที 16 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 11 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:58 AM 06:00 PM 06:34 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 02 นาที 12:29 PM 06:07 AM 06:51 PM 05:40 AM 07:18 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:58 AM 06:01 PM 06:35 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 02 นาที 12:30 PM 06:08 AM 06:52 PM 05:41 AM 07:19 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:59 AM 06:02 PM 06:35 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 02 นาที 12:30 PM 06:08 AM 06:52 PM 05:41 AM 07:19 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:59 AM 06:02 PM 06:35 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 03 นาที 12:31 PM 06:08 AM 06:53 PM 05:41 AM 07:20 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:59 AM 06:03 PM 06:36 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 03 นาที 12:31 PM 06:09 AM 06:54 PM 05:42 AM 07:20 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:59 AM 06:03 PM 06:36 AM 06:27 PM 18 ชั่วโมง, 04 นาที 12:31 PM 06:09 AM 06:54 PM 05:42 AM 07:21 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
07:00 AM 06:04 PM 06:36 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 04 นาที 12:32 PM 06:09 AM 06:55 PM 05:42 AM 07:21 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
07:00 AM 06:05 PM 06:36 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 04 นาที 12:32 PM 06:09 AM 06:55 PM 05:43 AM 07:22 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
07:00 AM 06:05 PM 06:37 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 05 นาที 12:33 PM 06:10 AM 06:56 PM 05:43 AM 07:23 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
07:00 AM 06:06 PM 06:37 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 05 นาที 12:33 PM 06:10 AM 06:56 PM 05:43 AM 07:23 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
07:00 AM 06:07 PM 06:37 AM 06:30 PM 18 ชั่วโมง, 06 นาที 12:34 PM 06:10 AM 06:57 PM 05:43 AM 07:24 PM
วันพุธ
12 มกราคม
07:01 AM 06:07 PM 06:37 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 06 นาที 12:34 PM 06:10 AM 06:58 PM 05:44 AM 07:24 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
07:01 AM 06:08 PM 06:37 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 07 นาที 12:34 PM 06:10 AM 06:58 PM 05:44 AM 07:25 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
07:01 AM 06:09 PM 06:37 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 07 นาที 12:35 PM 06:11 AM 06:59 PM 05:44 AM 07:25 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
07:01 AM 06:09 PM 06:38 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 08 นาที 12:35 PM 06:11 AM 06:59 PM 05:44 AM 07:26 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
07:01 AM 06:10 PM 06:38 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 08 นาที 12:35 PM 06:11 AM 07:00 PM 05:44 AM 07:26 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันจันทร์
17 มกราคม
07:01 AM 06:10 PM 06:38 AM 06:34 PM 18 ชั่วโมง, 09 นาที 12:36 PM 06:11 AM 07:00 PM 05:44 AM 07:27 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
07:01 AM 06:11 PM 06:38 AM 06:34 PM 18 ชั่วโมง, 10 นาที 12:36 PM 06:11 AM 07:01 PM 05:45 AM 07:27 PM
วันพุธ
19 มกราคม
07:01 AM 06:12 PM 06:38 AM 06:35 PM 18 ชั่วโมง, 10 นาที 12:36 PM 06:11 AM 07:02 PM 05:45 AM 07:28 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
07:01 AM 06:12 PM 06:38 AM 06:35 PM 18 ชั่วโมง, 11 นาที 12:37 PM 06:11 AM 07:02 PM 05:45 AM 07:29 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
07:01 AM 06:13 PM 06:38 AM 06:36 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:37 PM 06:11 AM 07:03 PM 05:45 AM 07:29 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
07:01 AM 06:14 PM 06:38 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:37 PM 06:11 AM 07:03 PM 05:45 AM 07:30 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
07:01 AM 06:14 PM 06:38 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 13 นาที 12:37 PM 06:11 AM 07:04 PM 05:45 AM 07:30 PM
วันจันทร์
24 มกราคม
07:01 AM 06:15 PM 06:38 AM 06:38 PM 18 ชั่วโมง, 14 นาที 12:38 PM 06:11 AM 07:04 PM 05:45 AM 07:31 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
07:00 AM 06:15 PM 06:37 AM 06:38 PM 18 ชั่วโมง, 14 นาที 12:38 PM 06:11 AM 07:05 PM 05:45 AM 07:31 PM
วันพุธ
26 มกราคม
07:00 AM 06:16 PM 06:37 AM 06:39 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:38 PM 06:11 AM 07:05 PM 05:45 AM 07:32 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
07:00 AM 06:17 PM 06:37 AM 06:39 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:38 PM 06:11 AM 07:06 PM 05:45 AM 07:32 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
07:00 AM 06:17 PM 06:37 AM 06:40 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:39 PM 06:11 AM 07:06 PM 05:45 AM 07:32 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
07:00 AM 06:18 PM 06:37 AM 06:40 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:39 PM 06:11 AM 07:07 PM 05:44 AM 07:33 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:59 AM 06:18 PM 06:37 AM 06:41 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:39 PM 06:10 AM 07:07 PM 05:44 AM 07:33 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:59 AM 06:19 PM 06:36 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:39 PM 06:10 AM 07:08 PM 05:44 AM 07:34 PM