เวลาพระอาทิตย์ตก ดอยม่อนจอง, เชียงใหม่, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก ดอยม่อนจอง, เชียงใหม่, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เชียงใหม่ เวลาพระอาทิตย์ตก, ดอยม่อนจอง เวลาพระอาทิตย์ตก, เชียงใหม่ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ดอยม่อนจอง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เชียงใหม่ พระอาทิตย์ตก, ดอยม่อนจอง พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
07:03:30 PM
อีก 20 ชั่วโมง 39 นาที 45 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
07:03:40 PM
อีก 1 วัน 20 ชั่วโมง 39 นาที 55 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
07:03:50 PM
อีก 2 วัน 20 ชั่วโมง 40 นาที 5 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
07:03:58 PM
อีก 3 วัน 20 ชั่วโมง 40 นาที 13 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 09 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:50 AM 06:56 PM 05:26 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:23 PM 04:58 AM 07:48 PM 04:29 AM 08:17 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:50 AM 06:57 PM 05:26 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:23 PM 04:58 AM 07:49 PM 04:29 AM 08:18 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:50 AM 06:57 PM 05:26 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:24 PM 04:58 AM 07:49 PM 04:29 AM 08:18 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:50 AM 06:58 PM 05:26 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:24 PM 04:58 AM 07:50 PM 04:29 AM 08:19 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:50 AM 06:58 PM 05:26 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:24 PM 04:58 AM 07:50 PM 04:29 AM 08:19 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:50 AM 06:58 PM 05:26 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:24 PM 04:58 AM 07:50 PM 04:29 AM 08:20 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:50 AM 06:59 PM 05:26 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:24 PM 04:58 AM 07:51 PM 04:29 AM 08:20 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:50 AM 06:59 PM 05:26 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:24 PM 04:58 AM 07:51 PM 04:29 AM 08:20 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:50 AM 06:59 PM 05:26 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:25 PM 04:58 AM 07:52 PM 04:29 AM 08:21 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:50 AM 07:00 PM 05:26 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:25 PM 04:58 AM 07:52 PM 04:29 AM 08:21 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:50 AM 07:00 PM 05:26 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:25 PM 04:58 AM 07:52 PM 04:29 AM 08:21 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:50 AM 07:00 PM 05:26 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:25 PM 04:58 AM 07:53 PM 04:29 AM 08:22 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:51 AM 07:00 PM 05:27 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:25 PM 04:58 AM 07:53 PM 04:29 AM 08:22 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:51 AM 07:01 PM 05:27 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:26 PM 04:58 AM 07:53 PM 04:29 AM 08:23 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:51 AM 07:01 PM 05:27 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:26 PM 04:58 AM 07:53 PM 04:29 AM 08:23 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:51 AM 07:01 PM 05:27 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:26 PM 04:58 AM 07:54 PM 04:29 AM 08:23 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:51 AM 07:01 PM 05:27 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:26 PM 04:59 AM 07:54 PM 04:29 AM 08:23 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:51 AM 07:02 PM 05:27 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:27 PM 04:59 AM 07:54 PM 04:29 AM 08:24 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:52 AM 07:02 PM 05:28 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:27 PM 04:59 AM 07:55 PM 04:30 AM 08:24 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:52 AM 07:02 PM 05:28 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:27 PM 04:59 AM 07:55 PM 04:30 AM 08:24 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:52 AM 07:02 PM 05:28 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:27 PM 04:59 AM 07:55 PM 04:30 AM 08:24 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:52 AM 07:03 PM 05:28 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:27 PM 05:00 AM 07:55 PM 04:30 AM 08:25 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:52 AM 07:03 PM 05:28 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:28 PM 05:00 AM 07:55 PM 04:31 AM 08:25 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:53 AM 07:03 PM 05:29 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:28 PM 05:00 AM 07:56 PM 04:31 AM 08:25 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:53 AM 07:03 PM 05:29 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:28 PM 05:00 AM 07:56 PM 04:31 AM 08:25 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:53 AM 07:03 PM 05:29 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:28 PM 05:01 AM 07:56 PM 04:31 AM 08:25 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:53 AM 07:03 PM 05:30 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:28 PM 05:01 AM 07:56 PM 04:32 AM 08:25 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:54 AM 07:04 PM 05:30 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:29 PM 05:01 AM 07:56 PM 04:32 AM 08:25 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:54 AM 07:04 PM 05:30 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:29 PM 05:02 AM 07:56 PM 04:32 AM 08:25 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:54 AM 07:04 PM 05:30 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:29 PM 05:02 AM 07:56 PM 04:33 AM 08:25 PM