เวลาพระอาทิตย์ตก ดอยผาตั้ง, เชียงราย, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก ดอยผาตั้ง, เชียงราย, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เชียงราย เวลาพระอาทิตย์ตก, ดอยผาตั้ง เวลาพระอาทิตย์ตก, เชียงราย จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ดอยผาตั้ง จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, เชียงราย พระอาทิตย์ตก, ดอยผาตั้ง พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
07:00:36 PM
อีก 21 ชั่วโมง 16 นาที 32 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 20 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
07:00:45 PM
อีก 1 วัน 21 ชั่วโมง 16 นาที 41 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 20 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
07:00:54 PM
อีก 2 วัน 21 ชั่วโมง 16 นาที 50 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 19 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
07:01:02 PM
อีก 3 วัน 21 ชั่วโมง 16 นาที 58 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 19 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:37 AM 06:53 PM 05:13 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:15 PM 04:44 AM 07:46 PM 04:15 AM 08:16 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:37 AM 06:54 PM 05:13 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:16 PM 04:44 AM 07:47 PM 04:15 AM 08:17 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:37 AM 06:54 PM 05:13 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:16 PM 04:44 AM 07:47 PM 04:14 AM 08:17 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:37 AM 06:54 PM 05:13 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:16 PM 04:44 AM 07:48 PM 04:14 AM 08:18 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:37 AM 06:55 PM 05:13 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:16 PM 04:44 AM 07:48 PM 04:14 AM 08:18 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:37 AM 06:55 PM 05:13 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:16 PM 04:44 AM 07:48 PM 04:14 AM 08:18 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:37 AM 06:56 PM 05:13 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 18 นาที 12:16 PM 04:44 AM 07:49 PM 04:14 AM 08:19 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:37 AM 06:56 PM 05:13 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 18 นาที 12:17 PM 04:44 AM 07:49 PM 04:14 AM 08:19 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:37 AM 06:56 PM 05:13 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 18 นาที 12:17 PM 04:44 AM 07:50 PM 04:14 AM 08:20 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:38 AM 06:57 PM 05:13 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:17 PM 04:44 AM 07:50 PM 04:14 AM 08:20 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:38 AM 06:57 PM 05:13 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:17 PM 04:44 AM 07:50 PM 04:14 AM 08:21 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:38 AM 06:57 PM 05:13 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:17 PM 04:44 AM 07:51 PM 04:14 AM 08:21 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:38 AM 06:57 PM 05:13 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:18 PM 04:44 AM 07:51 PM 04:14 AM 08:21 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:38 AM 06:58 PM 05:13 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:18 PM 04:44 AM 07:51 PM 04:14 AM 08:22 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:38 AM 06:58 PM 05:14 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:18 PM 04:44 AM 07:52 PM 04:14 AM 08:22 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:38 AM 06:58 PM 05:14 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:18 PM 04:45 AM 07:52 PM 04:14 AM 08:22 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:38 AM 06:59 PM 05:14 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:19 PM 04:45 AM 07:52 PM 04:14 AM 08:23 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:39 AM 06:59 PM 05:14 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:19 PM 04:45 AM 07:53 PM 04:15 AM 08:23 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:39 AM 06:59 PM 05:14 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:19 PM 04:45 AM 07:53 PM 04:15 AM 08:23 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:39 AM 06:59 PM 05:14 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:19 PM 04:45 AM 07:53 PM 04:15 AM 08:23 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:39 AM 07:00 PM 05:15 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:19 PM 04:45 AM 07:53 PM 04:15 AM 08:23 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:39 AM 07:00 PM 05:15 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:20 PM 04:46 AM 07:53 PM 04:15 AM 08:24 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:40 AM 07:00 PM 05:15 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:20 PM 04:46 AM 07:54 PM 04:16 AM 08:24 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:40 AM 07:00 PM 05:15 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:20 PM 04:46 AM 07:54 PM 04:16 AM 08:24 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:40 AM 07:00 PM 05:16 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 20 นาที 12:20 PM 04:47 AM 07:54 PM 04:16 AM 08:24 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:40 AM 07:00 PM 05:16 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:20 PM 04:47 AM 07:54 PM 04:17 AM 08:24 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:41 AM 07:01 PM 05:16 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:21 PM 04:47 AM 07:54 PM 04:17 AM 08:24 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:41 AM 07:01 PM 05:17 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:21 PM 04:47 AM 07:54 PM 04:17 AM 08:24 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:41 AM 07:01 PM 05:17 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:21 PM 04:48 AM 07:54 PM 04:18 AM 08:24 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:42 AM 07:01 PM 05:17 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 19 นาที 12:21 PM 04:48 AM 07:54 PM 04:18 AM 08:25 PM