เวลาพระอาทิตย์ตก ชุมพร, ชุมพร, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก ชุมพร, ชุมพร, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ชุมพร เวลาพระอาทิตย์ตก, ชุมพร เวลาพระอาทิตย์ตก, ชุมพร จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ชุมพร จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, ชุมพร พระอาทิตย์ตก, ชุมพร พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
06:46:31 PM
อีก 19 ชั่วโมง 5 นาที 1 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 44 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
06:46:45 PM
อีก 1 วัน 19 ชั่วโมง 5 นาที 15 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 44 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
06:46:59 PM
อีก 2 วัน 19 ชั่วโมง 5 นาที 29 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 44 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
06:47:13 PM
อีก 3 วัน 19 ชั่วโมง 5 นาที 43 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 44 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
06:00 AM 06:42 PM 05:37 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 42 นาที 12:21 PM 05:10 AM 07:32 PM 04:43 AM 07:59 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
06:00 AM 06:42 PM 05:37 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 42 นาที 12:21 PM 05:10 AM 07:32 PM 04:43 AM 07:59 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
06:00 AM 06:43 PM 05:37 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 42 นาที 12:21 PM 05:10 AM 07:32 PM 04:43 AM 08:00 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
06:00 AM 06:43 PM 05:37 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 42 นาที 12:22 PM 05:10 AM 07:33 PM 04:43 AM 08:00 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
06:00 AM 06:43 PM 05:37 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 42 นาที 12:22 PM 05:10 AM 07:33 PM 04:43 AM 08:00 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
06:00 AM 06:43 PM 05:37 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 43 นาที 12:22 PM 05:10 AM 07:33 PM 04:43 AM 08:01 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
06:00 AM 06:44 PM 05:37 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 43 นาที 12:22 PM 05:10 AM 07:34 PM 04:43 AM 08:01 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
06:01 AM 06:44 PM 05:38 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 43 นาที 12:22 PM 05:11 AM 07:34 PM 04:43 AM 08:01 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
06:01 AM 06:44 PM 05:38 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 43 นาที 12:22 PM 05:11 AM 07:34 PM 04:43 AM 08:02 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
06:01 AM 06:44 PM 05:38 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 43 นาที 12:23 PM 05:11 AM 07:35 PM 04:43 AM 08:02 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
06:01 AM 06:45 PM 05:38 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 43 นาที 12:23 PM 05:11 AM 07:35 PM 04:43 AM 08:02 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
06:01 AM 06:45 PM 05:38 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 43 นาที 12:23 PM 05:11 AM 07:35 PM 04:43 AM 08:03 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
06:01 AM 06:45 PM 05:38 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:23 PM 05:11 AM 07:35 PM 04:44 AM 08:03 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
06:01 AM 06:46 PM 05:38 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:23 PM 05:11 AM 07:36 PM 04:44 AM 08:03 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
06:02 AM 06:46 PM 05:39 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:24 PM 05:11 AM 07:36 PM 04:44 AM 08:04 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
06:02 AM 06:46 PM 05:39 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:24 PM 05:12 AM 07:36 PM 04:44 AM 08:04 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
06:02 AM 06:46 PM 05:39 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:24 PM 05:12 AM 07:36 PM 04:44 AM 08:04 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
06:02 AM 06:46 PM 05:39 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:24 PM 05:12 AM 07:37 PM 04:44 AM 08:04 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
06:02 AM 06:47 PM 05:39 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:25 PM 05:12 AM 07:37 PM 04:45 AM 08:05 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
06:03 AM 06:47 PM 05:40 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:25 PM 05:12 AM 07:37 PM 04:45 AM 08:05 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
06:03 AM 06:47 PM 05:40 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:25 PM 05:13 AM 07:37 PM 04:45 AM 08:05 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
06:03 AM 06:47 PM 05:40 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:25 PM 05:13 AM 07:38 PM 04:45 AM 08:05 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
06:03 AM 06:48 PM 05:40 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:25 PM 05:13 AM 07:38 PM 04:45 AM 08:05 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
06:04 AM 06:48 PM 05:40 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:26 PM 05:13 AM 07:38 PM 04:46 AM 08:06 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
06:04 AM 06:48 PM 05:41 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:26 PM 05:14 AM 07:38 PM 04:46 AM 08:06 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
06:04 AM 06:48 PM 05:41 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:26 PM 05:14 AM 07:38 PM 04:46 AM 08:06 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
06:04 AM 06:48 PM 05:41 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 44 นาที 12:26 PM 05:14 AM 07:38 PM 04:46 AM 08:06 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
06:04 AM 06:48 PM 05:41 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 43 นาที 12:26 PM 05:14 AM 07:39 PM 04:47 AM 08:06 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
06:05 AM 06:49 PM 05:42 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 43 นาที 12:27 PM 05:15 AM 07:39 PM 04:47 AM 08:06 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
06:05 AM 06:49 PM 05:42 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 43 นาที 12:27 PM 05:15 AM 07:39 PM 04:47 AM 08:06 PM