เวลาพระอาทิตย์ตก จันทบุรี, จันทบุรี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก จันทบุรี, จันทบุรี, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

จันทบุรี เวลาพระอาทิตย์ตก, จันทบุรี เวลาพระอาทิตย์ตก, จันทบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, จันทบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, จันทบุรี พระอาทิตย์ตก, จันทบุรี พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันอาทิตย์
20 มิถุนายน 2564
06:39:22 PM
อีก 16 ชั่วโมง 22 นาที 53 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 52 นาที

วันจันทร์
21 มิถุนายน 2564
06:39:35 PM
อีก 1 วัน 16 ชั่วโมง 23 นาที 6 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 52 นาที

วันอังคาร
22 มิถุนายน 2564
06:39:48 PM
อีก 2 วัน 16 ชั่วโมง 23 นาที 19 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 52 นาที

วันพุธ
23 มิถุนายน 2564
06:40:00 PM
อีก 3 วัน 16 ชั่วโมง 23 นาที 31 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 52 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:44 AM 06:34 PM 05:21 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:09 PM 04:54 AM 07:24 PM 04:26 AM 07:52 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:44 AM 06:34 PM 05:21 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:09 PM 04:54 AM 07:24 PM 04:26 AM 07:52 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:44 AM 06:34 PM 05:21 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:09 PM 04:54 AM 07:25 PM 04:26 AM 07:52 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:44 AM 06:35 PM 05:21 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:10 PM 04:54 AM 07:25 PM 04:26 AM 07:53 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:44 AM 06:35 PM 05:21 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:10 PM 04:54 AM 07:25 PM 04:26 AM 07:53 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:45 AM 06:35 PM 05:21 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:10 PM 04:54 AM 07:26 PM 04:26 AM 07:54 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:45 AM 06:35 PM 05:21 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 50 นาที 12:10 PM 04:54 AM 07:26 PM 04:26 AM 07:54 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:45 AM 06:36 PM 05:22 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:10 PM 04:54 AM 07:26 PM 04:26 AM 07:54 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:45 AM 06:36 PM 05:22 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:10 PM 04:54 AM 07:27 PM 04:26 AM 07:55 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:45 AM 06:36 PM 05:22 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:11 PM 04:54 AM 07:27 PM 04:26 AM 07:55 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:45 AM 06:37 PM 05:22 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:11 PM 04:54 AM 07:27 PM 04:26 AM 07:55 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:45 AM 06:37 PM 05:22 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:11 PM 04:55 AM 07:28 PM 04:27 AM 07:56 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:45 AM 06:37 PM 05:22 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:11 PM 04:55 AM 07:28 PM 04:27 AM 07:56 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:46 AM 06:37 PM 05:22 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:11 PM 04:55 AM 07:28 PM 04:27 AM 07:56 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:46 AM 06:38 PM 05:22 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:12 PM 04:55 AM 07:28 PM 04:27 AM 07:57 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:46 AM 06:38 PM 05:23 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:12 PM 04:55 AM 07:29 PM 04:27 AM 07:57 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:46 AM 06:38 PM 05:23 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:12 PM 04:55 AM 07:29 PM 04:27 AM 07:57 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:46 AM 06:38 PM 05:23 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:12 PM 04:55 AM 07:29 PM 04:27 AM 07:57 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:46 AM 06:39 PM 05:23 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:13 PM 04:56 AM 07:29 PM 04:28 AM 07:58 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:47 AM 06:39 PM 05:23 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:13 PM 04:56 AM 07:30 PM 04:28 AM 07:58 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:47 AM 06:39 PM 05:24 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:13 PM 04:56 AM 07:30 PM 04:28 AM 07:58 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:47 AM 06:39 PM 05:24 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:13 PM 04:56 AM 07:30 PM 04:28 AM 07:58 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:47 AM 06:40 PM 05:24 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:13 PM 04:57 AM 07:30 PM 04:28 AM 07:58 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:48 AM 06:40 PM 05:24 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:14 PM 04:57 AM 07:30 PM 04:29 AM 07:59 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:48 AM 06:40 PM 05:25 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 52 นาที 12:14 PM 04:57 AM 07:31 PM 04:29 AM 07:59 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:48 AM 06:40 PM 05:25 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:14 PM 04:57 AM 07:31 PM 04:29 AM 07:59 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:48 AM 06:40 PM 05:25 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:14 PM 04:58 AM 07:31 PM 04:30 AM 07:59 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:49 AM 06:40 PM 05:25 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:14 PM 04:58 AM 07:31 PM 04:30 AM 07:59 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:49 AM 06:40 PM 05:26 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:15 PM 04:58 AM 07:31 PM 04:30 AM 07:59 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:49 AM 06:41 PM 05:26 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 51 นาที 12:15 PM 04:58 AM 07:31 PM 04:30 AM 07:59 PM