เวลาพระอาทิตย์ตก จันทบุรี, จันทบุรี, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ตก จันทบุรี, จันทบุรี, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

จันทบุรี เวลาพระอาทิตย์ตก, จันทบุรี เวลาพระอาทิตย์ตก, จันทบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, จันทบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, จันทบุรี พระอาทิตย์ตก, จันทบุรี พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันจันทร์
17 มกราคม 2565
06:06:08 PM
อีก 3 ชั่วโมง 10 นาที 55 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 28 นาที

วันอังคาร
18 มกราคม 2565
06:06:39 PM
อีก 1 วัน 3 ชั่วโมง 11 นาที 26 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 29 นาที

วันพุธ
19 มกราคม 2565
06:07:10 PM
อีก 2 วัน 3 ชั่วโมง 11 นาที 57 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 29 นาที

วันพฤหัสบดี
20 มกราคม 2565
06:07:40 PM
อีก 3 วัน 3 ชั่วโมง 12 นาที 27 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 30 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:33 AM 05:57 PM 06:10 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:15 PM 05:43 AM 06:46 PM 05:17 AM 07:12 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:33 AM 05:57 PM 06:10 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:15 PM 05:44 AM 06:47 PM 05:18 AM 07:13 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:33 AM 05:58 PM 06:11 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:16 PM 05:44 AM 06:47 PM 05:18 AM 07:13 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:34 AM 05:58 PM 06:11 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:16 PM 05:45 AM 06:48 PM 05:18 AM 07:14 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:34 AM 05:59 PM 06:11 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:17 PM 05:45 AM 06:48 PM 05:19 AM 07:14 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:34 AM 06:00 PM 06:12 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:17 PM 05:45 AM 06:49 PM 05:19 AM 07:15 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:35 AM 06:00 PM 06:12 AM 06:23 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:17 PM 05:46 AM 06:49 PM 05:19 AM 07:15 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:35 AM 06:01 PM 06:12 AM 06:23 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:18 PM 05:46 AM 06:50 PM 05:20 AM 07:16 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:35 AM 06:01 PM 06:13 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:18 PM 05:46 AM 06:50 PM 05:20 AM 07:16 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:36 AM 06:02 PM 06:13 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:19 PM 05:47 AM 06:51 PM 05:20 AM 07:17 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:36 AM 06:02 PM 06:13 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:19 PM 05:47 AM 06:51 PM 05:21 AM 07:17 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:36 AM 06:03 PM 06:13 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:19 PM 05:47 AM 06:52 PM 05:21 AM 07:18 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:36 AM 06:03 PM 06:14 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 27 นาที 12:20 PM 05:47 AM 06:52 PM 05:21 AM 07:18 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:36 AM 06:04 PM 06:14 AM 06:27 PM 18 ชั่วโมง, 27 นาที 12:20 PM 05:48 AM 06:53 PM 05:22 AM 07:19 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:37 AM 06:05 PM 06:14 AM 06:27 PM 18 ชั่วโมง, 28 นาที 12:21 PM 05:48 AM 06:53 PM 05:22 AM 07:19 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:37 AM 06:05 PM 06:14 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 28 นาที 12:21 PM 05:48 AM 06:54 PM 05:22 AM 07:20 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันจันทร์
17 มกราคม
06:37 AM 06:06 PM 06:14 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 28 นาที 12:21 PM 05:48 AM 06:54 PM 05:22 AM 07:20 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
06:37 AM 06:06 PM 06:14 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 29 นาที 12:22 PM 05:48 AM 06:55 PM 05:23 AM 07:21 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:37 AM 06:07 PM 06:15 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 29 นาที 12:22 PM 05:49 AM 06:55 PM 05:23 AM 07:21 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:37 AM 06:07 PM 06:15 AM 06:30 PM 18 ชั่วโมง, 30 นาที 12:22 PM 05:49 AM 06:56 PM 05:23 AM 07:21 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:37 AM 06:08 PM 06:15 AM 06:30 PM 18 ชั่วโมง, 30 นาที 12:22 PM 05:49 AM 06:56 PM 05:23 AM 07:22 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:37 AM 06:08 PM 06:15 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 30 นาที 12:23 PM 05:49 AM 06:56 PM 05:23 AM 07:22 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:37 AM 06:09 PM 06:15 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 31 นาที 12:23 PM 05:49 AM 06:57 PM 05:23 AM 07:23 PM
วันจันทร์
24 มกราคม
06:37 AM 06:09 PM 06:15 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 31 นาที 12:23 PM 05:49 AM 06:57 PM 05:24 AM 07:23 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:37 AM 06:10 PM 06:15 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 32 นาที 12:23 PM 05:49 AM 06:58 PM 05:24 AM 07:23 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:37 AM 06:10 PM 06:15 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 32 นาที 12:24 PM 05:49 AM 06:58 PM 05:24 AM 07:24 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:37 AM 06:11 PM 06:15 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 33 นาที 12:24 PM 05:49 AM 06:58 PM 05:24 AM 07:24 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:37 AM 06:11 PM 06:15 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 33 นาที 12:24 PM 05:49 AM 06:59 PM 05:24 AM 07:24 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:37 AM 06:11 PM 06:15 AM 06:34 PM 18 ชั่วโมง, 34 นาที 12:24 PM 05:49 AM 06:59 PM 05:24 AM 07:25 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:37 AM 06:12 PM 06:15 AM 06:34 PM 18 ชั่วโมง, 34 นาที 12:24 PM 05:49 AM 07:00 PM 05:24 AM 07:25 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:37 AM 06:12 PM 06:15 AM 06:34 PM 18 ชั่วโมง, 35 นาที 12:25 PM 05:49 AM 07:00 PM 05:24 AM 07:25 PM