เวลาพระอาทิตย์ตก กำแพงเพชร, กำแพงเพชร, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ตก กำแพงเพชร, กำแพงเพชร, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

กำแพงเพชร เวลาพระอาทิตย์ตก, กำแพงเพชร เวลาพระอาทิตย์ตก, กำแพงเพชร จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, กำแพงเพชร จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก, กำแพงเพชร พระอาทิตย์ตก, กำแพงเพชร พระอาทิตย์ตก

เวลา พระอาทิตย์ตก

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
06:56:07 PM
อีก 20 ชั่วโมง 39 นาที 47 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 06 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
06:56:22 PM
อีก 1 วัน 20 ชั่วโมง 40 นาที 2 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 06 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
06:56:37 PM
อีก 2 วัน 20 ชั่วโมง 40 นาที 17 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 06 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
06:56:51 PM
อีก 3 วัน 20 ชั่วโมง 40 นาที 31 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 06 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:48 AM 06:51 PM 05:24 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:19 PM 04:56 AM 07:43 PM 04:28 AM 08:11 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:48 AM 06:51 PM 05:24 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:20 PM 04:56 AM 07:43 PM 04:28 AM 08:12 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:48 AM 06:52 PM 05:24 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:20 PM 04:56 AM 07:43 PM 04:27 AM 08:12 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:48 AM 06:52 PM 05:24 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:20 PM 04:56 AM 07:44 PM 04:27 AM 08:12 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:48 AM 06:52 PM 05:24 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:20 PM 04:56 AM 07:44 PM 04:27 AM 08:13 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:48 AM 06:53 PM 05:24 AM 07:16 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:20 PM 04:56 AM 07:44 PM 04:27 AM 08:13 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:48 AM 06:53 PM 05:24 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:20 PM 04:56 AM 07:45 PM 04:27 AM 08:14 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:48 AM 06:53 PM 05:24 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:21 PM 04:56 AM 07:45 PM 04:27 AM 08:14 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:48 AM 06:54 PM 05:24 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:21 PM 04:56 AM 07:46 PM 04:27 AM 08:15 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:48 AM 06:54 PM 05:24 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:21 PM 04:56 AM 07:46 PM 04:27 AM 08:15 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:48 AM 06:54 PM 05:25 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:21 PM 04:56 AM 07:46 PM 04:27 AM 08:15 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:48 AM 06:55 PM 05:25 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:21 PM 04:56 AM 07:47 PM 04:27 AM 08:16 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:49 AM 06:55 PM 05:25 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:22 PM 04:57 AM 07:47 PM 04:27 AM 08:16 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:49 AM 06:55 PM 05:25 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:22 PM 04:57 AM 07:47 PM 04:28 AM 08:16 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:49 AM 06:55 PM 05:25 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:22 PM 04:57 AM 07:47 PM 04:28 AM 08:17 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:49 AM 06:56 PM 05:25 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:22 PM 04:57 AM 07:48 PM 04:28 AM 08:17 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:49 AM 06:56 PM 05:25 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:23 PM 04:57 AM 07:48 PM 04:28 AM 08:17 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:49 AM 06:56 PM 05:26 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:23 PM 04:57 AM 07:48 PM 04:28 AM 08:17 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:50 AM 06:56 PM 05:26 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:23 PM 04:57 AM 07:49 PM 04:28 AM 08:18 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:50 AM 06:57 PM 05:26 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:23 PM 04:58 AM 07:49 PM 04:29 AM 08:18 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:50 AM 06:57 PM 05:26 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:23 PM 04:58 AM 07:49 PM 04:29 AM 08:18 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:50 AM 06:57 PM 05:26 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:24 PM 04:58 AM 07:49 PM 04:29 AM 08:18 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:51 AM 06:57 PM 05:27 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:24 PM 04:58 AM 07:49 PM 04:29 AM 08:18 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:51 AM 06:57 PM 05:27 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:24 PM 04:59 AM 07:50 PM 04:30 AM 08:19 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:51 AM 06:58 PM 05:27 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:24 PM 04:59 AM 07:50 PM 04:30 AM 08:19 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:51 AM 06:58 PM 05:27 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:24 PM 04:59 AM 07:50 PM 04:30 AM 08:19 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:52 AM 06:58 PM 05:28 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:25 PM 04:59 AM 07:50 PM 04:30 AM 08:19 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:52 AM 06:58 PM 05:28 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:25 PM 05:00 AM 07:50 PM 04:31 AM 08:19 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:52 AM 06:58 PM 05:28 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:25 PM 05:00 AM 07:50 PM 04:31 AM 08:19 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:52 AM 06:58 PM 05:29 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:25 PM 05:00 AM 07:50 PM 04:31 AM 08:19 PM