เวลาพระอาทิตย์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, แม่ฮ่องสอน, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น แม่ฮ่องสอน, แม่ฮ่องสอน, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

แม่ฮ่องสอน เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, แม่ฮ่องสอน เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, แม่ฮ่องสอน จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, แม่ฮ่องสอน จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, แม่ฮ่องสอน พระอาทิตย์ขึ้น, แม่ฮ่องสอน พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
05:51:52 AM
อีก 7 ชั่วโมง 20 นาที 15 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 17 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
05:52:08 AM
อีก 1 วัน 7 ชั่วโมง 20 นาที 31 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 17 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
05:52:24 AM
อีก 2 วัน 7 ชั่วโมง 20 นาที 47 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 17 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
05:52:41 AM
อีก 3 วัน 7 ชั่วโมง 21 นาที 4 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 17 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:49 AM 07:02 PM 05:25 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:26 PM 04:56 AM 07:55 PM 04:27 AM 08:25 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:49 AM 07:03 PM 05:25 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:26 PM 04:56 AM 07:55 PM 04:26 AM 08:25 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:49 AM 07:03 PM 05:25 AM 07:27 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:26 PM 04:56 AM 07:56 PM 04:26 AM 08:25 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:49 AM 07:03 PM 05:25 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 14 นาที 12:26 PM 04:56 AM 07:56 PM 04:26 AM 08:26 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:49 AM 07:04 PM 05:25 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:26 PM 04:56 AM 07:57 PM 04:26 AM 08:26 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:49 AM 07:04 PM 05:25 AM 07:28 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:26 PM 04:56 AM 07:57 PM 04:26 AM 08:27 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:49 AM 07:04 PM 05:25 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:27 PM 04:56 AM 07:58 PM 04:26 AM 08:27 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:49 AM 07:05 PM 05:25 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 15 นาที 12:27 PM 04:56 AM 07:58 PM 04:26 AM 08:28 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:49 AM 07:05 PM 05:25 AM 07:29 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:27 PM 04:56 AM 07:58 PM 04:26 AM 08:28 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:49 AM 07:05 PM 05:25 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:27 PM 04:56 AM 07:59 PM 04:26 AM 08:29 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:49 AM 07:06 PM 05:25 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:27 PM 04:56 AM 07:59 PM 04:26 AM 08:29 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:49 AM 07:06 PM 05:25 AM 07:30 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:28 PM 04:56 AM 07:59 PM 04:26 AM 08:29 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:49 AM 07:06 PM 05:25 AM 07:31 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:28 PM 04:56 AM 08:00 PM 04:26 AM 08:30 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:49 AM 07:07 PM 05:25 AM 07:31 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:28 PM 04:56 AM 08:00 PM 04:26 AM 08:30 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:50 AM 07:07 PM 05:25 AM 07:31 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:28 PM 04:56 AM 08:00 PM 04:26 AM 08:30 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:50 AM 07:07 PM 05:25 AM 07:32 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:28 PM 04:56 AM 08:01 PM 04:26 AM 08:31 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:50 AM 07:07 PM 05:25 AM 07:32 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:29 PM 04:56 AM 08:01 PM 04:26 AM 08:31 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:50 AM 07:08 PM 05:26 AM 07:32 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:29 PM 04:57 AM 08:01 PM 04:27 AM 08:31 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:50 AM 07:08 PM 05:26 AM 07:32 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:29 PM 04:57 AM 08:01 PM 04:27 AM 08:31 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:50 AM 07:08 PM 05:26 AM 07:33 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:29 PM 04:57 AM 08:02 PM 04:27 AM 08:32 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:51 AM 07:08 PM 05:26 AM 07:33 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:30 PM 04:57 AM 08:02 PM 04:27 AM 08:32 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:51 AM 07:09 PM 05:27 AM 07:33 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:30 PM 04:57 AM 08:02 PM 04:27 AM 08:32 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:51 AM 07:09 PM 05:27 AM 07:33 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:30 PM 04:58 AM 08:02 PM 04:28 AM 08:32 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:51 AM 07:09 PM 05:27 AM 07:33 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:30 PM 04:58 AM 08:02 PM 04:28 AM 08:32 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:52 AM 07:09 PM 05:27 AM 07:34 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:30 PM 04:58 AM 08:03 PM 04:28 AM 08:33 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:52 AM 07:09 PM 05:28 AM 07:34 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:31 PM 04:59 AM 08:03 PM 04:29 AM 08:33 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:52 AM 07:09 PM 05:28 AM 07:34 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:31 PM 04:59 AM 08:03 PM 04:29 AM 08:33 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:52 AM 07:10 PM 05:28 AM 07:34 PM 20 ชั่วโมง, 17 นาที 12:31 PM 04:59 AM 08:03 PM 04:29 AM 08:33 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:53 AM 07:10 PM 05:28 AM 07:34 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:31 PM 04:59 AM 08:03 PM 04:30 AM 08:33 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:53 AM 07:10 PM 05:29 AM 07:34 PM 20 ชั่วโมง, 16 นาที 12:31 PM 05:00 AM 08:03 PM 04:30 AM 08:33 PM