เวลาพระอาทิตย์ขึ้น เลย, เลย, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น เลย, เลย, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เลย เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, เลย เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, เลย จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, เลย จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, เลย พระอาทิตย์ขึ้น, เลย พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
05:38:50 AM
อีก 5 ชั่วโมง 52 นาที 35 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
05:39:01 AM
อีก 1 วัน 5 ชั่วโมง 52 นาที 46 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
05:39:12 AM
อีก 2 วัน 5 ชั่วโมง 52 นาที 57 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
05:39:24 AM
อีก 3 วัน 5 ชั่วโมง 53 นาที 9 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 10 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:37 AM 06:44 PM 05:14 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:11 PM 04:45 AM 07:36 PM 04:16 AM 08:05 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:37 AM 06:44 PM 05:13 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:11 PM 04:45 AM 07:36 PM 04:16 AM 08:05 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:37 AM 06:45 PM 05:13 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:11 PM 04:45 AM 07:37 PM 04:16 AM 08:06 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:37 AM 06:45 PM 05:13 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:11 PM 04:45 AM 07:37 PM 04:16 AM 08:06 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:37 AM 06:45 PM 05:13 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:11 PM 04:45 AM 07:38 PM 04:16 AM 08:07 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:37 AM 06:46 PM 05:13 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:12 PM 04:45 AM 07:38 PM 04:16 AM 08:07 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:37 AM 06:46 PM 05:13 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:12 PM 04:45 AM 07:38 PM 04:16 AM 08:08 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:37 AM 06:46 PM 05:13 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:12 PM 04:45 AM 07:39 PM 04:16 AM 08:08 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:37 AM 06:47 PM 05:14 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:12 PM 04:45 AM 07:39 PM 04:16 AM 08:08 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:38 AM 06:47 PM 05:14 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:12 PM 04:45 AM 07:39 PM 04:16 AM 08:09 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:38 AM 06:47 PM 05:14 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:13 PM 04:45 AM 07:40 PM 04:16 AM 08:09 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:38 AM 06:48 PM 05:14 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:13 PM 04:45 AM 07:40 PM 04:16 AM 08:09 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:38 AM 06:48 PM 05:14 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:13 PM 04:45 AM 07:40 PM 04:16 AM 08:10 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:38 AM 06:48 PM 05:14 AM 07:12 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:13 PM 04:46 AM 07:41 PM 04:16 AM 08:10 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:38 AM 06:49 PM 05:14 AM 07:13 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:13 PM 04:46 AM 07:41 PM 04:16 AM 08:10 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:38 AM 06:49 PM 05:14 AM 07:13 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:14 PM 04:46 AM 07:41 PM 04:16 AM 08:11 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:39 AM 06:49 PM 05:14 AM 07:13 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:14 PM 04:46 AM 07:42 PM 04:17 AM 08:11 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:39 AM 06:49 PM 05:15 AM 07:13 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:14 PM 04:46 AM 07:42 PM 04:17 AM 08:11 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:39 AM 06:50 PM 05:15 AM 07:14 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:14 PM 04:46 AM 07:42 PM 04:17 AM 08:12 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:39 AM 06:50 PM 05:15 AM 07:14 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:14 PM 04:47 AM 07:42 PM 04:17 AM 08:12 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:39 AM 06:50 PM 05:15 AM 07:14 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:15 PM 04:47 AM 07:43 PM 04:17 AM 08:12 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:40 AM 06:50 PM 05:16 AM 07:14 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:15 PM 04:47 AM 07:43 PM 04:18 AM 08:12 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:40 AM 06:50 PM 05:16 AM 07:14 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:15 PM 04:47 AM 07:43 PM 04:18 AM 08:12 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:40 AM 06:51 PM 05:16 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:15 PM 04:47 AM 07:43 PM 04:18 AM 08:13 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:40 AM 06:51 PM 05:16 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:16 PM 04:48 AM 07:43 PM 04:18 AM 08:13 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:41 AM 06:51 PM 05:17 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:16 PM 04:48 AM 07:43 PM 04:19 AM 08:13 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:41 AM 06:51 PM 05:17 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:16 PM 04:48 AM 07:44 PM 04:19 AM 08:13 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:41 AM 06:51 PM 05:17 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:16 PM 04:49 AM 07:44 PM 04:19 AM 08:13 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:41 AM 06:51 PM 05:17 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:16 PM 04:49 AM 07:44 PM 04:20 AM 08:13 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:42 AM 06:51 PM 05:18 AM 07:15 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:17 PM 04:49 AM 07:44 PM 04:20 AM 08:13 PM