เวลาพระอาทิตย์ขึ้น อุดรธานี, อุดรธานี, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น อุดรธานี, อุดรธานี, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

อุดรธานี เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, อุดรธานี เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, อุดรธานี จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, อุดรธานี จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, อุดรธานี พระอาทิตย์ขึ้น, อุดรธานี พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันอังคาร
18 มกราคม 2565
06:42:40 AM
อีก 15 ชั่วโมง 35 นาที 57 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 13 นาที

วันพุธ
19 มกราคม 2565
06:42:40 AM
อีก 1 วัน 15 ชั่วโมง 35 นาที 57 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 14 นาที

วันพฤหัสบดี
20 มกราคม 2565
06:42:40 AM
อีก 2 วัน 15 ชั่วโมง 35 นาที 57 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 15 นาที

วันศุกร์
21 มกราคม 2565
06:42:38 AM
อีก 3 วัน 15 ชั่วโมง 35 นาที 55 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 15 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:39 AM 05:46 PM 06:16 AM 06:09 PM 18 ชั่วโมง, 06 นาที 12:12 PM 05:49 AM 06:36 PM 05:22 AM 07:03 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:39 AM 05:46 PM 06:16 AM 06:10 PM 18 ชั่วโมง, 06 นาที 12:13 PM 05:49 AM 06:37 PM 05:22 AM 07:03 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:40 AM 05:47 PM 06:16 AM 06:10 PM 18 ชั่วโมง, 07 นาที 12:13 PM 05:49 AM 06:37 PM 05:23 AM 07:04 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:40 AM 05:47 PM 06:17 AM 06:11 PM 18 ชั่วโมง, 07 นาที 12:14 PM 05:50 AM 06:38 PM 05:23 AM 07:05 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:40 AM 05:48 PM 06:17 AM 06:11 PM 18 ชั่วโมง, 07 นาที 12:14 PM 05:50 AM 06:38 PM 05:23 AM 07:05 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:40 AM 05:49 PM 06:17 AM 06:12 PM 18 ชั่วโมง, 08 นาที 12:15 PM 05:50 AM 06:39 PM 05:24 AM 07:06 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:41 AM 05:49 PM 06:17 AM 06:13 PM 18 ชั่วโมง, 08 นาที 12:15 PM 05:51 AM 06:40 PM 05:24 AM 07:06 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:41 AM 05:50 PM 06:18 AM 06:13 PM 18 ชั่วโมง, 08 นาที 12:15 PM 05:51 AM 06:40 PM 05:24 AM 07:07 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:41 AM 05:51 PM 06:18 AM 06:14 PM 18 ชั่วโมง, 09 นาที 12:16 PM 05:51 AM 06:41 PM 05:24 AM 07:07 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:41 AM 05:51 PM 06:18 AM 06:14 PM 18 ชั่วโมง, 09 นาที 12:16 PM 05:51 AM 06:41 PM 05:25 AM 07:08 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:42 AM 05:52 PM 06:18 AM 06:15 PM 18 ชั่วโมง, 10 นาที 12:17 PM 05:52 AM 06:42 PM 05:25 AM 07:08 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:42 AM 05:52 PM 06:18 AM 06:16 PM 18 ชั่วโมง, 10 นาที 12:17 PM 05:52 AM 06:42 PM 05:25 AM 07:09 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:42 AM 05:53 PM 06:19 AM 06:16 PM 18 ชั่วโมง, 11 นาที 12:17 PM 05:52 AM 06:43 PM 05:25 AM 07:09 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:42 AM 05:54 PM 06:19 AM 06:17 PM 18 ชั่วโมง, 11 นาที 12:18 PM 05:52 AM 06:43 PM 05:26 AM 07:10 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:42 AM 05:54 PM 06:19 AM 06:17 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:18 PM 05:52 AM 06:44 PM 05:26 AM 07:10 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:42 AM 05:55 PM 06:19 AM 06:18 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:18 PM 05:52 AM 06:45 PM 05:26 AM 07:11 PM
วันจันทร์
17 มกราคม
06:42 AM 05:55 PM 06:19 AM 06:19 PM 18 ชั่วโมง, 13 นาที 12:19 PM 05:52 AM 06:45 PM 05:26 AM 07:11 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
18 มกราคม
06:42 AM 05:56 PM 06:19 AM 06:19 PM 18 ชั่วโมง, 13 นาที 12:19 PM 05:53 AM 06:46 PM 05:26 AM 07:12 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:42 AM 05:57 PM 06:19 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 14 นาที 12:19 PM 05:53 AM 06:46 PM 05:26 AM 07:13 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:42 AM 05:57 PM 06:19 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:20 PM 05:53 AM 06:47 PM 05:26 AM 07:13 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:42 AM 05:58 PM 06:19 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:20 PM 05:53 AM 06:47 PM 05:27 AM 07:13 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:42 AM 05:58 PM 06:19 AM 06:21 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:20 PM 05:53 AM 06:48 PM 05:27 AM 07:14 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:42 AM 05:59 PM 06:19 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:21 PM 05:53 AM 06:48 PM 05:27 AM 07:14 PM
วันจันทร์
24 มกราคม
06:42 AM 06:00 PM 06:19 AM 06:22 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:21 PM 05:53 AM 06:49 PM 05:27 AM 07:15 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:42 AM 06:00 PM 06:19 AM 06:23 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:21 PM 05:53 AM 06:49 PM 05:27 AM 07:15 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:42 AM 06:01 PM 06:19 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:21 PM 05:53 AM 06:50 PM 05:27 AM 07:16 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:42 AM 06:01 PM 06:19 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:21 PM 05:53 AM 06:50 PM 05:27 AM 07:16 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:41 AM 06:02 PM 06:19 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:22 PM 05:52 AM 06:51 PM 05:26 AM 07:17 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:41 AM 06:02 PM 06:19 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:22 PM 05:52 AM 06:51 PM 05:26 AM 07:17 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:41 AM 06:03 PM 06:18 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:22 PM 05:52 AM 06:52 PM 05:26 AM 07:18 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:41 AM 06:04 PM 06:18 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:22 PM 05:52 AM 06:52 PM 05:26 AM 07:18 PM