เวลาพระอาทิตย์ขึ้น อำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ, ประเทศไทย | กันยายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น อำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ, ประเทศไทย | กันยายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

อำนาจเจริญ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, อำนาจเจริญ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, อำนาจเจริญ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, อำนาจเจริญ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, อำนาจเจริญ พระอาทิตย์ขึ้น, อำนาจเจริญ พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพฤหัสบดี
23 กันยายน 2564
05:50:33 AM
อีก 8 ชั่วโมง 21 นาที 13 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 06 นาที

วันศุกร์
24 กันยายน 2564
05:50:39 AM
อีก 1 วัน 8 ชั่วโมง 21 นาที 19 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 05 นาที

วันเสาร์
25 กันยายน 2564
05:50:44 AM
อีก 2 วัน 8 ชั่วโมง 21 นาที 24 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 04 นาที

วันอาทิตย์
26 กันยายน 2564
05:50:50 AM
อีก 3 วัน 8 ชั่วโมง 21 นาที 30 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 03 นาที

กันยายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
1 กันยายน
05:48 AM 06:14 PM 05:26 AM 06:35 PM 19 ชั่วโมง, 25 นาที 12:01 PM 05:01 AM 07:01 PM 04:35 AM 07:26 PM
วันพฤหัสบดี
2 กันยายน
05:48 AM 06:13 PM 05:27 AM 06:35 PM 19 ชั่วโมง, 24 นาที 12:01 PM 05:01 AM 07:00 PM 04:36 AM 07:25 PM
วันศุกร์
3 กันยายน
05:48 AM 06:12 PM 05:27 AM 06:34 PM 19 ชั่วโมง, 23 นาที 12:00 PM 05:01 AM 06:59 PM 04:36 AM 07:25 PM
วันเสาร์
4 กันยายน
05:48 AM 06:11 PM 05:27 AM 06:33 PM 19 ชั่วโมง, 22 นาที 12:00 PM 05:01 AM 06:58 PM 04:36 AM 07:24 PM
วันอาทิตย์
5 กันยายน
05:49 AM 06:11 PM 05:27 AM 06:32 PM 19 ชั่วโมง, 22 นาที 12:00 PM 05:02 AM 06:57 PM 04:36 AM 07:23 PM
วันจันทร์
6 กันยายน
05:49 AM 06:10 PM 05:27 AM 06:31 PM 19 ชั่วโมง, 21 นาที 11:59 AM 05:02 AM 06:57 PM 04:36 AM 07:22 PM
วันอังคาร
7 กันยายน
05:49 AM 06:09 PM 05:27 AM 06:31 PM 19 ชั่วโมง, 20 นาที 11:59 AM 05:02 AM 06:56 PM 04:36 AM 07:21 PM
วันพุธ
8 กันยายน
05:49 AM 06:08 PM 05:27 AM 06:30 PM 19 ชั่วโมง, 19 นาที 11:58 AM 05:02 AM 06:55 PM 04:37 AM 07:20 PM
วันพฤหัสบดี
9 กันยายน
05:49 AM 06:07 PM 05:27 AM 06:29 PM 19 ชั่วโมง, 18 นาที 11:58 AM 05:02 AM 06:54 PM 04:37 AM 07:20 PM
วันศุกร์
10 กันยายน
05:49 AM 06:07 PM 05:27 AM 06:28 PM 19 ชั่วโมง, 17 นาที 11:58 AM 05:02 AM 06:53 PM 04:37 AM 07:19 PM
วันเสาร์
11 กันยายน
05:49 AM 06:06 PM 05:28 AM 06:27 PM 19 ชั่วโมง, 16 นาที 11:57 AM 05:02 AM 06:53 PM 04:37 AM 07:18 PM
วันอาทิตย์
12 กันยายน
05:49 AM 06:05 PM 05:28 AM 06:27 PM 19 ชั่วโมง, 15 นาที 11:57 AM 05:02 AM 06:52 PM 04:37 AM 07:17 PM
วันจันทร์
13 กันยายน
05:49 AM 06:04 PM 05:28 AM 06:26 PM 19 ชั่วโมง, 15 นาที 11:57 AM 05:03 AM 06:51 PM 04:37 AM 07:16 PM
วันอังคาร
14 กันยายน
05:49 AM 06:03 PM 05:28 AM 06:25 PM 19 ชั่วโมง, 14 นาที 11:56 AM 05:03 AM 06:50 PM 04:38 AM 07:15 PM
วันพุธ
15 กันยายน
05:49 AM 06:03 PM 05:28 AM 06:24 PM 19 ชั่วโมง, 13 นาที 11:56 AM 05:03 AM 06:49 PM 04:38 AM 07:14 PM
วันพฤหัสบดี
16 กันยายน
05:49 AM 06:02 PM 05:28 AM 06:23 PM 19 ชั่วโมง, 12 นาที 11:56 AM 05:03 AM 06:48 PM 04:38 AM 07:14 PM
วันศุกร์
17 กันยายน
05:50 AM 06:01 PM 05:28 AM 06:23 PM 19 ชั่วโมง, 11 นาที 11:55 AM 05:03 AM 06:48 PM 04:38 AM 07:13 PM
วันเสาร์
18 กันยายน
05:50 AM 06:00 PM 05:28 AM 06:22 PM 19 ชั่วโมง, 10 นาที 11:55 AM 05:03 AM 06:47 PM 04:38 AM 07:12 PM
วันอาทิตย์
19 กันยายน
05:50 AM 05:59 PM 05:28 AM 06:21 PM 19 ชั่วโมง, 09 นาที 11:55 AM 05:03 AM 06:46 PM 04:38 AM 07:11 PM
วันจันทร์
20 กันยายน
05:50 AM 05:59 PM 05:28 AM 06:20 PM 19 ชั่วโมง, 08 นาที 11:54 AM 05:03 AM 06:45 PM 04:38 AM 07:10 PM
วันอังคาร
21 กันยายน
05:50 AM 05:58 PM 05:28 AM 06:19 PM 19 ชั่วโมง, 08 นาที 11:54 AM 05:03 AM 06:44 PM 04:38 AM 07:09 PM
วันพุธ
22 กันยายน
05:50 AM 05:57 PM 05:29 AM 06:19 PM 19 ชั่วโมง, 07 นาที 11:54 AM 05:04 AM 06:44 PM 04:39 AM 07:09 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
23 กันยายน
05:50 AM 05:56 PM 05:29 AM 06:18 PM 19 ชั่วโมง, 06 นาที 11:53 AM 05:04 AM 06:43 PM 04:39 AM 07:08 PM
วันศุกร์
24 กันยายน
05:50 AM 05:56 PM 05:29 AM 06:17 PM 19 ชั่วโมง, 05 นาที 11:53 AM 05:04 AM 06:42 PM 04:39 AM 07:07 PM
วันเสาร์
25 กันยายน
05:50 AM 05:55 PM 05:29 AM 06:16 PM 19 ชั่วโมง, 04 นาที 11:52 AM 05:04 AM 06:41 PM 04:39 AM 07:06 PM
วันอาทิตย์
26 กันยายน
05:50 AM 05:54 PM 05:29 AM 06:15 PM 19 ชั่วโมง, 03 นาที 11:52 AM 05:04 AM 06:40 PM 04:39 AM 07:05 PM
วันจันทร์
27 กันยายน
05:50 AM 05:53 PM 05:29 AM 06:15 PM 19 ชั่วโมง, 02 นาที 11:52 AM 05:04 AM 06:40 PM 04:39 AM 07:05 PM
วันอังคาร
28 กันยายน
05:51 AM 05:52 PM 05:29 AM 06:14 PM 19 ชั่วโมง, 01 นาที 11:51 AM 05:04 AM 06:39 PM 04:39 AM 07:04 PM
วันพุธ
29 กันยายน
05:51 AM 05:52 PM 05:29 AM 06:13 PM 19 ชั่วโมง, 00 นาที 11:51 AM 05:04 AM 06:38 PM 04:39 AM 07:03 PM
วันพฤหัสบดี
30 กันยายน
05:51 AM 05:51 PM 05:29 AM 06:12 PM 19 ชั่วโมง, 00 นาที 11:51 AM 05:04 AM 06:37 PM 04:39 AM 07:02 PM