เวลาพระอาทิตย์ขึ้น อำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น อำนาจเจริญ, อำนาจเจริญ, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

อำนาจเจริญ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, อำนาจเจริญ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, อำนาจเจริญ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, อำนาจเจริญ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, อำนาจเจริญ พระอาทิตย์ขึ้น, อำนาจเจริญ พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันอาทิตย์
23 มกราคม 2565
06:32:27 AM
อีก 21 ชั่วโมง 12 นาที 6 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 21 นาที

วันจันทร์
24 มกราคม 2565
06:32:24 AM
อีก 1 วัน 21 ชั่วโมง 12 นาที 3 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 22 นาที

วันอังคาร
25 มกราคม 2565
06:32:19 AM
อีก 2 วัน 21 ชั่วโมง 11 นาที 58 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 23 นาที

วันพุธ
26 มกราคม 2565
06:32:13 AM
อีก 3 วัน 21 ชั่วโมง 11 นาที 52 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 23 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:28 AM 05:41 PM 06:05 AM 06:04 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:05 PM 05:38 AM 06:31 PM 05:12 AM 06:57 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:29 AM 05:41 PM 06:06 AM 06:05 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:05 PM 05:39 AM 06:31 PM 05:12 AM 06:58 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:29 AM 05:42 PM 06:06 AM 06:05 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:06 PM 05:39 AM 06:32 PM 05:13 AM 06:59 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:29 AM 05:43 PM 06:06 AM 06:06 PM 18 ชั่วโมง, 13 นาที 12:06 PM 05:39 AM 06:33 PM 05:13 AM 06:59 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:30 AM 05:43 PM 06:07 AM 06:06 PM 18 ชั่วโมง, 13 นาที 12:06 PM 05:40 AM 06:33 PM 05:13 AM 07:00 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:30 AM 05:44 PM 06:07 AM 06:07 PM 18 ชั่วโมง, 13 นาที 12:07 PM 05:40 AM 06:34 PM 05:14 AM 07:00 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:30 AM 05:44 PM 06:07 AM 06:08 PM 18 ชั่วโมง, 14 นาที 12:07 PM 05:40 AM 06:34 PM 05:14 AM 07:01 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:31 AM 05:45 PM 06:07 AM 06:08 PM 18 ชั่วโมง, 14 นาที 12:08 PM 05:41 AM 06:35 PM 05:14 AM 07:01 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:31 AM 05:46 PM 06:08 AM 06:09 PM 18 ชั่วโมง, 14 นาที 12:08 PM 05:41 AM 06:35 PM 05:15 AM 07:02 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:31 AM 05:46 PM 06:08 AM 06:09 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:09 PM 05:41 AM 06:36 PM 05:15 AM 07:02 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:31 AM 05:47 PM 06:08 AM 06:10 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:09 PM 05:42 AM 06:36 PM 05:15 AM 07:03 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:31 AM 05:47 PM 06:08 AM 06:10 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:09 PM 05:42 AM 06:37 PM 05:15 AM 07:03 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:31 AM 05:48 PM 06:09 AM 06:11 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:10 PM 05:42 AM 06:37 PM 05:16 AM 07:04 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:32 AM 05:49 PM 06:09 AM 06:12 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:10 PM 05:42 AM 06:38 PM 05:16 AM 07:04 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:32 AM 05:49 PM 06:09 AM 06:12 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:10 PM 05:42 AM 06:39 PM 05:16 AM 07:05 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:32 AM 05:50 PM 06:09 AM 06:13 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:11 PM 05:43 AM 06:39 PM 05:16 AM 07:05 PM
วันจันทร์
17 มกราคม
06:32 AM 05:50 PM 06:09 AM 06:13 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:11 PM 05:43 AM 06:40 PM 05:16 AM 07:06 PM
วันอังคาร
18 มกราคม
06:32 AM 05:51 PM 06:09 AM 06:14 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:11 PM 05:43 AM 06:40 PM 05:17 AM 07:06 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:32 AM 05:52 PM 06:09 AM 06:14 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:12 PM 05:43 AM 06:41 PM 05:17 AM 07:07 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:32 AM 05:52 PM 06:09 AM 06:15 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:12 PM 05:43 AM 06:41 PM 05:17 AM 07:07 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:32 AM 05:53 PM 06:09 AM 06:15 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:12 PM 05:43 AM 06:42 PM 05:17 AM 07:08 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:32 AM 05:53 PM 06:09 AM 06:16 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:13 PM 05:43 AM 06:42 PM 05:17 AM 07:08 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:32 AM 05:54 PM 06:09 AM 06:16 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:13 PM 05:43 AM 06:43 PM 05:17 AM 07:09 PM
วันจันทร์
24 มกราคม
06:32 AM 05:54 PM 06:09 AM 06:17 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:13 PM 05:43 AM 06:43 PM 05:17 AM 07:09 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:32 AM 05:55 PM 06:09 AM 06:17 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:13 PM 05:43 AM 06:44 PM 05:17 AM 07:09 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:32 AM 05:55 PM 06:09 AM 06:18 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:14 PM 05:43 AM 06:44 PM 05:17 AM 07:10 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:32 AM 05:56 PM 06:09 AM 06:18 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:14 PM 05:43 AM 06:44 PM 05:17 AM 07:10 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:31 AM 05:56 PM 06:09 AM 06:19 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:14 PM 05:43 AM 06:45 PM 05:17 AM 07:11 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:31 AM 05:57 PM 06:09 AM 06:19 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:14 PM 05:43 AM 06:45 PM 05:17 AM 07:11 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:31 AM 05:57 PM 06:09 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:14 PM 05:43 AM 06:46 PM 05:17 AM 07:12 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:31 AM 05:58 PM 06:09 AM 06:20 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:14 PM 05:43 AM 06:46 PM 05:17 AM 07:12 PM