เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สะพานมอญ สังขละบุรี, กาญจนบุรี, ประเทศไทย | กันยายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สะพานมอญ สังขละบุรี, กาญจนบุรี, ประเทศไทย | กันยายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

กาญจนบุรี เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, สะพานมอญ สังขละบุรี เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, กาญจนบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, สะพานมอญ สังขละบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, กาญจนบุรี พระอาทิตย์ขึ้น, สะพานมอญ สังขละบุรี พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพุธ
22 กันยายน 2564
06:15:12 AM
อีก 17 ชั่วโมง 51 นาที 41 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 07 นาที

วันพฤหัสบดี
23 กันยายน 2564
06:15:16 AM
อีก 1 วัน 17 ชั่วโมง 51 นาที 45 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 06 นาที

วันศุกร์
24 กันยายน 2564
06:15:21 AM
อีก 2 วัน 17 ชั่วโมง 51 นาที 50 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 05 นาที

วันเสาร์
25 กันยายน 2564
06:15:25 AM
อีก 3 วัน 17 ชั่วโมง 51 นาที 54 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 04 นาที

กันยายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
1 กันยายน
06:13 AM 06:38 PM 05:52 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 24 นาที 12:26 PM 05:26 AM 07:25 PM 05:01 AM 07:50 PM
วันพฤหัสบดี
2 กันยายน
06:13 AM 06:37 PM 05:52 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 23 นาที 12:25 PM 05:26 AM 07:24 PM 05:01 AM 07:49 PM
วันศุกร์
3 กันยายน
06:13 AM 06:36 PM 05:52 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 22 นาที 12:25 PM 05:27 AM 07:23 PM 05:01 AM 07:49 PM
วันเสาร์
4 กันยายน
06:14 AM 06:36 PM 05:52 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 22 นาที 12:25 PM 05:27 AM 07:22 PM 05:01 AM 07:48 PM
วันอาทิตย์
5 กันยายน
06:14 AM 06:35 PM 05:52 AM 06:56 PM 19 ชั่วโมง, 21 นาที 12:24 PM 05:27 AM 07:22 PM 05:02 AM 07:47 PM
วันจันทร์
6 กันยายน
06:14 AM 06:34 PM 05:52 AM 06:56 PM 19 ชั่วโมง, 20 นาที 12:24 PM 05:27 AM 07:21 PM 05:02 AM 07:46 PM
วันอังคาร
7 กันยายน
06:14 AM 06:33 PM 05:52 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 19 นาที 12:24 PM 05:27 AM 07:20 PM 05:02 AM 07:45 PM
วันพุธ
8 กันยายน
06:14 AM 06:33 PM 05:52 AM 06:54 PM 19 ชั่วโมง, 18 นาที 12:23 PM 05:27 AM 07:19 PM 05:02 AM 07:44 PM
วันพฤหัสบดี
9 กันยายน
06:14 AM 06:32 PM 05:52 AM 06:53 PM 19 ชั่วโมง, 17 นาที 12:23 PM 05:27 AM 07:18 PM 05:02 AM 07:44 PM
วันศุกร์
10 กันยายน
06:14 AM 06:31 PM 05:52 AM 06:53 PM 19 ชั่วโมง, 17 นาที 12:23 PM 05:27 AM 07:18 PM 05:02 AM 07:43 PM
วันเสาร์
11 กันยายน
06:14 AM 06:30 PM 05:53 AM 06:52 PM 19 ชั่วโมง, 16 นาที 12:22 PM 05:28 AM 07:17 PM 05:02 AM 07:42 PM
วันอาทิตย์
12 กันยายน
06:14 AM 06:30 PM 05:53 AM 06:51 PM 19 ชั่วโมง, 15 นาที 12:22 PM 05:28 AM 07:16 PM 05:02 AM 07:41 PM
วันจันทร์
13 กันยายน
06:14 AM 06:29 PM 05:53 AM 06:50 PM 19 ชั่วโมง, 14 นาที 12:21 PM 05:28 AM 07:15 PM 05:03 AM 07:40 PM
วันอังคาร
14 กันยายน
06:14 AM 06:28 PM 05:53 AM 06:49 PM 19 ชั่วโมง, 13 นาที 12:21 PM 05:28 AM 07:14 PM 05:03 AM 07:39 PM
วันพุธ
15 กันยายน
06:14 AM 06:27 PM 05:53 AM 06:49 PM 19 ชั่วโมง, 12 นาที 12:21 PM 05:28 AM 07:14 PM 05:03 AM 07:39 PM
วันพฤหัสบดี
16 กันยายน
06:14 AM 06:26 PM 05:53 AM 06:48 PM 19 ชั่วโมง, 12 นาที 12:20 PM 05:28 AM 07:13 PM 05:03 AM 07:38 PM
วันศุกร์
17 กันยายน
06:14 AM 06:26 PM 05:53 AM 06:47 PM 19 ชั่วโมง, 11 นาที 12:20 PM 05:28 AM 07:12 PM 05:03 AM 07:37 PM
วันเสาร์
18 กันยายน
06:14 AM 06:25 PM 05:53 AM 06:46 PM 19 ชั่วโมง, 10 นาที 12:20 PM 05:28 AM 07:11 PM 05:03 AM 07:36 PM
วันอาทิตย์
19 กันยายน
06:15 AM 06:24 PM 05:53 AM 06:45 PM 19 ชั่วโมง, 09 นาที 12:19 PM 05:28 AM 07:10 PM 05:03 AM 07:35 PM
วันจันทร์
20 กันยายน
06:15 AM 06:23 PM 05:53 AM 06:45 PM 19 ชั่วโมง, 08 นาที 12:19 PM 05:28 AM 07:10 PM 05:03 AM 07:35 PM
วันอังคาร
21 กันยายน
06:15 AM 06:23 PM 05:53 AM 06:44 PM 19 ชั่วโมง, 07 นาที 12:19 PM 05:28 AM 07:09 PM 05:03 AM 07:34 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
22 กันยายน
06:15 AM 06:22 PM 05:53 AM 06:43 PM 19 ชั่วโมง, 07 นาที 12:18 PM 05:28 AM 07:08 PM 05:04 AM 07:33 PM
วันพฤหัสบดี
23 กันยายน
06:15 AM 06:21 PM 05:53 AM 06:42 PM 19 ชั่วโมง, 06 นาที 12:18 PM 05:29 AM 07:07 PM 05:04 AM 07:32 PM
วันศุกร์
24 กันยายน
06:15 AM 06:20 PM 05:54 AM 06:42 PM 19 ชั่วโมง, 05 นาที 12:18 PM 05:29 AM 07:06 PM 05:04 AM 07:31 PM
วันเสาร์
25 กันยายน
06:15 AM 06:19 PM 05:54 AM 06:41 PM 19 ชั่วโมง, 04 นาที 12:17 PM 05:29 AM 07:06 PM 05:04 AM 07:31 PM
วันอาทิตย์
26 กันยายน
06:15 AM 06:19 PM 05:54 AM 06:40 PM 19 ชั่วโมง, 03 นาที 12:17 PM 05:29 AM 07:05 PM 05:04 AM 07:30 PM
วันจันทร์
27 กันยายน
06:15 AM 06:18 PM 05:54 AM 06:39 PM 19 ชั่วโมง, 02 นาที 12:17 PM 05:29 AM 07:04 PM 05:04 AM 07:29 PM
วันอังคาร
28 กันยายน
06:15 AM 06:17 PM 05:54 AM 06:39 PM 19 ชั่วโมง, 02 นาที 12:16 PM 05:29 AM 07:03 PM 05:04 AM 07:28 PM
วันพุธ
29 กันยายน
06:15 AM 06:16 PM 05:54 AM 06:38 PM 19 ชั่วโมง, 01 นาที 12:16 PM 05:29 AM 07:03 PM 05:04 AM 07:28 PM
วันพฤหัสบดี
30 กันยายน
06:15 AM 06:16 PM 05:54 AM 06:37 PM 19 ชั่วโมง, 00 นาที 12:16 PM 05:29 AM 07:02 PM 05:04 AM 07:27 PM