เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สะพานมอญ สังขละบุรี, กาญจนบุรี, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สะพานมอญ สังขละบุรี, กาญจนบุรี, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

กาญจนบุรี เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, สะพานมอญ สังขละบุรี เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, กาญจนบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, สะพานมอญ สังขละบุรี จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, กาญจนบุรี พระอาทิตย์ขึ้น, สะพานมอญ สังขละบุรี พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันอังคาร
18 มกราคม 2565
06:56:02 AM
อีก 16 ชั่วโมง 46 นาที 7 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 21 นาที

วันพุธ
19 มกราคม 2565
06:56:05 AM
อีก 1 วัน 16 ชั่วโมง 46 นาที 10 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 21 นาที

วันพฤหัสบดี
20 มกราคม 2565
06:56:07 AM
อีก 2 วัน 16 ชั่วโมง 46 นาที 12 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 22 นาที

วันศุกร์
21 มกราคม 2565
06:56:08 AM
อีก 3 วัน 16 ชั่วโมง 46 นาที 13 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 22 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:52 AM 06:07 PM 06:29 AM 06:30 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:29 PM 06:02 AM 06:57 PM 05:35 AM 07:23 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:52 AM 06:07 PM 06:29 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:30 PM 06:02 AM 06:57 PM 05:36 AM 07:24 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:53 AM 06:08 PM 06:29 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:30 PM 06:03 AM 06:58 PM 05:36 AM 07:24 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:53 AM 06:09 PM 06:30 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:31 PM 06:03 AM 06:58 PM 05:37 AM 07:25 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:53 AM 06:09 PM 06:30 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:31 PM 06:03 AM 06:59 PM 05:37 AM 07:25 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
06:53 AM 06:10 PM 06:30 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:32 PM 06:04 AM 07:00 PM 05:37 AM 07:26 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
06:54 AM 06:10 PM 06:31 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:32 PM 06:04 AM 07:00 PM 05:38 AM 07:26 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
06:54 AM 06:11 PM 06:31 AM 06:34 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:32 PM 06:04 AM 07:01 PM 05:38 AM 07:27 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
06:54 AM 06:12 PM 06:31 AM 06:35 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:33 PM 06:05 AM 07:01 PM 05:38 AM 07:27 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
06:54 AM 06:12 PM 06:31 AM 06:35 PM 18 ชั่วโมง, 17 นาที 12:33 PM 06:05 AM 07:02 PM 05:39 AM 07:28 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
06:55 AM 06:13 PM 06:32 AM 06:36 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:34 PM 06:05 AM 07:02 PM 05:39 AM 07:28 PM
วันพุธ
12 มกราคม
06:55 AM 06:13 PM 06:32 AM 06:36 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:34 PM 06:05 AM 07:03 PM 05:39 AM 07:29 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
06:55 AM 06:14 PM 06:32 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 18 นาที 12:34 PM 06:06 AM 07:03 PM 05:39 AM 07:29 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
06:55 AM 06:15 PM 06:32 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:35 PM 06:06 AM 07:04 PM 05:40 AM 07:30 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
06:55 AM 06:15 PM 06:32 AM 06:38 PM 18 ชั่วโมง, 19 นาที 12:35 PM 06:06 AM 07:04 PM 05:40 AM 07:30 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
06:55 AM 06:16 PM 06:33 AM 06:38 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:36 PM 06:06 AM 07:05 PM 05:40 AM 07:31 PM
วันจันทร์
17 มกราคม
06:55 AM 06:16 PM 06:33 AM 06:39 PM 18 ชั่วโมง, 20 นาที 12:36 PM 06:06 AM 07:05 PM 05:40 AM 07:31 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
18 มกราคม
06:56 AM 06:17 PM 06:33 AM 06:40 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:36 PM 06:07 AM 07:06 PM 05:40 AM 07:32 PM
วันพุธ
19 มกราคม
06:56 AM 06:17 PM 06:33 AM 06:40 PM 18 ชั่วโมง, 21 นาที 12:36 PM 06:07 AM 07:06 PM 05:41 AM 07:32 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
06:56 AM 06:18 PM 06:33 AM 06:41 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:37 PM 06:07 AM 07:07 PM 05:41 AM 07:33 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
06:56 AM 06:18 PM 06:33 AM 06:41 PM 18 ชั่วโมง, 22 นาที 12:37 PM 06:07 AM 07:07 PM 05:41 AM 07:33 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
06:56 AM 06:19 PM 06:33 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:37 PM 06:07 AM 07:08 PM 05:41 AM 07:34 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
06:56 AM 06:20 PM 06:33 AM 06:42 PM 18 ชั่วโมง, 23 นาที 12:38 PM 06:07 AM 07:08 PM 05:41 AM 07:34 PM
วันจันทร์
24 มกราคม
06:56 AM 06:20 PM 06:33 AM 06:43 PM 18 ชั่วโมง, 24 นาที 12:38 PM 06:07 AM 07:09 PM 05:41 AM 07:35 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
06:55 AM 06:21 PM 06:33 AM 06:43 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:38 PM 06:07 AM 07:09 PM 05:41 AM 07:35 PM
วันพุธ
26 มกราคม
06:55 AM 06:21 PM 06:33 AM 06:44 PM 18 ชั่วโมง, 25 นาที 12:38 PM 06:07 AM 07:10 PM 05:41 AM 07:35 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
06:55 AM 06:22 PM 06:33 AM 06:44 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:38 PM 06:07 AM 07:10 PM 05:41 AM 07:36 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:55 AM 06:22 PM 06:33 AM 06:45 PM 18 ชั่วโมง, 26 นาที 12:39 PM 06:07 AM 07:10 PM 05:41 AM 07:36 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:55 AM 06:23 PM 06:33 AM 06:45 PM 18 ชั่วโมง, 27 นาที 12:39 PM 06:07 AM 07:11 PM 05:41 AM 07:37 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:55 AM 06:23 PM 06:33 AM 06:45 PM 18 ชั่วโมง, 28 นาที 12:39 PM 06:07 AM 07:11 PM 05:41 AM 07:37 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:55 AM 06:24 PM 06:32 AM 06:46 PM 18 ชั่วโมง, 28 นาที 12:39 PM 06:07 AM 07:12 PM 05:41 AM 07:37 PM