เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สระแก้ว, สระแก้ว, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สระแก้ว, สระแก้ว, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

สระแก้ว เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, สระแก้ว เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, สระแก้ว จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, สระแก้ว จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, สระแก้ว พระอาทิตย์ขึ้น, สระแก้ว พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
05:44:00 AM
อีก 7 ชั่วโมง 19 นาที 1 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 56 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
05:44:11 AM
อีก 1 วัน 7 ชั่วโมง 19 นาที 12 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 56 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
05:44:23 AM
อีก 2 วัน 7 ชั่วโมง 19 นาที 24 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 56 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
05:44:35 AM
อีก 3 วัน 7 ชั่วโมง 19 นาที 36 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 56 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:42 AM 06:36 PM 05:19 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:09 PM 04:51 AM 07:26 PM 04:23 AM 07:54 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:42 AM 06:36 PM 05:19 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:09 PM 04:51 AM 07:27 PM 04:23 AM 07:55 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:42 AM 06:36 PM 05:19 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:09 PM 04:51 AM 07:27 PM 04:23 AM 07:55 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:42 AM 06:37 PM 05:19 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:09 PM 04:51 AM 07:27 PM 04:23 AM 07:55 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:42 AM 06:37 PM 05:19 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:10 PM 04:51 AM 07:28 PM 04:23 AM 07:56 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:42 AM 06:37 PM 05:19 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:10 PM 04:51 AM 07:28 PM 04:23 AM 07:56 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:42 AM 06:37 PM 05:19 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:10 PM 04:51 AM 07:28 PM 04:23 AM 07:57 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:42 AM 06:38 PM 05:19 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:10 PM 04:51 AM 07:29 PM 04:23 AM 07:57 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:43 AM 06:38 PM 05:19 AM 07:01 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:10 PM 04:52 AM 07:29 PM 04:23 AM 07:57 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:43 AM 06:38 PM 05:19 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:10 PM 04:52 AM 07:29 PM 04:23 AM 07:58 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:43 AM 06:39 PM 05:19 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:11 PM 04:52 AM 07:30 PM 04:23 AM 07:58 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:43 AM 06:39 PM 05:19 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:11 PM 04:52 AM 07:30 PM 04:23 AM 07:58 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:43 AM 06:39 PM 05:20 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:11 PM 04:52 AM 07:30 PM 04:24 AM 07:59 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:43 AM 06:39 PM 05:20 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:11 PM 04:52 AM 07:31 PM 04:24 AM 07:59 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:43 AM 06:40 PM 05:20 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:12 PM 04:52 AM 07:31 PM 04:24 AM 07:59 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:44 AM 06:40 PM 05:20 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:12 PM 04:52 AM 07:31 PM 04:24 AM 08:00 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:44 AM 06:40 PM 05:20 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:12 PM 04:53 AM 07:31 PM 04:24 AM 08:00 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:44 AM 06:40 PM 05:20 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:12 PM 04:53 AM 07:32 PM 04:24 AM 08:00 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:44 AM 06:41 PM 05:21 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:12 PM 04:53 AM 07:32 PM 04:25 AM 08:00 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:44 AM 06:41 PM 05:21 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:13 PM 04:53 AM 07:32 PM 04:25 AM 08:01 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:45 AM 06:41 PM 05:21 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:13 PM 04:53 AM 07:32 PM 04:25 AM 08:01 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:45 AM 06:41 PM 05:21 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:13 PM 04:54 AM 07:33 PM 04:25 AM 08:01 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:45 AM 06:42 PM 05:22 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:13 PM 04:54 AM 07:33 PM 04:25 AM 08:01 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:45 AM 06:42 PM 05:22 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:13 PM 04:54 AM 07:33 PM 04:26 AM 08:01 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:45 AM 06:42 PM 05:22 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:14 PM 04:54 AM 07:33 PM 04:26 AM 08:01 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:46 AM 06:42 PM 05:22 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:14 PM 04:55 AM 07:33 PM 04:26 AM 08:02 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:46 AM 06:42 PM 05:23 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:14 PM 04:55 AM 07:33 PM 04:27 AM 08:02 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:46 AM 06:42 PM 05:23 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:14 PM 04:55 AM 07:34 PM 04:27 AM 08:02 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:47 AM 06:43 PM 05:23 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:15 PM 04:55 AM 07:34 PM 04:27 AM 08:02 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:47 AM 06:43 PM 05:23 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:15 PM 04:56 AM 07:34 PM 04:27 AM 08:02 PM