เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สงขลา, สงขลา, ประเทศไทย | กันยายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สงขลา, สงขลา, ประเทศไทย | กันยายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

สงขลา เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, สงขลา เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, สงขลา จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, สงขลา จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, สงขลา พระอาทิตย์ขึ้น, สงขลา พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพุธ
22 กันยายน 2564
06:06:38 AM
อีก 17 ชั่วโมง 47 นาที 58 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 06 นาที

วันพฤหัสบดี
23 กันยายน 2564
06:06:28 AM
อีก 1 วัน 17 ชั่วโมง 47 นาที 48 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 06 นาที

วันศุกร์
24 กันยายน 2564
06:06:19 AM
อีก 2 วัน 17 ชั่วโมง 47 นาที 39 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 06 นาที

วันเสาร์
25 กันยายน 2564
06:06:10 AM
อีก 3 วัน 17 ชั่วโมง 47 นาที 30 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 05 นาที

กันยายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
1 กันยายน
06:09 AM 06:24 PM 05:48 AM 06:45 PM 19 ชั่วโมง, 15 นาที 12:17 PM 05:24 AM 07:10 PM 04:59 AM 07:34 PM
วันพฤหัสบดี
2 กันยายน
06:09 AM 06:24 PM 05:48 AM 06:45 PM 19 ชั่วโมง, 14 นาที 12:17 PM 05:24 AM 07:09 PM 04:59 AM 07:34 PM
วันศุกร์
3 กันยายน
06:09 AM 06:23 PM 05:48 AM 06:44 PM 19 ชั่วโมง, 14 นาที 12:16 PM 05:24 AM 07:09 PM 04:59 AM 07:33 PM
วันเสาร์
4 กันยายน
06:09 AM 06:23 PM 05:48 AM 06:44 PM 19 ชั่วโมง, 13 นาที 12:16 PM 05:24 AM 07:08 PM 04:59 AM 07:33 PM
วันอาทิตย์
5 กันยายน
06:09 AM 06:22 PM 05:48 AM 06:43 PM 19 ชั่วโมง, 13 นาที 12:16 PM 05:23 AM 07:08 PM 04:59 AM 07:32 PM
วันจันทร์
6 กันยายน
06:09 AM 06:22 PM 05:48 AM 06:43 PM 19 ชั่วโมง, 13 นาที 12:15 PM 05:23 AM 07:07 PM 04:59 AM 07:32 PM
วันอังคาร
7 กันยายน
06:09 AM 06:21 PM 05:48 AM 06:42 PM 19 ชั่วโมง, 12 นาที 12:15 PM 05:23 AM 07:07 PM 04:59 AM 07:31 PM
วันพุธ
8 กันยายน
06:08 AM 06:21 PM 05:47 AM 06:42 PM 19 ชั่วโมง, 12 นาที 12:15 PM 05:23 AM 07:06 PM 04:59 AM 07:30 PM
วันพฤหัสบดี
9 กันยายน
06:08 AM 06:20 PM 05:47 AM 06:41 PM 19 ชั่วโมง, 11 นาที 12:14 PM 05:23 AM 07:05 PM 04:59 AM 07:30 PM
วันศุกร์
10 กันยายน
06:08 AM 06:20 PM 05:47 AM 06:40 PM 19 ชั่วโมง, 11 นาที 12:14 PM 05:23 AM 07:05 PM 04:59 AM 07:29 PM
วันเสาร์
11 กันยายน
06:08 AM 06:19 PM 05:47 AM 06:40 PM 19 ชั่วโมง, 11 นาที 12:13 PM 05:23 AM 07:04 PM 04:58 AM 07:29 PM
วันอาทิตย์
12 กันยายน
06:08 AM 06:19 PM 05:47 AM 06:39 PM 19 ชั่วโมง, 10 นาที 12:13 PM 05:23 AM 07:04 PM 04:58 AM 07:28 PM
วันจันทร์
13 กันยายน
06:08 AM 06:18 PM 05:47 AM 06:39 PM 19 ชั่วโมง, 10 นาที 12:13 PM 05:22 AM 07:03 PM 04:58 AM 07:27 PM
วันอังคาร
14 กันยายน
06:07 AM 06:17 PM 05:47 AM 06:38 PM 19 ชั่วโมง, 10 นาที 12:12 PM 05:22 AM 07:02 PM 04:58 AM 07:27 PM
วันพุธ
15 กันยายน
06:07 AM 06:17 PM 05:46 AM 06:38 PM 19 ชั่วโมง, 09 นาที 12:12 PM 05:22 AM 07:02 PM 04:58 AM 07:26 PM
วันพฤหัสบดี
16 กันยายน
06:07 AM 06:16 PM 05:46 AM 06:37 PM 19 ชั่วโมง, 09 นาที 12:12 PM 05:22 AM 07:01 PM 04:58 AM 07:26 PM
วันศุกร์
17 กันยายน
06:07 AM 06:16 PM 05:46 AM 06:37 PM 19 ชั่วโมง, 08 นาที 12:11 PM 05:22 AM 07:01 PM 04:58 AM 07:25 PM
วันเสาร์
18 กันยายน
06:07 AM 06:15 PM 05:46 AM 06:36 PM 19 ชั่วโมง, 08 นาที 12:11 PM 05:22 AM 07:00 PM 04:58 AM 07:24 PM
วันอาทิตย์
19 กันยายน
06:07 AM 06:15 PM 05:46 AM 06:35 PM 19 ชั่วโมง, 08 นาที 12:11 PM 05:22 AM 07:00 PM 04:57 AM 07:24 PM
วันจันทร์
20 กันยายน
06:06 AM 06:14 PM 05:46 AM 06:35 PM 19 ชั่วโมง, 07 นาที 12:10 PM 05:21 AM 06:59 PM 04:57 AM 07:23 PM
วันอังคาร
21 กันยายน
06:06 AM 06:14 PM 05:46 AM 06:34 PM 19 ชั่วโมง, 07 นาที 12:10 PM 05:21 AM 06:59 PM 04:57 AM 07:23 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
22 กันยายน
06:06 AM 06:13 PM 05:45 AM 06:34 PM 19 ชั่วโมง, 06 นาที 12:10 PM 05:21 AM 06:58 PM 04:57 AM 07:22 PM
วันพฤหัสบดี
23 กันยายน
06:06 AM 06:12 PM 05:45 AM 06:33 PM 19 ชั่วโมง, 06 นาที 12:09 PM 05:21 AM 06:57 PM 04:57 AM 07:22 PM
วันศุกร์
24 กันยายน
06:06 AM 06:12 PM 05:45 AM 06:33 PM 19 ชั่วโมง, 06 นาที 12:09 PM 05:21 AM 06:57 PM 04:57 AM 07:21 PM
วันเสาร์
25 กันยายน
06:06 AM 06:11 PM 05:45 AM 06:32 PM 19 ชั่วโมง, 05 นาที 12:09 PM 05:21 AM 06:56 PM 04:57 AM 07:21 PM
วันอาทิตย์
26 กันยายน
06:06 AM 06:11 PM 05:45 AM 06:32 PM 19 ชั่วโมง, 05 นาที 12:08 PM 05:21 AM 06:56 PM 04:56 AM 07:20 PM
วันจันทร์
27 กันยายน
06:05 AM 06:10 PM 05:45 AM 06:31 PM 19 ชั่วโมง, 04 นาที 12:08 PM 05:20 AM 06:55 PM 04:56 AM 07:19 PM
วันอังคาร
28 กันยายน
06:05 AM 06:10 PM 05:44 AM 06:31 PM 19 ชั่วโมง, 04 นาที 12:08 PM 05:20 AM 06:55 PM 04:56 AM 07:19 PM
วันพุธ
29 กันยายน
06:05 AM 06:09 PM 05:44 AM 06:30 PM 19 ชั่วโมง, 04 นาที 12:07 PM 05:20 AM 06:54 PM 04:56 AM 07:18 PM
วันพฤหัสบดี
30 กันยายน
06:05 AM 06:09 PM 05:44 AM 06:30 PM 19 ชั่วโมง, 03 นาที 12:07 PM 05:20 AM 06:54 PM 04:56 AM 07:18 PM