เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สงขลา, สงขลา, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น สงขลา, สงขลา, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

สงขลา เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, สงขลา เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, สงขลา จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, สงขลา จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, สงขลา พระอาทิตย์ขึ้น, สงขลา พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
06:03:51 AM
อีก 8 ชั่วโมง 20 นาที 28 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 32 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
06:04:05 AM
อีก 1 วัน 8 ชั่วโมง 20 นาที 42 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 32 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
06:04:19 AM
อีก 2 วัน 8 ชั่วโมง 20 นาที 56 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 32 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
06:04:33 AM
อีก 3 วัน 8 ชั่วโมง 21 นาที 10 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 32 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:59 AM 06:30 PM 05:37 AM 06:53 PM 19 ชั่วโมง, 30 นาที 12:15 PM 05:10 AM 07:19 PM 04:44 AM 07:46 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
06:00 AM 06:31 PM 05:37 AM 06:53 PM 19 ชั่วโมง, 31 นาที 12:15 PM 05:11 AM 07:20 PM 04:44 AM 07:46 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
06:00 AM 06:31 PM 05:37 AM 06:53 PM 19 ชั่วโมง, 31 นาที 12:15 PM 05:11 AM 07:20 PM 04:44 AM 07:47 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
06:00 AM 06:31 PM 05:37 AM 06:54 PM 19 ชั่วโมง, 31 นาที 12:15 PM 05:11 AM 07:20 PM 04:44 AM 07:47 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
06:00 AM 06:31 PM 05:37 AM 06:54 PM 19 ชั่วโมง, 31 นาที 12:16 PM 05:11 AM 07:21 PM 04:44 AM 07:47 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
06:00 AM 06:32 PM 05:37 AM 06:54 PM 19 ชั่วโมง, 31 นาที 12:16 PM 05:11 AM 07:21 PM 04:44 AM 07:48 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
06:00 AM 06:32 PM 05:37 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 31 นาที 12:16 PM 05:11 AM 07:21 PM 04:44 AM 07:48 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
06:00 AM 06:32 PM 05:38 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 31 นาที 12:16 PM 05:11 AM 07:21 PM 04:44 AM 07:48 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
06:00 AM 06:32 PM 05:38 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 31 นาที 12:16 PM 05:11 AM 07:22 PM 04:44 AM 07:49 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
06:01 AM 06:33 PM 05:38 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:17 PM 05:11 AM 07:22 PM 04:44 AM 07:49 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
06:01 AM 06:33 PM 05:38 AM 06:56 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:17 PM 05:11 AM 07:22 PM 04:44 AM 07:49 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
06:01 AM 06:33 PM 05:38 AM 06:56 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:17 PM 05:11 AM 07:22 PM 04:44 AM 07:49 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
06:01 AM 06:33 PM 05:38 AM 06:56 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:17 PM 05:12 AM 07:23 PM 04:45 AM 07:50 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
06:01 AM 06:34 PM 05:39 AM 06:56 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:17 PM 05:12 AM 07:23 PM 04:45 AM 07:50 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
06:01 AM 06:34 PM 05:39 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:18 PM 05:12 AM 07:23 PM 04:45 AM 07:50 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
06:02 AM 06:34 PM 05:39 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:18 PM 05:12 AM 07:24 PM 04:45 AM 07:51 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
06:02 AM 06:34 PM 05:39 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:18 PM 05:12 AM 07:24 PM 04:45 AM 07:51 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
06:02 AM 06:34 PM 05:39 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:18 PM 05:13 AM 07:24 PM 04:45 AM 07:51 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
06:02 AM 06:35 PM 05:39 AM 06:57 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:18 PM 05:13 AM 07:24 PM 04:46 AM 07:51 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
06:02 AM 06:35 PM 05:40 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:19 PM 05:13 AM 07:24 PM 04:46 AM 07:52 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
06:03 AM 06:35 PM 05:40 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:19 PM 05:13 AM 07:25 PM 04:46 AM 07:52 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
06:03 AM 06:35 PM 05:40 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:19 PM 05:13 AM 07:25 PM 04:46 AM 07:52 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
06:03 AM 06:36 PM 05:40 AM 06:58 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:19 PM 05:14 AM 07:25 PM 04:47 AM 07:52 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
06:03 AM 06:36 PM 05:41 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:20 PM 05:14 AM 07:25 PM 04:47 AM 07:52 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
06:04 AM 06:36 PM 05:41 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:20 PM 05:14 AM 07:25 PM 04:47 AM 07:53 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
06:04 AM 06:36 PM 05:41 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:20 PM 05:14 AM 07:26 PM 04:47 AM 07:53 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
06:04 AM 06:36 PM 05:41 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:20 PM 05:15 AM 07:26 PM 04:48 AM 07:53 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
06:04 AM 06:37 PM 05:42 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:20 PM 05:15 AM 07:26 PM 04:48 AM 07:53 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
06:05 AM 06:37 PM 05:42 AM 06:59 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:21 PM 05:15 AM 07:26 PM 04:48 AM 07:53 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
06:05 AM 06:37 PM 05:42 AM 07:00 PM 19 ชั่วโมง, 32 นาที 12:21 PM 05:15 AM 07:26 PM 04:48 AM 07:53 PM