เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ลำปาง, ลำปาง, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ลำปาง, ลำปาง, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ลำปาง เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ลำปาง เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ลำปาง จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ลำปาง จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ลำปาง พระอาทิตย์ขึ้น, ลำปาง พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
05:47:52 AM
อีก 6 ชั่วโมง 53 นาที 1 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 13 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
05:48:07 AM
อีก 1 วัน 6 ชั่วโมง 53 นาที 16 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 13 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
05:48:23 AM
อีก 2 วัน 6 ชั่วโมง 53 นาที 32 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 13 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
05:48:40 AM
อีก 3 วัน 6 ชั่วโมง 53 นาที 49 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 13 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:45 AM 06:54 PM 05:21 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:20 PM 04:52 AM 07:47 PM 04:23 AM 08:16 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:45 AM 06:55 PM 05:21 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:20 PM 04:52 AM 07:47 PM 04:23 AM 08:16 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:45 AM 06:55 PM 05:21 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:20 PM 04:52 AM 07:47 PM 04:23 AM 08:17 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:45 AM 06:55 PM 05:21 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:20 PM 04:52 AM 07:48 PM 04:23 AM 08:17 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:45 AM 06:56 PM 05:21 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:20 PM 04:52 AM 07:48 PM 04:23 AM 08:18 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:45 AM 06:56 PM 05:21 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:20 PM 04:52 AM 07:49 PM 04:23 AM 08:18 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:45 AM 06:56 PM 05:21 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:21 PM 04:52 AM 07:49 PM 04:23 AM 08:18 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:45 AM 06:57 PM 05:21 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:21 PM 04:52 AM 07:49 PM 04:23 AM 08:19 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:45 AM 06:57 PM 05:21 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:21 PM 04:52 AM 07:50 PM 04:23 AM 08:19 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:45 AM 06:57 PM 05:21 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:21 PM 04:52 AM 07:50 PM 04:23 AM 08:20 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:45 AM 06:58 PM 05:21 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:21 PM 04:52 AM 07:51 PM 04:23 AM 08:20 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:45 AM 06:58 PM 05:21 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:22 PM 04:52 AM 07:51 PM 04:23 AM 08:20 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:45 AM 06:58 PM 05:21 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:22 PM 04:52 AM 07:51 PM 04:23 AM 08:21 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:45 AM 06:59 PM 05:21 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:22 PM 04:53 AM 07:52 PM 04:23 AM 08:21 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:46 AM 06:59 PM 05:21 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:22 PM 04:53 AM 07:52 PM 04:23 AM 08:21 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:46 AM 06:59 PM 05:22 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:22 PM 04:53 AM 07:52 PM 04:23 AM 08:22 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:46 AM 06:59 PM 05:22 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:23 PM 04:53 AM 07:52 PM 04:23 AM 08:22 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:46 AM 07:00 PM 05:22 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:23 PM 04:53 AM 07:53 PM 04:23 AM 08:22 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:46 AM 07:00 PM 05:22 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:23 PM 04:53 AM 07:53 PM 04:24 AM 08:23 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:46 AM 07:00 PM 05:22 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:23 PM 04:54 AM 07:53 PM 04:24 AM 08:23 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:47 AM 07:00 PM 05:22 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:24 PM 04:54 AM 07:53 PM 04:24 AM 08:23 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:47 AM 07:01 PM 05:23 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:24 PM 04:54 AM 07:54 PM 04:24 AM 08:23 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:47 AM 07:01 PM 05:23 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:24 PM 04:54 AM 07:54 PM 04:25 AM 08:23 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:47 AM 07:01 PM 05:23 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:24 PM 04:54 AM 07:54 PM 04:25 AM 08:24 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:48 AM 07:01 PM 05:23 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:24 PM 04:55 AM 07:54 PM 04:25 AM 08:24 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:48 AM 07:01 PM 05:24 AM 07:25 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:25 PM 04:55 AM 07:54 PM 04:25 AM 08:24 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:48 AM 07:01 PM 05:24 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:25 PM 04:55 AM 07:54 PM 04:26 AM 08:24 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:48 AM 07:02 PM 05:24 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:25 PM 04:56 AM 07:54 PM 04:26 AM 08:24 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:49 AM 07:02 PM 05:25 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:25 PM 04:56 AM 07:54 PM 04:26 AM 08:24 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:49 AM 07:02 PM 05:25 AM 07:26 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:25 PM 04:56 AM 07:55 PM 04:27 AM 08:24 PM