เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ระนอง, ระนอง, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ระนอง, ระนอง, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ระนอง เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ระนอง เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ระนอง จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ระนอง จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ระนอง พระอาทิตย์ขึ้น, ระนอง พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
05:58:27 AM
อีก 7 ชั่วโมง 6 นาที 3 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 49 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
05:58:41 AM
อีก 1 วัน 7 ชั่วโมง 6 นาที 17 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 49 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
05:58:56 AM
อีก 2 วัน 7 ชั่วโมง 6 นาที 32 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 48 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
05:59:11 AM
อีก 3 วัน 7 ชั่วโมง 6 นาที 47 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 48 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:55 AM 06:41 PM 05:32 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 46 นาที 12:18 PM 05:05 AM 07:31 PM 04:37 AM 07:59 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:55 AM 06:41 PM 05:32 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 46 นาที 12:18 PM 05:05 AM 07:32 PM 04:37 AM 07:59 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:55 AM 06:42 PM 05:32 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 47 นาที 12:18 PM 05:05 AM 07:32 PM 04:37 AM 07:59 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:55 AM 06:42 PM 05:32 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 47 นาที 12:18 PM 05:05 AM 07:32 PM 04:37 AM 08:00 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:55 AM 06:42 PM 05:32 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 47 นาที 12:19 PM 05:05 AM 07:33 PM 04:37 AM 08:00 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:55 AM 06:43 PM 05:32 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 47 นาที 12:19 PM 05:05 AM 07:33 PM 04:37 AM 08:01 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:55 AM 06:43 PM 05:32 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 47 นาที 12:19 PM 05:05 AM 07:33 PM 04:37 AM 08:01 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:55 AM 06:43 PM 05:32 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:19 PM 05:05 AM 07:34 PM 04:37 AM 08:01 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:55 AM 06:43 PM 05:32 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:19 PM 05:05 AM 07:34 PM 04:37 AM 08:02 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:55 AM 06:44 PM 05:32 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:20 PM 05:05 AM 07:34 PM 04:37 AM 08:02 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:55 AM 06:44 PM 05:32 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:20 PM 05:05 AM 07:34 PM 04:37 AM 08:02 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:56 AM 06:44 PM 05:32 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:20 PM 05:05 AM 07:35 PM 04:37 AM 08:03 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:56 AM 06:45 PM 05:33 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:20 PM 05:05 AM 07:35 PM 04:37 AM 08:03 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:56 AM 06:45 PM 05:33 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:20 PM 05:05 AM 07:35 PM 04:38 AM 08:03 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:56 AM 06:45 PM 05:33 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:21 PM 05:06 AM 07:36 PM 04:38 AM 08:03 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:56 AM 06:45 PM 05:33 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:21 PM 05:06 AM 07:36 PM 04:38 AM 08:04 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:56 AM 06:46 PM 05:33 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:21 PM 05:06 AM 07:36 PM 04:38 AM 08:04 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:57 AM 06:46 PM 05:33 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:21 PM 05:06 AM 07:36 PM 04:38 AM 08:04 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:57 AM 06:46 PM 05:34 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:21 PM 05:06 AM 07:37 PM 04:38 AM 08:04 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:57 AM 06:46 PM 05:34 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:22 PM 05:06 AM 07:37 PM 04:39 AM 08:05 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:57 AM 06:46 PM 05:34 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:22 PM 05:07 AM 07:37 PM 04:39 AM 08:05 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:57 AM 06:47 PM 05:34 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:22 PM 05:07 AM 07:37 PM 04:39 AM 08:05 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:58 AM 06:47 PM 05:35 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:22 PM 05:07 AM 07:37 PM 04:39 AM 08:05 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:58 AM 06:47 PM 05:35 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:23 PM 05:07 AM 07:38 PM 04:39 AM 08:06 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:58 AM 06:47 PM 05:35 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 49 นาที 12:23 PM 05:08 AM 07:38 PM 04:40 AM 08:06 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:58 AM 06:47 PM 05:35 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:23 PM 05:08 AM 07:38 PM 04:40 AM 08:06 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:59 AM 06:48 PM 05:36 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:23 PM 05:08 AM 07:38 PM 04:40 AM 08:06 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:59 AM 06:48 PM 05:36 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:23 PM 05:08 AM 07:38 PM 04:41 AM 08:06 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:59 AM 06:48 PM 05:36 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:24 PM 05:09 AM 07:38 PM 04:41 AM 08:06 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:59 AM 06:48 PM 05:36 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 48 นาที 12:24 PM 05:09 AM 07:38 PM 04:41 AM 08:06 PM