เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ภูทอกน้อย, บึงกาฬ, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ภูทอกน้อย, บึงกาฬ, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

บึงกาฬ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ภูทอกน้อย เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, บึงกาฬ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ภูทอกน้อย จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, บึงกาฬ พระอาทิตย์ขึ้น, ภูทอกน้อย พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
05:28:49 AM
อีก 5 ชั่วโมง 54 นาที 52 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 12 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
05:28:59 AM
อีก 1 วัน 5 ชั่วโมง 55 นาที 2 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 13 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
05:29:10 AM
อีก 2 วัน 5 ชั่วโมง 55 นาที 13 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 13 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
05:29:22 AM
อีก 3 วัน 5 ชั่วโมง 55 นาที 25 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 13 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:27 AM 06:36 PM 05:03 AM 07:00 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:02 PM 04:35 AM 07:29 PM 04:06 AM 07:58 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:27 AM 06:37 PM 05:03 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:02 PM 04:35 AM 07:29 PM 04:06 AM 07:58 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:27 AM 06:37 PM 05:03 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 09 นาที 12:02 PM 04:35 AM 07:29 PM 04:06 AM 07:59 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:27 AM 06:38 PM 05:03 AM 07:01 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:02 PM 04:35 AM 07:30 PM 04:06 AM 07:59 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:27 AM 06:38 PM 05:03 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:03 PM 04:35 AM 07:30 PM 04:06 AM 08:00 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:27 AM 06:38 PM 05:03 AM 07:02 PM 20 ชั่วโมง, 10 นาที 12:03 PM 04:35 AM 07:31 PM 04:05 AM 08:00 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:27 AM 06:39 PM 05:03 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:03 PM 04:35 AM 07:31 PM 04:05 AM 08:00 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:27 AM 06:39 PM 05:03 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:03 PM 04:35 AM 07:31 PM 04:05 AM 08:01 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:27 AM 06:39 PM 05:03 AM 07:03 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:03 PM 04:35 AM 07:32 PM 04:05 AM 08:01 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:28 AM 06:40 PM 05:03 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 11 นาที 12:04 PM 04:35 AM 07:32 PM 04:05 AM 08:02 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:28 AM 06:40 PM 05:04 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:04 PM 04:35 AM 07:33 PM 04:05 AM 08:02 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:28 AM 06:40 PM 05:04 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:04 PM 04:35 AM 07:33 PM 04:05 AM 08:02 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:28 AM 06:40 PM 05:04 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:04 PM 04:35 AM 07:33 PM 04:06 AM 08:03 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:28 AM 06:41 PM 05:04 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:04 PM 04:35 AM 07:34 PM 04:06 AM 08:03 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:28 AM 06:41 PM 05:04 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:05 PM 04:35 AM 07:34 PM 04:06 AM 08:03 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:28 AM 06:41 PM 05:04 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:05 PM 04:35 AM 07:34 PM 04:06 AM 08:04 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:28 AM 06:42 PM 05:04 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:05 PM 04:36 AM 07:34 PM 04:06 AM 08:04 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:29 AM 06:42 PM 05:05 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:05 PM 04:36 AM 07:35 PM 04:06 AM 08:04 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:29 AM 06:42 PM 05:05 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:05 PM 04:36 AM 07:35 PM 04:06 AM 08:04 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:29 AM 06:42 PM 05:05 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:06 PM 04:36 AM 07:35 PM 04:07 AM 08:05 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:29 AM 06:42 PM 05:05 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:06 PM 04:36 AM 07:35 PM 04:07 AM 08:05 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:30 AM 06:43 PM 05:05 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:06 PM 04:37 AM 07:36 PM 04:07 AM 08:05 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:30 AM 06:43 PM 05:06 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:06 PM 04:37 AM 07:36 PM 04:07 AM 08:05 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:30 AM 06:43 PM 05:06 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 13 นาที 12:07 PM 04:37 AM 07:36 PM 04:08 AM 08:05 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:30 AM 06:43 PM 05:06 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:07 PM 04:37 AM 07:36 PM 04:08 AM 08:06 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:31 AM 06:43 PM 05:06 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:07 PM 04:38 AM 07:36 PM 04:08 AM 08:06 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:31 AM 06:43 PM 05:07 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:07 PM 04:38 AM 07:36 PM 04:08 AM 08:06 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:31 AM 06:44 PM 05:07 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:07 PM 04:38 AM 07:36 PM 04:09 AM 08:06 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:31 AM 06:44 PM 05:07 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:08 PM 04:39 AM 07:36 PM 04:09 AM 08:06 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:32 AM 06:44 PM 05:08 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 12 นาที 12:08 PM 04:39 AM 07:37 PM 04:09 AM 08:06 PM