เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นครปฐม, นครปฐม, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น นครปฐม, นครปฐม, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

นครปฐม เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, นครปฐม เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, นครปฐม จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, นครปฐม จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, นครปฐม พระอาทิตย์ขึ้น, นครปฐม พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
05:52:26 AM
อีก 7 ชั่วโมง 9 นาที 49 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 56 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
05:52:37 AM
อีก 1 วัน 7 ชั่วโมง 10 นาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 56 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
05:52:48 AM
อีก 2 วัน 7 ชั่วโมง 10 นาที 11 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 56 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
05:53:00 AM
อีก 3 วัน 7 ชั่วโมง 10 นาที 23 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 56 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:50 AM 06:44 PM 05:27 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:17 PM 05:00 AM 07:35 PM 04:32 AM 08:03 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:50 AM 06:44 PM 05:27 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:17 PM 05:00 AM 07:35 PM 04:32 AM 08:03 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:51 AM 06:45 PM 05:27 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:18 PM 05:00 AM 07:35 PM 04:32 AM 08:03 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:51 AM 06:45 PM 05:27 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:18 PM 05:00 AM 07:36 PM 04:32 AM 08:04 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:51 AM 06:45 PM 05:27 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:18 PM 05:00 AM 07:36 PM 04:32 AM 08:04 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:51 AM 06:46 PM 05:27 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:18 PM 05:00 AM 07:36 PM 04:32 AM 08:05 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:51 AM 06:46 PM 05:27 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:18 PM 05:00 AM 07:37 PM 04:32 AM 08:05 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:51 AM 06:46 PM 05:27 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:19 PM 05:00 AM 07:37 PM 04:32 AM 08:05 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:51 AM 06:47 PM 05:28 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:19 PM 05:00 AM 07:37 PM 04:32 AM 08:06 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:51 AM 06:47 PM 05:28 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:19 PM 05:00 AM 07:38 PM 04:32 AM 08:06 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:51 AM 06:47 PM 05:28 AM 07:10 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:19 PM 05:00 AM 07:38 PM 04:32 AM 08:06 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:51 AM 06:47 PM 05:28 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:19 PM 05:00 AM 07:38 PM 04:32 AM 08:07 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:51 AM 06:48 PM 05:28 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:20 PM 05:00 AM 07:39 PM 04:32 AM 08:07 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:52 AM 06:48 PM 05:28 AM 07:11 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:20 PM 05:00 AM 07:39 PM 04:32 AM 08:07 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:52 AM 06:48 PM 05:28 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:20 PM 05:01 AM 07:39 PM 04:32 AM 08:08 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:52 AM 06:48 PM 05:28 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:20 PM 05:01 AM 07:40 PM 04:32 AM 08:08 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:52 AM 06:49 PM 05:29 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:20 PM 05:01 AM 07:40 PM 04:33 AM 08:08 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:52 AM 06:49 PM 05:29 AM 07:12 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:21 PM 05:01 AM 07:40 PM 04:33 AM 08:08 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:53 AM 06:49 PM 05:29 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:21 PM 05:01 AM 07:40 PM 04:33 AM 08:09 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:53 AM 06:49 PM 05:29 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:21 PM 05:02 AM 07:41 PM 04:33 AM 08:09 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:53 AM 06:50 PM 05:29 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:21 PM 05:02 AM 07:41 PM 04:33 AM 08:09 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:53 AM 06:50 PM 05:30 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:21 PM 05:02 AM 07:41 PM 04:34 AM 08:09 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:53 AM 06:50 PM 05:30 AM 07:13 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:22 PM 05:02 AM 07:41 PM 04:34 AM 08:10 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:54 AM 06:50 PM 05:30 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:22 PM 05:02 AM 07:41 PM 04:34 AM 08:10 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:54 AM 06:50 PM 05:30 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:22 PM 05:03 AM 07:42 PM 04:34 AM 08:10 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:54 AM 06:51 PM 05:31 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:22 PM 05:03 AM 07:42 PM 04:35 AM 08:10 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:54 AM 06:51 PM 05:31 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:23 PM 05:03 AM 07:42 PM 04:35 AM 08:10 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:55 AM 06:51 PM 05:31 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:23 PM 05:04 AM 07:42 PM 04:35 AM 08:10 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:55 AM 06:51 PM 05:32 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:23 PM 05:04 AM 07:42 PM 04:36 AM 08:10 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:55 AM 06:51 PM 05:32 AM 07:14 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:23 PM 05:04 AM 07:42 PM 04:36 AM 08:10 PM