เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, ยะลา, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง, ยะลา, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ยะลา เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ยะลา จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ยะลา พระอาทิตย์ขึ้น, ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
06:03:44 AM
อีก 8 ชั่วโมง 24 นาที 31 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 28 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
06:03:57 AM
อีก 1 วัน 8 ชั่วโมง 24 นาที 44 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 28 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
06:04:11 AM
อีก 2 วัน 8 ชั่วโมง 24 นาที 58 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 28 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
06:04:25 AM
อีก 3 วัน 8 ชั่วโมง 25 นาที 12 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 28 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:59 AM 06:26 PM 05:37 AM 06:49 PM 19 ชั่วโมง, 26 นาที 12:13 PM 05:10 AM 07:15 PM 04:44 AM 07:42 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:59 AM 06:26 PM 05:37 AM 06:49 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:13 PM 05:10 AM 07:15 PM 04:44 AM 07:42 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:59 AM 06:27 PM 05:37 AM 06:49 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:13 PM 05:11 AM 07:16 PM 04:44 AM 07:42 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
06:00 AM 06:27 PM 05:37 AM 06:49 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:13 PM 05:11 AM 07:16 PM 04:44 AM 07:42 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
06:00 AM 06:27 PM 05:37 AM 06:50 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:13 PM 05:11 AM 07:16 PM 04:44 AM 07:43 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
06:00 AM 06:27 PM 05:37 AM 06:50 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:14 PM 05:11 AM 07:16 PM 04:44 AM 07:43 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
06:00 AM 06:28 PM 05:37 AM 06:50 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:14 PM 05:11 AM 07:17 PM 04:44 AM 07:43 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
06:00 AM 06:28 PM 05:37 AM 06:50 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:14 PM 05:11 AM 07:17 PM 04:44 AM 07:44 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
06:00 AM 06:28 PM 05:38 AM 06:51 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:14 PM 05:11 AM 07:17 PM 04:44 AM 07:44 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
06:00 AM 06:28 PM 05:38 AM 06:51 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:14 PM 05:11 AM 07:17 PM 04:44 AM 07:44 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
06:01 AM 06:28 PM 05:38 AM 06:51 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:15 PM 05:11 AM 07:18 PM 04:45 AM 07:45 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
06:01 AM 06:29 PM 05:38 AM 06:51 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:15 PM 05:12 AM 07:18 PM 04:45 AM 07:45 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
06:01 AM 06:29 PM 05:38 AM 06:52 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:15 PM 05:12 AM 07:18 PM 04:45 AM 07:45 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
06:01 AM 06:29 PM 05:38 AM 06:52 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:15 PM 05:12 AM 07:18 PM 04:45 AM 07:45 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
06:01 AM 06:29 PM 05:39 AM 06:52 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:15 PM 05:12 AM 07:19 PM 04:45 AM 07:46 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
06:02 AM 06:30 PM 05:39 AM 06:52 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:16 PM 05:12 AM 07:19 PM 04:45 AM 07:46 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
06:02 AM 06:30 PM 05:39 AM 06:53 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:16 PM 05:12 AM 07:19 PM 04:46 AM 07:46 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
06:02 AM 06:30 PM 05:39 AM 06:53 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:16 PM 05:13 AM 07:19 PM 04:46 AM 07:46 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
06:02 AM 06:30 PM 05:39 AM 06:53 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:16 PM 05:13 AM 07:20 PM 04:46 AM 07:47 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
06:02 AM 06:31 PM 05:40 AM 06:53 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:16 PM 05:13 AM 07:20 PM 04:46 AM 07:47 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
06:03 AM 06:31 PM 05:40 AM 06:53 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:17 PM 05:13 AM 07:20 PM 04:46 AM 07:47 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
06:03 AM 06:31 PM 05:40 AM 06:54 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:17 PM 05:13 AM 07:20 PM 04:47 AM 07:47 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
06:03 AM 06:31 PM 05:40 AM 06:54 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:17 PM 05:14 AM 07:21 PM 04:47 AM 07:47 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
06:03 AM 06:31 PM 05:41 AM 06:54 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:17 PM 05:14 AM 07:21 PM 04:47 AM 07:48 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
06:03 AM 06:32 PM 05:41 AM 06:54 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:18 PM 05:14 AM 07:21 PM 04:47 AM 07:48 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
06:04 AM 06:32 PM 05:41 AM 06:54 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:18 PM 05:14 AM 07:21 PM 04:48 AM 07:48 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
06:04 AM 06:32 PM 05:41 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:18 PM 05:15 AM 07:21 PM 04:48 AM 07:48 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
06:04 AM 06:32 PM 05:41 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 28 นาที 12:18 PM 05:15 AM 07:21 PM 04:48 AM 07:48 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
06:04 AM 06:32 PM 05:42 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:18 PM 05:15 AM 07:22 PM 04:48 AM 07:48 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
06:05 AM 06:33 PM 05:42 AM 06:55 PM 19 ชั่วโมง, 27 นาที 12:19 PM 05:15 AM 07:22 PM 04:49 AM 07:49 PM