เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ตาก, ตาก, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ตาก, ตาก, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ตาก เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ตาก เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ตาก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ตาก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ตาก พระอาทิตย์ขึ้น, ตาก พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพุธ
16 มิถุนายน 2564
05:50:27 AM
อีก 6 ชั่วโมง 2 นาที 51 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 08 นาที

วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน 2564
05:50:37 AM
อีก 1 วัน 6 ชั่วโมง 3 นาที 1 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 08 นาที

วันศุกร์
18 มิถุนายน 2564
05:50:49 AM
อีก 2 วัน 6 ชั่วโมง 3 นาที 13 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 08 นาที

วันเสาร์
19 มิถุนายน 2564
05:51:00 AM
อีก 3 วัน 6 ชั่วโมง 3 นาที 24 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 08 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:49 AM 06:53 PM 05:25 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:21 PM 04:57 AM 07:45 PM 04:28 AM 08:14 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:49 AM 06:54 PM 05:25 AM 07:17 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:21 PM 04:57 AM 07:45 PM 04:28 AM 08:14 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:49 AM 06:54 PM 05:25 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:21 PM 04:57 AM 07:46 PM 04:28 AM 08:15 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:49 AM 06:54 PM 05:25 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:22 PM 04:57 AM 07:46 PM 04:28 AM 08:15 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:49 AM 06:55 PM 05:25 AM 07:18 PM 20 ชั่วโมง, 05 นาที 12:22 PM 04:57 AM 07:47 PM 04:28 AM 08:16 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:49 AM 06:55 PM 05:25 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:22 PM 04:57 AM 07:47 PM 04:28 AM 08:16 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:49 AM 06:55 PM 05:25 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:22 PM 04:57 AM 07:47 PM 04:28 AM 08:16 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:49 AM 06:56 PM 05:25 AM 07:19 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:22 PM 04:57 AM 07:48 PM 04:28 AM 08:17 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:49 AM 06:56 PM 05:25 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 06 นาที 12:23 PM 04:57 AM 07:48 PM 04:28 AM 08:17 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:49 AM 06:56 PM 05:25 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:23 PM 04:57 AM 07:48 PM 04:28 AM 08:18 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:49 AM 06:57 PM 05:25 AM 07:20 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:23 PM 04:57 AM 07:49 PM 04:28 AM 08:18 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:49 AM 06:57 PM 05:25 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:23 PM 04:57 AM 07:49 PM 04:28 AM 08:18 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:49 AM 06:57 PM 05:26 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:23 PM 04:57 AM 07:49 PM 04:28 AM 08:19 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:50 AM 06:57 PM 05:26 AM 07:21 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:24 PM 04:57 AM 07:50 PM 04:28 AM 08:19 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:50 AM 06:58 PM 05:26 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:24 PM 04:58 AM 07:50 PM 04:28 AM 08:19 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:50 AM 06:58 PM 05:26 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:24 PM 04:58 AM 07:50 PM 04:28 AM 08:19 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:50 AM 06:58 PM 05:26 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:24 PM 04:58 AM 07:51 PM 04:29 AM 08:20 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:50 AM 06:59 PM 05:26 AM 07:22 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:24 PM 04:58 AM 07:51 PM 04:29 AM 08:20 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:51 AM 06:59 PM 05:27 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:25 PM 04:58 AM 07:51 PM 04:29 AM 08:20 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:51 AM 06:59 PM 05:27 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:25 PM 04:58 AM 07:51 PM 04:29 AM 08:21 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:51 AM 06:59 PM 05:27 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:25 PM 04:59 AM 07:52 PM 04:29 AM 08:21 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:51 AM 06:59 PM 05:27 AM 07:23 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:25 PM 04:59 AM 07:52 PM 04:30 AM 08:21 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:51 AM 07:00 PM 05:27 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:26 PM 04:59 AM 07:52 PM 04:30 AM 08:21 PM
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:52 AM 07:00 PM 05:28 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:26 PM 04:59 AM 07:52 PM 04:30 AM 08:21 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:52 AM 07:00 PM 05:28 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 08 นาที 12:26 PM 05:00 AM 07:52 PM 04:30 AM 08:21 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:52 AM 07:00 PM 05:28 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:26 PM 05:00 AM 07:52 PM 04:31 AM 08:22 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:52 AM 07:00 PM 05:29 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:26 PM 05:00 AM 07:53 PM 04:31 AM 08:22 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:53 AM 07:00 PM 05:29 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:27 PM 05:00 AM 07:53 PM 04:31 AM 08:22 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:53 AM 07:00 PM 05:29 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:27 PM 05:01 AM 07:53 PM 04:32 AM 08:22 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:53 AM 07:01 PM 05:29 AM 07:24 PM 20 ชั่วโมง, 07 นาที 12:27 PM 05:01 AM 07:53 PM 04:32 AM 08:22 PM