เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ดอยอ่างขาง, เชียงใหม่, ประเทศไทย | มกราคม 2565

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ดอยอ่างขาง, เชียงใหม่, ประเทศไทย | มกราคม 2565 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

เชียงใหม่ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ดอยอ่างขาง เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, เชียงใหม่ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ดอยอ่างขาง จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, เชียงใหม่ พระอาทิตย์ขึ้น, ดอยอ่างขาง พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันอังคาร
18 มกราคม 2565
07:01:18 AM
อีก 17 ชั่วโมง 41 นาที 52 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 05 นาที

วันพุธ
19 มกราคม 2565
07:01:16 AM
อีก 1 วัน 17 ชั่วโมง 41 นาที 50 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 06 นาที

วันพฤหัสบดี
20 มกราคม 2565
07:01:12 AM
อีก 2 วัน 17 ชั่วโมง 41 นาที 46 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 07 นาที

วันศุกร์
21 มกราคม 2565
07:01:08 AM
อีก 3 วัน 17 ชั่วโมง 41 นาที 42 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
18 ชั่วโมง, 08 นาที

มกราคม 2022

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันเสาร์
1 มกราคม
06:58 AM 05:56 PM 06:34 AM 06:20 PM 17 ชั่วโมง, 57 นาที 12:27 PM 06:07 AM 06:47 PM 05:40 AM 07:14 PM
วันอาทิตย์
2 มกราคม
06:59 AM 05:56 PM 06:35 AM 06:20 PM 17 ชั่วโมง, 57 นาที 12:27 PM 06:07 AM 06:47 PM 05:40 AM 07:15 PM
วันจันทร์
3 มกราคม
06:59 AM 05:57 PM 06:35 AM 06:21 PM 17 ชั่วโมง, 58 นาที 12:28 PM 06:08 AM 06:48 PM 05:41 AM 07:15 PM
วันอังคาร
4 มกราคม
06:59 AM 05:58 PM 06:35 AM 06:21 PM 17 ชั่วโมง, 58 นาที 12:28 PM 06:08 AM 06:49 PM 05:41 AM 07:16 PM
วันพุธ
5 มกราคม
06:59 AM 05:58 PM 06:36 AM 06:22 PM 17 ชั่วโมง, 58 นาที 12:29 PM 06:08 AM 06:49 PM 05:41 AM 07:16 PM
วันพฤหัสบดี
6 มกราคม
07:00 AM 05:59 PM 06:36 AM 06:23 PM 17 ชั่วโมง, 59 นาที 12:29 PM 06:09 AM 06:50 PM 05:42 AM 07:17 PM
วันศุกร์
7 มกราคม
07:00 AM 06:00 PM 06:36 AM 06:23 PM 17 ชั่วโมง, 59 นาที 12:30 PM 06:09 AM 06:50 PM 05:42 AM 07:17 PM
วันเสาร์
8 มกราคม
07:00 AM 06:00 PM 06:36 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 00 นาที 12:30 PM 06:09 AM 06:51 PM 05:42 AM 07:18 PM
วันอาทิตย์
9 มกราคม
07:00 AM 06:01 PM 06:37 AM 06:24 PM 18 ชั่วโมง, 00 นาที 12:30 PM 06:09 AM 06:52 PM 05:42 AM 07:19 PM
วันจันทร์
10 มกราคม
07:00 AM 06:01 PM 06:37 AM 06:25 PM 18 ชั่วโมง, 01 นาที 12:31 PM 06:10 AM 06:52 PM 05:43 AM 07:19 PM
วันอังคาร
11 มกราคม
07:00 AM 06:02 PM 06:37 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 01 นาที 12:31 PM 06:10 AM 06:53 PM 05:43 AM 07:20 PM
วันพุธ
12 มกราคม
07:01 AM 06:03 PM 06:37 AM 06:26 PM 18 ชั่วโมง, 02 นาที 12:32 PM 06:10 AM 06:53 PM 05:43 AM 07:20 PM
วันพฤหัสบดี
13 มกราคม
07:01 AM 06:03 PM 06:37 AM 06:27 PM 18 ชั่วโมง, 02 นาที 12:32 PM 06:10 AM 06:54 PM 05:43 AM 07:21 PM
วันศุกร์
14 มกราคม
07:01 AM 06:04 PM 06:37 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 03 นาที 12:32 PM 06:10 AM 06:55 PM 05:43 AM 07:21 PM
วันเสาร์
15 มกราคม
07:01 AM 06:05 PM 06:37 AM 06:28 PM 18 ชั่วโมง, 03 นาที 12:33 PM 06:10 AM 06:55 PM 05:44 AM 07:22 PM
วันอาทิตย์
16 มกราคม
07:01 AM 06:05 PM 06:37 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 04 นาที 12:33 PM 06:10 AM 06:56 PM 05:44 AM 07:23 PM
วันจันทร์
17 มกราคม
07:01 AM 06:06 PM 06:37 AM 06:29 PM 18 ชั่วโมง, 05 นาที 12:33 PM 06:10 AM 06:56 PM 05:44 AM 07:23 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
18 มกราคม
07:01 AM 06:07 PM 06:37 AM 06:30 PM 18 ชั่วโมง, 05 นาที 12:34 PM 06:11 AM 06:57 PM 05:44 AM 07:24 PM
วันพุธ
19 มกราคม
07:01 AM 06:07 PM 06:37 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 06 นาที 12:34 PM 06:11 AM 06:58 PM 05:44 AM 07:24 PM
วันพฤหัสบดี
20 มกราคม
07:01 AM 06:08 PM 06:37 AM 06:31 PM 18 ชั่วโมง, 07 นาที 12:34 PM 06:11 AM 06:58 PM 05:44 AM 07:25 PM
วันศุกร์
21 มกราคม
07:01 AM 06:09 PM 06:37 AM 06:32 PM 18 ชั่วโมง, 08 นาที 12:35 PM 06:11 AM 06:59 PM 05:44 AM 07:25 PM
วันเสาร์
22 มกราคม
07:01 AM 06:09 PM 06:37 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 08 นาที 12:35 PM 06:11 AM 06:59 PM 05:44 AM 07:26 PM
วันอาทิตย์
23 มกราคม
07:00 AM 06:10 PM 06:37 AM 06:33 PM 18 ชั่วโมง, 09 นาที 12:35 PM 06:10 AM 07:00 PM 05:44 AM 07:26 PM
วันจันทร์
24 มกราคม
07:00 AM 06:11 PM 06:37 AM 06:34 PM 18 ชั่วโมง, 10 นาที 12:35 PM 06:10 AM 07:00 PM 05:44 AM 07:27 PM
วันอังคาร
25 มกราคม
07:00 AM 06:11 PM 06:37 AM 06:34 PM 18 ชั่วโมง, 11 นาที 12:36 PM 06:10 AM 07:01 PM 05:44 AM 07:27 PM
วันพุธ
26 มกราคม
07:00 AM 06:12 PM 06:37 AM 06:35 PM 18 ชั่วโมง, 11 นาที 12:36 PM 06:10 AM 07:02 PM 05:44 AM 07:28 PM
วันพฤหัสบดี
27 มกราคม
07:00 AM 06:12 PM 06:37 AM 06:35 PM 18 ชั่วโมง, 12 นาที 12:36 PM 06:10 AM 07:02 PM 05:44 AM 07:28 PM
วันศุกร์
28 มกราคม
06:59 AM 06:13 PM 06:36 AM 06:36 PM 18 ชั่วโมง, 13 นาที 12:36 PM 06:10 AM 07:03 PM 05:44 AM 07:29 PM
วันเสาร์
29 มกราคม
06:59 AM 06:14 PM 06:36 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 14 นาที 12:36 PM 06:10 AM 07:03 PM 05:43 AM 07:29 PM
วันอาทิตย์
30 มกราคม
06:59 AM 06:14 PM 06:36 AM 06:37 PM 18 ชั่วโมง, 15 นาที 12:37 PM 06:10 AM 07:04 PM 05:43 AM 07:30 PM
วันจันทร์
31 มกราคม
06:59 AM 06:15 PM 06:36 AM 06:38 PM 18 ชั่วโมง, 16 นาที 12:37 PM 06:09 AM 07:04 PM 05:43 AM 07:30 PM