เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ชัยภูมิ, ชัยภูมิ, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ชัยภูมิ, ชัยภูมิ, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ชัยภูมิ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ชัยภูมิ เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ชัยภูมิ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ชัยภูมิ จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ชัยภูมิ พระอาทิตย์ขึ้น, ชัยภูมิ พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
05:43:05 AM
อีก 7 ชั่วโมง 14 นาที 42 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 04 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
05:43:20 AM
อีก 1 วัน 7 ชั่วโมง 14 นาที 57 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 03 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
05:43:36 AM
อีก 2 วัน 7 ชั่วโมง 15 นาที 13 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 03 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
05:43:51 AM
อีก 3 วัน 7 ชั่วโมง 15 นาที 28 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
20 ชั่วโมง, 03 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:40 AM 06:40 PM 05:16 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 00 นาที 12:10 PM 04:48 AM 07:32 PM 04:20 AM 08:00 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:40 AM 06:41 PM 05:16 AM 07:04 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:10 PM 04:48 AM 07:32 PM 04:20 AM 08:01 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:40 AM 06:41 PM 05:16 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:10 PM 04:48 AM 07:32 PM 04:20 AM 08:01 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:40 AM 06:41 PM 05:16 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:10 PM 04:48 AM 07:33 PM 04:20 AM 08:01 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:40 AM 06:42 PM 05:16 AM 07:05 PM 20 ชั่วโมง, 01 นาที 12:11 PM 04:48 AM 07:33 PM 04:20 AM 08:02 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:40 AM 06:42 PM 05:16 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:11 PM 04:48 AM 07:34 PM 04:20 AM 08:02 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:40 AM 06:42 PM 05:16 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:11 PM 04:48 AM 07:34 PM 04:19 AM 08:03 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:40 AM 06:43 PM 05:16 AM 07:06 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:11 PM 04:48 AM 07:34 PM 04:19 AM 08:03 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:40 AM 06:43 PM 05:16 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 02 นาที 12:11 PM 04:48 AM 07:35 PM 04:20 AM 08:03 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:40 AM 06:43 PM 05:16 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:12 PM 04:48 AM 07:35 PM 04:20 AM 08:04 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:40 AM 06:43 PM 05:16 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:12 PM 04:48 AM 07:35 PM 04:20 AM 08:04 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:40 AM 06:44 PM 05:17 AM 07:07 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:12 PM 04:48 AM 07:36 PM 04:20 AM 08:04 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:40 AM 06:44 PM 05:17 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:12 PM 04:49 AM 07:36 PM 04:20 AM 08:05 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:41 AM 06:44 PM 05:17 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:12 PM 04:49 AM 07:36 PM 04:20 AM 08:05 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:41 AM 06:45 PM 05:17 AM 07:08 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:13 PM 04:49 AM 07:36 PM 04:20 AM 08:05 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:41 AM 06:45 PM 05:17 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:13 PM 04:49 AM 07:37 PM 04:20 AM 08:06 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:41 AM 06:45 PM 05:17 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:13 PM 04:49 AM 07:37 PM 04:20 AM 08:06 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:41 AM 06:45 PM 05:18 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:13 PM 04:49 AM 07:37 PM 04:20 AM 08:06 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:41 AM 06:46 PM 05:18 AM 07:09 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:14 PM 04:50 AM 07:38 PM 04:21 AM 08:06 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:42 AM 06:46 PM 05:18 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:14 PM 04:50 AM 07:38 PM 04:21 AM 08:07 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:42 AM 06:46 PM 05:18 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:14 PM 04:50 AM 07:38 PM 04:21 AM 08:07 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:42 AM 06:46 PM 05:18 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:14 PM 04:50 AM 07:38 PM 04:21 AM 08:07 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:42 AM 06:46 PM 05:19 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:14 PM 04:50 AM 07:38 PM 04:22 AM 08:07 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:43 AM 06:47 PM 05:19 AM 07:10 PM 20 ชั่วโมง, 04 นาที 12:15 PM 04:51 AM 07:39 PM 04:22 AM 08:07 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:43 AM 06:47 PM 05:19 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:15 PM 04:51 AM 07:39 PM 04:22 AM 08:08 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:43 AM 06:47 PM 05:19 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:15 PM 04:51 AM 07:39 PM 04:22 AM 08:08 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:43 AM 06:47 PM 05:20 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:15 PM 04:52 AM 07:39 PM 04:23 AM 08:08 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:44 AM 06:47 PM 05:20 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:15 PM 04:52 AM 07:39 PM 04:23 AM 08:08 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:44 AM 06:47 PM 05:20 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:16 PM 04:52 AM 07:39 PM 04:23 AM 08:08 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:44 AM 06:47 PM 05:21 AM 07:11 PM 20 ชั่วโมง, 03 นาที 12:16 PM 04:52 AM 07:39 PM 04:24 AM 08:08 PM