เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564

เวลาพระอาทิตย์ขึ้น ฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา, ประเทศไทย | มิถุนายน 2564 เราให้ข้อมูลเกี่ยวกับ พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ฉะเชิงเทรา เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ฉะเชิงเทรา เวลาพระอาทิตย์ขึ้น, ฉะเชิงเทรา จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ฉะเชิงเทรา จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น, ฉะเชิงเทรา พระอาทิตย์ขึ้น, ฉะเชิงเทรา พระอาทิตย์ขึ้น

เวลา พระอาทิตย์ขึ้น

วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน 2564
05:49:24 AM
อีก 7 ชั่วโมง 57 นาที 55 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 56 นาที

วันศุกร์
25 มิถุนายน 2564
05:49:38 AM
อีก 1 วัน 7 ชั่วโมง 58 นาที 9 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 55 นาที

วันเสาร์
26 มิถุนายน 2564
05:49:53 AM
อีก 2 วัน 7 ชั่วโมง 58 นาที 24 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 55 นาที

วันอาทิตย์
27 มิถุนายน 2564
05:50:09 AM
อีก 3 วัน 7 ชั่วโมง 58 นาที 40 วินาที

ระยะเวลากลางวัน:
19 ชั่วโมง, 55 นาที

มิถุนายน 2021

แสดงผลแบบทั้งเดือน

วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันอังคาร
1 มิถุนายน
05:46 AM 06:39 PM 05:23 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:12 PM 04:55 AM 07:29 PM 04:27 AM 07:57 PM
วันพุธ
2 มิถุนายน
05:46 AM 06:39 PM 05:23 AM 07:02 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:12 PM 04:55 AM 07:30 PM 04:27 AM 07:58 PM
วันพฤหัสบดี
3 มิถุนายน
05:46 AM 06:39 PM 05:23 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:13 PM 04:55 AM 07:30 PM 04:27 AM 07:58 PM
วันศุกร์
4 มิถุนายน
05:46 AM 06:40 PM 05:23 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 53 นาที 12:13 PM 04:55 AM 07:30 PM 04:27 AM 07:59 PM
วันเสาร์
5 มิถุนายน
05:46 AM 06:40 PM 05:23 AM 07:03 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:13 PM 04:55 AM 07:31 PM 04:27 AM 07:59 PM
วันอาทิตย์
6 มิถุนายน
05:46 AM 06:40 PM 05:23 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:13 PM 04:55 AM 07:31 PM 04:27 AM 07:59 PM
วันจันทร์
7 มิถุนายน
05:46 AM 06:41 PM 05:23 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:13 PM 04:55 AM 07:32 PM 04:27 AM 08:00 PM
วันอังคาร
8 มิถุนายน
05:46 AM 06:41 PM 05:23 AM 07:04 PM 19 ชั่วโมง, 54 นาที 12:14 PM 04:55 AM 07:32 PM 04:27 AM 08:00 PM
วันพุธ
9 มิถุนายน
05:46 AM 06:41 PM 05:23 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:14 PM 04:55 AM 07:32 PM 04:27 AM 08:00 PM
วันพฤหัสบดี
10 มิถุนายน
05:46 AM 06:42 PM 05:23 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:14 PM 04:55 AM 07:33 PM 04:27 AM 08:01 PM
วันศุกร์
11 มิถุนายน
05:46 AM 06:42 PM 05:23 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:14 PM 04:55 AM 07:33 PM 04:27 AM 08:01 PM
วันเสาร์
12 มิถุนายน
05:47 AM 06:42 PM 05:23 AM 07:05 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:14 PM 04:56 AM 07:33 PM 04:27 AM 08:01 PM
วันอาทิตย์
13 มิถุนายน
05:47 AM 06:42 PM 05:23 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:15 PM 04:56 AM 07:33 PM 04:27 AM 08:02 PM
วันจันทร์
14 มิถุนายน
05:47 AM 06:43 PM 05:23 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:15 PM 04:56 AM 07:34 PM 04:27 AM 08:02 PM
วันอังคาร
15 มิถุนายน
05:47 AM 06:43 PM 05:24 AM 07:06 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:15 PM 04:56 AM 07:34 PM 04:28 AM 08:02 PM
วันพุธ
16 มิถุนายน
05:47 AM 06:43 PM 05:24 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:15 PM 04:56 AM 07:34 PM 04:28 AM 08:03 PM
วันพฤหัสบดี
17 มิถุนายน
05:47 AM 06:43 PM 05:24 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:15 PM 04:56 AM 07:35 PM 04:28 AM 08:03 PM
วันศุกร์
18 มิถุนายน
05:48 AM 06:44 PM 05:24 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:16 PM 04:56 AM 07:35 PM 04:28 AM 08:03 PM
วันเสาร์
19 มิถุนายน
05:48 AM 06:44 PM 05:24 AM 07:07 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:16 PM 04:57 AM 07:35 PM 04:28 AM 08:03 PM
วันอาทิตย์
20 มิถุนายน
05:48 AM 06:44 PM 05:25 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:16 PM 04:57 AM 07:35 PM 04:29 AM 08:04 PM
วันจันทร์
21 มิถุนายน
05:48 AM 06:44 PM 05:25 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:16 PM 04:57 AM 07:35 PM 04:29 AM 08:04 PM
วันอังคาร
22 มิถุนายน
05:48 AM 06:45 PM 05:25 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:16 PM 04:57 AM 07:36 PM 04:29 AM 08:04 PM
วันพุธ
23 มิถุนายน
05:49 AM 06:45 PM 05:25 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:17 PM 04:58 AM 07:36 PM 04:29 AM 08:04 PM
วัน ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงอาทิตย์ตก สนธยาทางการ
(civil twilight)
ระยะเวลากลางวัน
(Day length)
เที่ยงจริง
(Solar noon)
สนธยาเดินเรือ
(nautical twilight)
สนธยาดาราศาสตร์
(astronomical twilight)
เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด เริ่ม สิ้นสุด
วันพฤหัสบดี
24 มิถุนายน
05:49 AM 06:45 PM 05:25 AM 07:08 PM 19 ชั่วโมง, 56 นาที 12:17 PM 04:58 AM 07:36 PM 04:29 AM 08:04 PM
วันศุกร์
25 มิถุนายน
05:49 AM 06:45 PM 05:26 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:17 PM 04:58 AM 07:36 PM 04:30 AM 08:05 PM
วันเสาร์
26 มิถุนายน
05:49 AM 06:45 PM 05:26 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:17 PM 04:58 AM 07:36 PM 04:30 AM 08:05 PM
วันอาทิตย์
27 มิถุนายน
05:50 AM 06:45 PM 05:26 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:18 PM 04:59 AM 07:37 PM 04:30 AM 08:05 PM
วันจันทร์
28 มิถุนายน
05:50 AM 06:46 PM 05:27 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:18 PM 04:59 AM 07:37 PM 04:31 AM 08:05 PM
วันอังคาร
29 มิถุนายน
05:50 AM 06:46 PM 05:27 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:18 PM 04:59 AM 07:37 PM 04:31 AM 08:05 PM
วันพุธ
30 มิถุนายน
05:50 AM 06:46 PM 05:27 AM 07:09 PM 19 ชั่วโมง, 55 นาที 12:18 PM 04:59 AM 07:37 PM 04:31 AM 08:05 PM